Insights – en interaktiv dashboard för insikter

Få djupare insikter i din mediatäckning - och mycket mer - när du behöver det. Vår interaktiva dashboard är byggd för dig och av experter.

 

Boka demo

Förstå resultaten av din kommunikation på ett nytt sätt

 

Vill du ha möjligheten att själv filtrerar och analysera din data, dyka djupt in i ditt företags och konkurrenters mediatäckning, eller hitta ett bra sätt att visualisera och kommunicera medieeffekt till din organisation?

Då är Insights något för dig - en kraftfull men ändå enkel dashboardlösning som tar in mediedata från Retriever såväl som dina egna källor för att ge dig den fullständiga bilden. När och hur du behöver det.

  • Hanteringsverktyg med realtidsdata
  • Visualisera och dela på ditt föredragna sätt
  • Filtrerar data för att utforska nya vinklar och få nya insikter
  • Integrera externa data för en större bild

analysis_2

Varför välja Insights?

Få den fullständiga bilden

 

Retriever Insights hämtar inte bara mediedata - den kan även integrera egen extern data.

Insikter i realtid

 

Varför vänta på en rapport? Se och utforska interaktivt din medieeffekt när du är på språng.

Byggd av experter

 

Varje dashboard skäddarsys efter dina egna behov och preferenser, av certifierade medieanalytiker.

Boka en demo och låt oss hjälpa dig få bättre insikter

Boka demo

Vanliga frågor

Passar Insights för alla?

De allra flesta företag som arbetar med kommunikation kommer sannolikt att få sin behov tillgodosedda av en Insights dashboard. Insikter kan fungera både som ett interaktivt och digitalt alternativ eller som ett tillägg till traditionella medieanalyser i PDF-format. Men även som ett erbjudande till kunder som vill ha mer flexibilitet än vad vi kan erbjuda genom de funktioner som finns i vår kundplattform idag. Insights ger också möjlighet att inkludera extern data så att kunden kan jämföra vår mediedata med andra datakällor som är relevanta för kundens kommunikation och PR-arbete.

Hur använder Retrievers kunder dashboards?

Retrievers kunder använder Insights som ett ledningsverktyg i sitt kommunikationsarbete. I dessa dashboard mäter du effekten av din egen kommunikation. Således lär man sig av sin egen framgång och eventuella misstag. Dessutom fungerar dashboarden som ett resultatdokument. Du får se effekten av ditt kommunikationsarbete på företaget. Genom att mäta resultaten av kommunikationsavdelningens arbete legitimeras användningen av resurser och ansträngningar. I dashboarden kan du mäta kommunikationsarbetet i realtid. Presschefen på Posten Norge säger följande om Insights: "Vi får en mer kvalitativ bevakning av mediebilden, vi kommer djupare i viktiga ämnen snabbare och får bättre beslutsunderlag för kommunikationsarbetet."

Vilken typ av datakällor kan inkluderas i Insights dashboards?

Med hjälp av dashboarden kommer du att kunna analysera utvecklingen i mediatäckningen som ditt företag får och kombinera mediedata från Retriever med andra relevanta data, till exempel data från rykteundersökningar, sociala medier och dina egna webbplatser. Insights är också ett utmärkt vektyge för de som tycker att det är tidskrävande och utmanande att behöva manövrera mellan flera olika plattformar för att mäta sin egen kommunikation, och som därför behöver samla in data från olika källor på ett ställe.

Load more

Vad är fördelen med att analyser levereras i dashboards istället för i traditionell rapportformat?

Insights erbjuder större flexibilitet och mer användbarhet än vad den traditionella PDF-analysen kan erbjuda, och är lämpliga för företag som i allmänhet vill få ut mer av den mediedata vi erbjuder. Insights ger möjlighet att själv välja anpassade analysperioder, möjligheten att lättare jämföra med tidigare perioder eller möjligheten att undersöka fler kombinationer av variabler än vad PDF-analysen tillåter. Inte minst kan Insights vara lämpligt för företag som behöver samla alla analysresultat som är lättillgängliga på ett ställe istället för att få nya rapporter för varje period.

Hur byggs Insights och kan vi anpassa dashboards efter vårt behov?

Retriever Insights skräddarsys och uppdateras av certifierade medieaanalytiker som arbetar med dashboards dagligen. Alla Retrievers dashboardskunder har en allokerad kontaktperson på analysavdelningen. Bland annat ansvarar den här personen för att sätta upp dashboarden, tillhandahålla utbildning och göra löpande förändringar och justeringar i linje med behovet av rapportering.

Kunder som har Insights
postennorgelogo NO-logo-nho NO-logo-mcdonalds
postennorgelogo
NO-logo-nho
NO-logo-mcdonalds

”Vi får en mer kvalitativ bevakning av mediebilden, vi kommer djupare ner i viktiga ämnen och får bättre beslutsunderlag för kommunikationsarbetet.”

Kenneth Tjønndal Pettersen, Press manager