Från magkänsla till fakta – det är dags att börja mäta och analysera din data

Att mäta och analysera data för att bättre förstå och förbättra resultat är en uråldrig metod. Men att använda sig av den metoden när det kommer till kommunikation och marknadsföring verkar fortfarande vara ett främmande koncept för många. Det är som att vi för längesedan bara accepterade att kommunikation är en magkänslebaserad bransch. Och med den magkänslan förväntas man multiplicera företags omsättningar och trolla med varumärkespositioneringen.

Om man stannar upp och tänker efter så inser man ganska snabbt att vi ofta lägger ett otroligt stort ansvar på kommunikation och marknadsföring. Det är väldigt mycket som hänger på att den blir lyckad – från kortsiktiga säljmål till långsiktiga affärsstrategier. Vi på Retriever tycker att kommunikation är alldeles för viktigt för att styras av magkänsla och tur. Och det är där mätning och analys av data kommer in.

 


 

Varför ska man bry sig? Är dataanalys verkligen så viktigt?

r-pillarpage-measuring-and-analyzing-your-data-01


Många tenderar att underskatta hur viktig bra kommunikation är och hur långsiktig effekt av den kan vara för ett företag. Men när man faktiskt börjar bryta ner det blir det rätt tydligt: kommunikation är ett oerhört kraftfullt verktyg som kan och bör användas i strävan om att nå företagets strategiska mål. Problemet är att det kan vara svårt att göra företagets kommunikation till ett prioriterat strategiskt verktyg om andra i organisationen fortfarande underskattar dess betydelse. Som tur är, är lösningen relativt enkel: du behöver helt enkelt börja mäta resultatet av dina kommunikationsinsatser.


Genom att mäta dina kommunikationsinsatser kommer du få massa värdefulla insikter om din målgrupp och vad som skapar en positiv respons. Att mäta och analysera din kommunikation är med andra ord nyckeln till att kunna optimera det innehåll du skapar – och därmed också attrahera och nå din målgrupp mer effektivt. På så sätt blir dina kommunikationsinsatser dessutom ett verktyg som kan hjälpa företaget att nå sina säljmål.


Att mäta din kommunikations effekt på målgruppen är också en av nycklarna till att visa för andra viktiga personer inom organisationen hur värdefulla dina kommunikationsinsatser är.

 

Läs mer om hur du ska tänka när du väljer metod för att visa värdet av kommunikation i vår e-bok på ämnet.

 


 

När affärsstrategin och kommunikationsstrategin slår sina kloka huvuden ihop

r-pillarpage-measuring-and-analyzing-your-data-02

Som vi nämnde tidigare spelar kommunikationen en viktig roll för att nå era affärsmål. Därför känns det ganska logiskt att basera mätningarna och kommunikationsmålen på företagets strategiska mål. Och kom ihåg – kommunikationen är ett verktyg för hela företaget, inte en något som ska leva och agera helt separat.


Börja med att skapa en tydlig kommunikationsstrategi utifrån era affärsmål och den strategi ni redan har på plats. Du vill att strategin ska inkorporera målen för hela organisationen. När du har gjort det kommer du enkelt kunna visa hur er kommunikation påverkar de tydliga och relaterbara mål som ni alla redan har kommit överens om är viktiga.

 

Läs mer om varför mätning av er kommunikation borde vara en självklar del av arbetsprocessen här.

 

Så hur börjar man mäta sin kommunikation då? Tyvärr finns det ingen färdig lösning som kan appliceras på alla. Det finns dock sju universala grundregler, Barcelona Principerna, som kommunikatörer kan utgå ifrån.

 

Läs mer om principerna och hur du kan använda dem för att kickstarta din mätningsprocess här och ladda ner vår E-bok på ämnet här

 

 


 

Vi har ett resultat! Dags att sätta det i arbete.

r-pillarpage-measuring-and-analyzing-your-data-03-SE

 

När du väl har börjat mäta dina kommunikationsinsatser kommer du ha siffrorna du behöver för att vinna över kollegorna till din sida – och först kan det kännas som hela syftet med mätningen. Men att mäta resultatet av kommunikationen är också nyckeln till att kunna börja förbättra det. Datan bevisar nämligen inte bara hur effektiv din kommunikation och marknadsföring är; den ger dig också insikt i marknaden och er målgrupp. Därför är det viktigt att se på mätningen som ett verktyg du kan använda i ditt dagliga arbete – inte bara för att rapportera eller försvara hur viktigt ditt arbete är. 

 

För att sätta kommunikationens resultat i arbete och börja använda det som ett effektivt verktyg behöver du bara följa vår fyra-stegs-process:

  1. Definiera dina mål
  2. Testa innehållet
  3. Analysera resultatet
  4. Optimera innehållet

 

Läs mer om hur du kan använda dig av dataanalys och datamätning som verktyg för data-driven innehållsanalys på sociala medier här

 


 

 

Var kommer Retriever in i bilden?

Tack vare att vi är en oberoende aktör är våra utvärderingar objektiva och pålitliga. Våra experter kan därför hjälpa dig att analysera din publicitet, se datan från ett bredare perspektiv och till och med jämföra datan med era konkurrenter.


Ett tydligt exempel på det är resan som en av våra kunder, Botkyrkabyggen, har gjort under de senaste åren. De använde sig av Retrievers medieanalyser av både det egna varumärket och bolagets bostadsområden och kunde sedan använda sig av insikterna för att optimera sin kommunikation. Resultatet? De lyckades inte bara nå sitt affärsmål om att öka marknadsvärdet på sina bostäder med 25% till 2025; redan 2021 hade de ökat med i snitt 60%.

 

Läs om deras resa och hur samarbetet med Retriever hjälpte dem att optimera sin kommunikation – och sina affärsresultat.

 

Vill ni göra en liknande resa eller kanske få hjälp att planera det kommande medieåret? Vi har flera olika upplägg för årsanalyser där vi kan hjälpa er summera och analysera hur ert genomslag sett ut under det senaste året. Utifrån det kan vi sedan ta fram en medieplan skräddarsydd för att, utifrån er nuvarande situation, ge er bästa möjliga förutsättningar att nå era mål för nästa år.

 

Här kan du läsa om alla våra olika upplägg för årsanalyser.

 

Nyfiken på att veta mer om hur vi kan hjälpa dig mäta och analysera dina resultat och nå dina mål? Tveka inte att höra av dig till oss!


 

Retriever och framtidens data- och innehållsanalys

Det är svårt att prata om framtiden idag utan att instinktivt tänka på artificiell intelligens (AI). Och detsamma gäller när vi pratar om framtiden för mätning och analys av data. På Retriever arbetar vi kontinuerligt med att använda data på ett helt annat sätt än tidigare. 

Innehållsförteckning