Analysis Suite

Med tjenestene våre i Analysis Suite kan du måle og evaluere din kommunikasjon

icon-suite-analysis

Måling og evaluering av kommunikasjon

 

Å måle og evaluere kommunikasjonen din er en forutsetning for suksess innen kommunikasjonsstyring. Medieanalyse gir deg en måte å evaluere og dokumentere kvaliteten og effekten av ditt pressearbeid. Vi hjelper deg å finne relevante mål for å dokumentere effekt av dine kommunikasjonstiltak og strategiske mål, både på kort og lang sikt. 

 

Våre medieanalyser

analysis-macbook-dashboard-keyboard-man_500x500

Gjør kommunikasjonen din målbar og skap sammenheng 

 

Å forstå målet er grunnlaget for all kommunikasjonsmåling. Vi drives av å skape sammenheng mellom dine organisasjonsmål og din kommunikasjonsstrategi. Vi hjelper deg å identifisere målsetninger basert på strategidokumentene dine, og vi gjør disse målene om til forståelige og målbare KPIer (viktige nøkkeltall). Medieanalysen gir deg et verktøy som dokumenterer verdien av dine kommunikasjonstiltak, og det gir en mulighet til å følge utviklingen av egen virksomhet og relevante konkurrenter over tid.

analysis-teamwork_500x500

Retrievers metode 

 

Våre analyser gjør mer enn å dokumentere tall. Vi evaluerer kvaliteten på omtalen. Våre analyser er alltid skreddersydde for å møte din virksomhets behov. Vi evaluerer omtalen ved å vurdere eksponering, inntrykk og innvirkning. 

 

Eksponering 

Hvor stort er ditt nedslagsfelt? Hvor ofte omtales du? Hvor stort publikum har omtalen din, og hvilke målgrupper når du? 

 

Oppmerksomhet 

Hvor dominerende er du? Nevnes du kun perifert, eller er du hovedaktør i egen omtale? Er omtalen positiv for din organisasjon og sett opp mot dine strategiske mål? Hvor effektivt styrker omtalen merkevaren din? 

 

Inntrykk 

Hvordan er du omtalt? Er tonen positiv, nøytral eller negativ? Inkluderer omtalen omdømmedrivere som ledelsens visjoner, bedriftens samfunnsansvar eller vurderinger av bedriften som arbeidsplass? 

 

Påvirkning 

Hvordan har du påvirket omtalen? Er den basert på egne initiativ, som pressemeldinger, arrangementer eller innsalg? Har en talsperson uttalt seg? Har media fanget opp kjernebudskapet? 

 

Vi kan bidra med innsikt i omtalen av din virksomhet, omtale av spesifikke kampanjer og temaer, eller hjelpe deg med sammenligninger mot konkurrenter eller andre interessante aktører. 

Leveranse slik det passer deg 

 

I tillegg til tradisjonelle leveranser i PDF-format leverer vi våre analyser i interaktive analysedashbord. Retriever Insights er en brukervennlig og interaktiv plattform som visualiserer funnene fra analysedataene. I Retriever Insights kan du selv utforske elementene, undersøke dine ulike kampanjer, talspersoner og temaer, og avdekke trender som kan forbedre din virksomhets kommunikasjonsarbeid. 

 

Retriever Insights

analysis-mockup-insights_500x500

”I NHO bruker vi Retrievers analysedashbord for å få oversikt over egen kommunikasjon, og for å få innsikt i omtalen til organisasjoner vi sammenligner oss med.”

Peter Markovski, Kommunikasjonsdirektør

Våre medieanalytikere

 

Retriever har det største profesjonelle medieanalysemiljøet i Norden. Vi gir deg innsikten du trenger for å måle effekten av din kommunikasjon, dine merkevarer og dine kampanjer. Som medlem av AMEC (International Association for Measurement and Evaluation of Communication) jobber vi etter de beste internasjonale standarder for kommunikasjonsmåling, og vi deltar i fellesskapet som fremmer og utvikler de beste metodene for å måle og evaluere kommunikasjon. En rekke av våre analytikere er sertifisert med det ettertraktede AMEC Certificate in Measurement and Evaluation. 

 

Retriever-6-7.02.18-32

Vil du vite mer?