Analysis Suite

Analysis Suite -palvelumme ratkaisuilla voit mitata ja analysoida viestintää. Varaa demo media-analyysistä asiantuntijamme kanssa.

 

Haluan lisätietoja

Analysis Suite suurennuslasi sinisellä sävyllä.

Mittaa viestinnän vaikutukset

 

Viestinnän onnistunut johtaminen vaatii mittaamista ja arviointia. Media-analyysi tarjoaa keinon arvioida ja havainnollistaa viestintätoimenpiteidenne laatua ja vaikuttavuutta. Autamme teitä löytämään oikeat mittarit osoittamaan sekä mediaviestintänne lyhyen aikavälin vaikutukset että tavoitteidenne saavuttamisen pidemmällä aikavälillä ja strategisella tasolla.

Henkilö käyttämässä koontinäyttöä kannettavalla tietokoneella.

Tee viestinnästäsi mitattavaa

 

Ilman tavoitteita viestintää ei voi mitata. Me autamme luomaan yhteyden organisaatiosi toimintatarkoituksen ja viestintästrategianne välille. Autamme asettamaan viestinnän tavoitteet strategiaanne perustuen ja muuttamaan ne mitattaviksi päämääriksi. Media-analyysi on keino havainnollistaa viestintätoimenpiteiden arvoa, seurata brändin kehitystä ja vertailla onnistumista muihin keskeisiin toimijoihin.

Useampi henkilö tekemässä paperitöitä tiimityön voimin.

”Retrieverin media-analyysi tuo tasapainoa arvioidessamme kykyämme huolehtia asiakkaiden arjen sujumisesta ja Elenian maineesta. Mediayhteistyömme periaatteena on palvella toimittajia tarvittaessa ympäri vuorokauden ja tehdä fiksua, pitkäjänteistä yhteistyötä.”

Heini Kuusela-Opas, Viestintäjohtaja
Lue lisää

 

Retrieverin tapa toimia

 

Analyysimme eivät keskity ainoastaan mediaosumien määrään vaan arvioimme myös julkisuuden laatua. Analyysiraporttimme räätälöidään aina organisaatiokohtaisesti tarpeidenne mukaan. Otamme julkisuuden arvioinnissa huomioon tavoittavuudeen, huomioarvon, vaikutelman ja vaikutuksen.

 

Tavoittavuus

Kuinka laajalle viesti ulottuu? Paljonko mainintoja on? Mikä on potentiaalinen lukijamäärä ja mitä kohderyhmiä maininnat tavoittavat?

 

Huomioarvo

Kuinka hallitseva rooli organisaatiollanne on? Onko näkyvyytenne mainintojen keskiössä vai mainittu ohimennen? Onko maininta suosiollinen organisaatiotanne kohtaan? Kuinka tehokkaasti maininnat rakentavat brändiänne?

 

Vaikutelma

Miten teidät mainitaan? Onko sävy myönteinen, neutraali vai kielteinen? Onko mukana mainetekijöitä kuten organisaation työnantajakuvan, johdon visioiden tai yritysvastuullisuuden arviointia?

 

Vaikutus

Kuinka olette vaikuttaneet mainintoihin? Perustuvatko ne omiin aloitteisiinne kuten tiedotteisiin tai tilaisuuksiin? Onko mukana sitaatteja edustajaltanne? Onko media tarttunut ydinviesteihinne?

 

Voimme tarjota johtopäätöksiä niin organisaatiosi omasta julkisuudesta kuin tietyn kampanjan tai teeman julkisuudesta. Voimme auttaa myös julkisuuden vertailussa kilpailijoihin tai muihin alan toimijoihin.

Varaa demo ja anna meidän auttaa sinua saamaan parempia näkemyksiä

Haluan lisätietoja

Toimitus teille sopivalla tavalla

 

Perinteisen PDF-toimituksen lisäksi tarjoamme vaihtoehtona analyysin toimituksen interaktiivisella dashboardilla. Retriever Insights on helppokäyttöinen ja interaktiivinen alusta, joka visualisoi löydökset analyysidatasta. Retriever Insightsissa voit navigoida eri elementtien välillä itsenäisesti, tutkia eri kampanjoita, edustajia ja teemoja sekä löytää trendejä, joiden avulla parantaa viestintäänne.

Kaksi henkilöä katsomassa Analysis-koontinäyttöä tietokoneen näytöltä.

”Retrieverin analyytikot kykenivät kommunikoimaan tulokset niin, että ymmärsin ne ja viestinnän saavutukset kirkastuivat. Mittarit olivat huolellisesti valittuja, mutta sopivan yksinkertaisia, jotta ne aukeavat selittämällä kenelle tahansa. Nyt kun ne on selitetty minulle, pystyn osoittamaan viestintämme saavutukset konkreettisesti myös muille.”

Jouni Väänänen, Taiteellinen johtaja
Lue lisää

Media-analyytikkomme 

 

Retrieverillä on Pohjoismaiden suurin media-analyysiosasto. Se tarkoittaa, että voimme tarjota asiakkaillemme hyötyä tuottavia johtopäätöksiä, joita tarvitaan viestinnän, brändipyrkimysten ja kampanjasuoritusten arviointiin.

 

Viestinnän mittaamisen kansainvälisen järjestön AMEC:n (International association for the measurement and evaluation of communication) jäsenenä tunnemme alan parhaat standardit ja jaamme asiakkaillemme jatkuvasti parhaita tapoja mitata viestintää. Kaikki suomalaiset analyytikkomme ovat suorittaneet AMEC:n arvostetun viestinnän mittaamisen sertifikaatin.

Henkilö puhumassa yleisölle takana näytöllä näkyvistä luvuista.