Analysis Suite

Med produkterne i vores Analysis Suite kan du måle og analysere kommunikation

Medieanalyse

Mål din kommunikation med en medieanalyse

 

En forudsætning for en vellykket kommunikationsstyring er at kunne måle og evaluere din kommunikation. Medieanalyse gør det muligt for dig at evaluere og vise kvaliteten og effekten af dit PR-arbejde. Vi hjælper dig med at finde de rigtige målinger til at kunne demonstrere både den kortsigtede effekt af dine kommunikationsforanstaltninger, og om man på et strategisk niveau opnår de langsigtede mål. 

Medieanalyse

Gør din kommunikation målbar og skab sammenhæng  

 

Vi hjælper dig med at identificere mål ud fra din strategi og omdanne dem til målbare nøgletal samt at skabe sammenhæng mellem din forretnings eller organisations mål og kommunikationsstrategi. Medieanalyse gør det muligt for dig at vise værdien af dine kommunikationsindsatser, at følge udviklingen af dit brand og at sammenligne din virksomhed med andre aktører. 

Kommunikationsmåling

Retrievers tilgang 

 

Vores analyser går ikke bare ud på at tælle omtaler, men at evaluere kvaliteten af omtalerne, og analyserne er altid skræddersyede til at kunne imødekomme din organisations behov. Vi evaluerer ved at tage både omtalernes eksponering, opmærksomhed, indtryk og effekt i betragtning.  

  

Eksponering 

Hvor stor er jeres rækkevidde? Hvor mange gange bliver I nævnt? Hvor stor er den potentielle læserskare, og hvilke målgrupper når I ud til? 

  

Opmærksomhed 

Hvor dominerende er I? Er I i fuld fokus, når I bliver nævnt, eller er det kun perifert? Er omtalen gunstig for jeres organisation? Hvor effektiv er omtalen i opbygningen af jeres brand? 

  

Indtryk 

Hvordan bliver I omtalt? Er tonen positiv, neutral eller negativ? Omfatter omtalen drivkræfter for jeres omdømme, som for eksempel en evaluering af jeres organisations brand som arbejdsgiver, ledelsens visioner eller virksomhedens sociale rolle i samfundet? 

  

Effekt 

Hvordan har I påvirket omtalen? Er omtalen baseret på jeres produktivitet, såsom via en pressemeddelelse eller begivenhed? Er jeres talspersoner citerede? Har medierne fanget jeres hovedbudskab? 

  

Vi kan give jer indsigt i jeres organisations egen omtale, omtale i forbindelse med en bestemt kampagne eller et emne samt i en sammenligning med konkurrenter eller andre aktører i branchen. 

Levering på den måde, der passer dig 

 

Ud over en traditionel levering i pdf-format tilbyder vi at levere din analyse i et interaktivt dashboard. Retriever Insights er en brugervenlig og interaktiv platform, der visualiserer resultaterne af de analyserede data. I Retriever Insights kan du navigere frit i elementerne, undersøge de forskellige kampagner, talspersoner og temaer samt afdække tendenser, der kan optimere din virksomheds kommunikationsarbejde.  

medieovervågning

Book en demo og få bedre indsigt med Retriever

Book en demo

Vores folk 

 

Hos Retriever har vi den største medieanalyseafdeling i Norden, hvilket betyder, at vi kan give dig den indsigt og viden, du behøver for at kunne måle din kommunikation, brandets indsats og kampagnens effekt. Som medlem af AMEC (International Association for Measurement and Evaluation of Communication) har vi et godt kendskab til de bedste internationale standarder for kommunikationsmåling, og vi er konstant involveret i at fremme og udvikle de bedste metoder til at måle og evaluere vores kunders kommunikation. Mange af vores analytikere har det anerkendte AMEC-certifikat i måling og evaluering. 

analysedashboard