FATTA FAKTABASERADE BESLUT BASERAD PÅ KORREKT AFFÄRSINFORMATION

Årsredovisningar

All text i Sveriges samtliga årsredovisningar nu fullt sökbara hos Retriever. 

Hitta företag och låt dom hitta dig

 

Som enda aktören på marknaden erbjuder Retriever möjligheten till unika insikter hos Sveriges samtliga företag och ett kraftfullt verktyg för insikter och prospektering.

 

Årsredovisningen är en viktig kommunikationsplattform för många företag. Utöver den ekonomiska informationen om företagets resultat, tillgångar och skulder, så finns det annan relevant information att finna i en årsredovisning såsom revisionsberättelser och nyckelhändelser under året

Varför välja Retriver Fastighet?

Ett verktyg utvecklat tillsammans med kunderna

 

Retriever Business har utvecklats tillsammans med ledande företag inom bla bank, finans och revision för att möta de allra strängaste kraver ett verksamhetsstöd för ett företags olika avdelningar och dess unika behov

Korrekt och uppdaterad information direkt från originalkällor

 

All Information  du behöver levererad i plattformen eller via API. Kombinera Retrievers data med dagsaktuella rapporter från flertalet myndigheter

 

Värdeskapande och pålitligt för verksamhetskritiskt beslutsfattande

 

Med uppkoppling mot flertalet myndigheter och historiska finansiella data i en unik omfattning kan våra kunder inom alla branscher fatta bättre och tryggare beslut och även verifiera verksamhetskritisk information.