FATTA FAKTABASERADE BESLUT BASERAD PÅ KORREKT AFFÄRSINFORMATION

Personinformation

Företagsinformation kompletterad med personinformation från originalkällan SPAR (Statens personadressregister)

 

Boka möte

Allt du behöver i en och samma plattform

SPAR är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. I registret ingår även personer som erhållit samordningsnummer och vars identitet är fastställd. Skatteverket är huvudman för SPAR (tjänsten förutsätter särskilt tillstånd).

 

Verifiera. Analysera och prospektera

 

Med hjälp av relevant och ständigt uppdaterad information, sen senaste tekniken och kompetenta medarbetare levererar Retriever insikter för viktiga affärsbeslut.

 

Med Person kan du enkelt göra:

  • Selektering
  • Konkurrensanalyser
  • Kundanalyser
  • Branschanalyser
  • Leverantörskontroller
  • Due Diligence
  • Riskbedömning
  • Prospektering

business_6

Varför välja Retriver Business?

Ett verktyg utvecklat tillsammans med kunderna

 

Retriever Business har utvecklats tillsammans med ledande företag inom bla bank, finans och revision för att möta de allra strängaste kraver ett verksamhetsstöd för ett företags olika avdelningar och dess unika behov

Korrekt och uppdaterad information direkt från originalkällor

 

All Information  du behöver levererad i plattformen eller via API. Kombinera Retrievers data med dagsaktuella rapporter från flertalet myndigheter

 

Värdeskapande och pålitligt för verksamhetskritiskt beslutsfattande

 

Med uppkoppling mot flertalet myndigheter och historiska finansiella data i en unik omfattning kan våra kunder inom alla branscher fatta bättre och tryggare beslut och även verifiera verksamhetskritisk information.