Business Suite

Verktygen och tjänsterna i vår Business Suite används dagligen för att fatta faktabaserade beslut, hitta nya affärsmöjligheter och spara tid i verksamheten.

icon-suite-business-NEW

En plattform för att underlätta det dagliga arbetet

Verktygen och tjänsterna i vår Business Suite  används dagligen för att ta beslut baserade på fakta, hitta nya affärsmöjligheter och spara tid i verksamheten. All information om bland annat företag, personer, fastigheter, fordon, rättsfall och mediebild hämtas från källor du kan lita på.

 

Med Retriever Business Suite får du ett facit som ger dig hela bilden på ett ställe, via vårt gränssnitt eller API.

En plattform utvecklad med kunden i centrum

 

Vi har utvecklat ett av marknadens mest uppskattade verktyg inom bank, finans, revision, sälj, näringslivet och offentlig sektor. Med hjälp av relevant och kontinuerligt uppdaterade data, den senaste tekniken och våra kompetenta medarbetare levererar Retriever insikter till grund för viktiga affärsbeslut. Våra tjänster har utvecklats i nära kunddialoger för att skapa ett skalbart verktyg anpassat till respektive användare. Oavsett om er verksamhet är i behov av att prospektera, verifiera eller analysera data så kan vi skräddarsy och paketera information ut efter just ert behov.  

 

Retriever en väletablerad aktör på marknaden som fortsätter att utvecklas i takt med att marknaden förändras. Via Business Suite får du den information du behöver, enkelt förpackat och visualiserat, via en webbaserad plattform som du kommer åt via din dator, läsplatta, mobiltelefon eller API.     

business-mockup-company_500x500

Verifiera och granska affärsinformation   

 

Korrekt och uppdaterad information om kunder, leverantörer och affärspartners minskar risken för att ta fel beslut. Med Business Suite får ni bland annat tillgång till den senaste bokslutsdata, branschtillhörighet och nätverkskopplingar.

 

Vi samlar kontinuerligt in information för att kunna leverera en så heltäckande bild som möjligt. Det kan handla att identifiera riskfaktorer med hjälp av information om rättsfall eller varningssignaler på bolag och styrelsemedlemmar. Vi har samlat data för alla Sveriges registrerade bolag i alla bolagsformer, visualiserat och tillgängligt under respektive företagskort.

 

Källorna varierar från informationsslag och hämtas in kontinuerligt från väl utvalda leverantörer så som Bolagsverket, Revisorsnämnden, Lantmäteriet och SCB.    

business-annualreport_500x500

Analysera och prospektera

 

Använd Business Suite för att filtrera fram specifika urval bland alla Sveriges bolag efter ex. geografi, befattningshavare eller senaste bolagssiffror. Via vår plattform kan du enkelt söka brett eller mer specifikt för att bygga kompletta prospektlistor eller branschanalyser. Våra kunder använder vårt verktyg för att kunna leverera insiktsfulla analyser till respektive verksamhet. Enkelheten i verktyget gör det enkelt för användaren att göra egna analyser där varje träfflista kan exporteras till PDF, Excel eller textfil med ett urval av 300 informationspunkter. Det gör Retriever Business till ett kraftfullt verktyg för verksamheter som vill analysera och arbeta vidare med informationen i egna beräkningsmodeller.   

  

Med hjälp av vår data kan våra kunder bland annat göra:  

  • Konkurrentanalyser  
  • Kundanalyser  
  • Branschanalyser  
  • Leverantörsanalyser  

 

Affärsinformation är inte enbart sifferbaserad. Via Retriever kan du även söka i textbaserad information från bland annat samtliga Svenska årsredovisningar i vår databas men även innehållet i redaktionella såväl som sociala medier.  


Om Retriever Business

Retriever Business är en databas utgiven av Retriever Sverige AB. Utgivningsbevis har utfärdats av Myndigheten för press, radio och TV enligt den s.k. databasregeln vilket innebär att databasen omfattas av grundlagsskyddet i Yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarig utgivare är Jesper Larsson. Retriever har länge varit favoritverktyget för banker, finansbolag, revisionsbyråer och andra där tillgången till korrekt data är kritisk.  

 


 

Vill du veta mer?

För kundsupport kontakta oss via chattfunktionen i vår digitala plattform eller vår Customer Relations avdelning på support.business@retriever.se