Analysis Suite

Med produkterna i vår Analysis Suite kan du mäta och analysera kommunikation

icon-suite-analysis

Varför mäta kommunikation?

 

Att mäta och utvärdera sin kommunikation är en förutsättning för att visa effekten och värdet av  arbetet bakom och investeringarna. 

Kommunikation är ett kraftfullt verktyg för att driva din organisation framåt. Medieanalys och utvärdering kommer att ge dig ett sätt att visa vilken kvalitet och effekt din kommunikation har på organisationen. Kommunikationspersoner som mäter sitt arbete är mer benägna att uppnå sina mål.

 

Vi hjälper dig att hitta relevanta mätmetoder för att visa både den kortsiktiga effekten av dina kommunikationsinsatser och hur väl de långsiktiga strategiska målen uppnåtts.

 

Läs mer om vikten av mätning i vår e-bok "Barcelona principer 3.0"
 
Få tillgång till e-boken
analysis-macbook-dashboard-keyboard-man_500x500

Hur du börjar mäta din kommuniaktion?

Att förstå målsättningarna måste utgöra grunden för all kommunikationsmätning. Det som driver oss är att skapa sammanhang mellan ditt företags eller din organisations mål och dess kommunikationsstrategi.

 

Vi hjälper dig att identifiera målsättningarna utifrån din strategi och omvandöa dem till mätbara mål och KPI:er (Key Performance Indicators, nyckelindikatorer för hur väl kommunikationen fungerat).

 

Vi kan hjälpa dig att komma igång! Kontakta oss

analysis-teamwork_500x500

Retrievers metod

 

När du mäter kommunikation kan det vara svårt att definiera rätt fokus och KPI:er för ditt arbete och din organisation.

Retrievers KPI-ramverk hjälper dig i arbetet med att välja rätt mätetal.

 

Vårt KPI-ramverk är baserat på fem komponenter:

Exponering: Hur bred är din räckvidd?
Uppmärksamhet: Hur dominerande är du?
Intryck: Hur blir du omnämnd?
Inverkan: Hur framgångsrik är du med att initiera och hantera redaktionell bevakning?
Rykte: Hur uppfattas du?

 

Vi kan förse dig med mätetal kopplade till varje komponent och skapa interaktioner mellan din organisations mål, din kommunikationsstrategi och de definierade mätetalen.

analysis-process_500x500

Insikter på det sätt som passar dig

 

Förutom leveranser i traditionellt PDF-format erbjuder vi även alternativet att leverera din analys i en interaktiv kontrollpanel. Retriever Insights är en användarvänlig och interaktiv dashboard som visualiserar resultaten från analysdata. I Retriever Insights kan du navigera genom delarna oberoende av varandra, söka efter dina olika kampanjer, talespersoner och teman, samt upptäcka trender som kan förbättra ditt företags kommunikationsarbete.

Vi gör det enkelt för dig att vara uppdaterad om resultatet av dina kommunikationsinsatser och dina KPI:s.

Med Retriever Insights, vår interaktiva analysdashboard, ger vi dig full insikt i hur du och dina konkurrenter presterar, skräddarsytt efter dina behov. Retriever Insights är användarvänlig och ger dig kontroll över dina omnämnanden och dina kommunikationsinsatser direkt i din Retrievers plattform.Navigera din talespersons närvaro i media, spridningen av dina pressmeddelanden, resultat från olika kampanjer, din räckvidd, din framträdande plats och intrycket av din organisation. Upptäck trender och dina konkurrenters prestationer som kan förbättra effektiviteten i din kommunikation.Resultaten kan också presenteras i traditionellt rapportformat om det passar dig bättre.

analysis-mockup-insights_500x500

”Retriever skapar förutsättningar för mig att kunna bevaka och analysera vår närvaro i traditionella och digitala medier, samtidigt som de med en hög tillgänglighet och servicenivå är väldigt trevliga att arbeta tillsammans med.””

Anna Setzman, Presschef

Våra analyser och experter

 

På Retriever har vi Nordens största medieanalysavdelning som består av medieanalytiker, dataanalytiker och experter för att hjälpa din organisation på bästa möjliga sätt. Vi kan ge dig de insikter du behöver för att mäta din kommunikation, råd om att sätta rätt KPI:er, visualisera din data och mycket mer.

 

Som medlem i AMEC (International Association for Measurement and Evaluation of Communication) är vi bekanta med de bästa internationella standarderna för kommunikationsmätning, är ständigt involverade i att främja och utveckla de bästa sätten att mäta och utvärdera våra kunders kommunikation. Många av våra analytiker innehar det värderade AMEC-certifikatet i mätning och utvärdering precis som vårt analysarbete har tilldelats flera utmärkelser genom åren.

 

Retriever-6-7.02.18-32

Vi kan hjälpa dig att komma igång!