Nå hele vejen rundt med jeres kommunikationsmåling

Medieanalyse giver indsigt, så I kan navigere i medielandskabet og bruge det strategisk i forlængelse af jeres kommunikationsarbejde. Men husk at komme hele vejen rundt ved at fokusere på analyse på både sociale og redaktionelle medier – og især hvordan du kan kombinere indsigter fra de forskellige typer af medier, til at træffe de rette beslutninger og handle derefter.

Der er nemlig fordele og indsigter at hente, ved at kombinere måling og analyse af jeres virksomheds tilstedeværelse på sociale og redaktionelle medier. Vi lister fire eksempler her:

 

Helhedsorienteret indsigt

Ved at kombinere måling af sociale og redaktionelle medier får I større forståelse for jeres virksomheds digitale tilstedeværelse. I kan kombinere hvad der driver engagementet på sociale medier, med hvad der driver historierne i redaktionelle medier. I kan se ind i effekten af, om det pressearbejde I skubber ud i redaktionelle medier, påvirker hvordan jeres historier på sociale medier skaber engagement.

 

Bedre målgruppeindsigt

I har langt bedre mulighed for at holde øje med jeres målgruppe i de forskellige medier, ligesom I kan arbejde med at målrette jeres budskaber og skabe mere fokuseret kommunikation. Hvis I især har svært ved at ramme den unge målgruppe, er det en god ide at rette blikke mod de sociale medier.

 

Optimering af indhold og strategi

Ved at kombinere analyse begge steder, giver det mulighed for at identificere trends og mønstre. På den måde kan I optimere og justere i det indhold, I producerer til de forskellige kanaler og medier. For eksempel kan I sammenstille tonen på sociale medier med tonen i redaktionelle medier. På den måde kan I også lære af, hvad der sker, når I modtager henholdsvis positiv eller negativ omtale på det ene medie, og bruge de historier på tværs af medierne.

 

Styrket brandidentitet

Ved at lave en kombineret kommunikationsstrategi på sociale og redaktionelle medier, skaber I en sammenhæng og større forståelse for jeres brand – og i sidste ende en styrket brandidentitet. Det gør analysen af jeres tilstedeværelse på sociale og redaktionelle medier mere sammenhængende og mere indsigtsfuld hvis historierne og budskaberne hænger sammen.

 

 

Vil du vide mere?

Ønsker du mere viden om, hvordan I kan komme i gang med at måle på tværs af sociale og redaktionelle medier, så tag endelig kontakt til os.

Kontakt os