Analysis Suite

Med tjenestene våre i Analysis Suite kan du måle og evaluere kommunikasjonen og få verdifull innsikt

icon-suite-analysis-blue

Hvorfor måle kommunikasjon?

 

Måling og evaluering av eget kommunikasjonsarbeid er avgjørende for å få dokumentert verdien av kommunikasjonsjobben du gjør. Kommunikasjon er et verdifullt verktøy for å drive virksomheten fremover mot å nå de overordnede målene virksomheten har satt seg. Medieanalyse og evaluering vil gjøre deg i stand til å dokumentere effekten kommunikasjon faktisk har, og hvilke resultater investeringer i kommunikasjon gir. Kommunikasjonsfolk som måler arbeidet sitt har større sannsynlighet for å nå både kortsiktige og langsiktige mål. 

 

Vi hjelper deg å finne de riktige måleparmetrene for å måle både kortsiktige resultater på konkrete kommunikasjonstiltak, så vel som langsiktig måloppnåelse på et strategisk nivå.

 

Våre medieanalyser

analysis-macbook-dashboard-keyboard-man_500x500

Hvordan starte med kommunikasjonsmåling?

 

Definerte målsettinger må være grunnlaget for all kommunikasjonsmåling. Først når du har tydelige mål, kan resultatene evalueres. Det som driver oss er å gi deg en tydelig sammenheng mellom organisasjonens mål og ditt kommunikasjonsarbeid. Vi vet at når kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsmål er knyttet til virksomhetens overordnede mål, og du kan dokumentere forholdet mellom investering og resultat, vil kommunikasjon anerkjennes som en strategisk funksjon og bli verdsatt av hele organisasjonen.

 

Vi hjelper deg å identifisere mål basert på din kommunikasjonsstrategi, og vi gjør dem til målbare KPIer.

Kommunikasjonsmåling

Bestill en demo og la oss hjelpe deg med å få bedre innsikter.

Book et Møte

Retrievers KPI-rammeverk

 

Det kan være utfordrende å definere rett fokus og passende KPI’er for måling av eget kommunikasjonsarbeid og egen virksomhet. Retrievers KPI-rammeverk gjør denne prosessen litt enklere.

 

Rammeverket er  basert på fem komponenter:

  1. Eksponering: Hvor bredt når du og når du de du ønsker å nå?
  2. Synlighet: Hvor synlig er du?
  3. Inntrykk: Hvordan blir du omtalt?
  4. Initiativ: Hvilken effekt har ditt proaktive arbeid på medieomtalen?
  5. Omdømme: Hvordan blir du oppfattet?

Vi hjelper deg å definere måleparametrene som måler de ulike komponentene og som skaper sammenheng mellom organisasjonens overordnede mål, din kommunikasjonsstrategi og de valgte måleparametrene.

Innsikt akkurat slik det passer deg 

 

Vi gjør det enkelt for deg å holde deg oppdatert på resultatene av ditt kommunikasjonsarbeid og dine KPI’er.

 

Med Retriever Insights, vårt interaktive analysedashbord, gir vi deg full innsikt i hvordan du og dine konkurrenter kommuniserer i mediene – skreddersydd for å møte dine behov. Retriever Insights er brukervennlig og vil gi deg full kontroll over medieomtalen din og ditt kommunikasjonsarbeid direkte i din Retriever-portal.

 

Naviger talspersoners tilstedeværelse i mediene, spredningen av dine pressemeldinger, resultater fra ulike kampanjer, rekkevidden din, synligheten din og innsikten i hvordan virksomheten din fremstilles. Oppdag trender i mediebildet, og forhold hos dine konkurrenter som vil gjøre din kommunikasjon mer effektiv.

 

Funn og resultater kan også presenteres i tradisjonelt rapportformat om det passer deg bedre.

 

Retriever Insights

analysis-mockup-insights_500x500

Våre medieanalytikere og eksperter

 

Retriever har Nordens største analysemiljø og høyt kvalifiserte medieanalytikere, dataanalytikere og kommunikasjonseksperter. Som medlem av AMEC (International Association for Measurement and Evaluation of Communication) er vi godt kjent med de beste internasjonale standarder for kommunikasjonsmåling. Mange av våre medieanalytikere innehar AMEC-sertifiseringen «Certificate in Measurement and Evaluation» og vil gi deg analyse og kommunikasjonsevaluering i verdensklasse. Retriever er også stolt vinner av en rekke AMEC-priser som anerkjenner god evaluering, måling og metodebruk.

 

Retriever-6-7.02.18-32