Om Retriever

Full nordisk täckning med ett globalt perspektiv


Retriever är Nordens ledande företag för analys av data och kommunikationsinsikter. Vi har varit ledande inom digitaliseringen av mediebevakningsbranschen i över ett decennium, genom att lansera den senaste tekniken på marknaden och genom att anpassa vår verksamhet till det ständigt föränderliga datalandskapet.

 

Vår drivkraft är att förstå våra kunders verklighet, för att kunna förse dem med bättre insikter som i slutändan leder till bättre beslutsfattande. Retrievers mål är att bli deras mest värdefulla leverantör inom business intelligence.

 

Eftersom varje organisation är unik och deras behov av dataanalys skiljer sig åt, vill vi förstå din omvärld, för att kunna förse dig med den data och de insikter som gör skillnad för dig.

What drives us is understanding your world, to provide insights for better decisions.

Några av våra kunder
SE-logo-handelsbanken-1 rf_horizontal_color_pos_rgb_2018 logo_nordnet
SE-logo-handelsbanken-1
rf_horizontal_color_pos_rgb_2018
logo_nordnet

Lösningar för bättre beslutsfattande

 

Retriever är en nordisk totalleverantör som förvandlar dina data till värdefulla insikter. Vi erbjuder det största och mest erfarna analysteamet som finns i branschen, och som är engagerade i att leverera bästa möjliga insikter inom kommunikations- och branschanalys. De lyssnar på, bevakar, mäter och analyserar dina datakällor, för att förse dig med rätt insikter att agera efter.

 

Retriever-6-7.02.18-16

I kundernas tjänst sedan 1999.

 

Vi är stolta över att kunna serva några av de mest framstående vinstdrivande och icke vinstdrivande företag och organisationer - och vara en del av deras framgångar genom våra insikter.

 

På Retriever strävar vi efter att leverera den bästa kundupplevelsen genom att erbjuda de mest värdedrivna, kundcentrerade, användarvänliga och innovativa data- och analystjänsterna. Idag levererar vi till över 3500 kunder i Norden.

Retriever-6-7.02.18-32
MILSTOLPAR

1999

1999

Carl-Anton Holmboe och Erik Åberg grundar Nordiska Nyheter i Norge och utvecklar teknologin för nyhetsbevakning.

2001

2001

Jimmy Bengtsson lanserar Infobilis i Varberg, Sverige.

2002

2002

Nordiska Nyheter och Infobilis slås ihop och bildar Retriever.

2003

2003

Retriever slår samman sina IT-kontor och bygger en gemensam teknisk avdelning.

2004

2004

Retriever säljs till Schibstedts och köper textdatabaserna Mediearkivet och ATEKTS.

2005

2005

Integration av alla tjänster till ett gränssnitt.

Retriever investerar i kundrelationer (CR). En ny avdelning för att stödja och hjälpa kunder växer fram.

2006

2006

Retriever gör ett tydligt strategiskt val och tar upp konkurrensen med de största aktörerna på marknaden.

2007

2007

Retriever samarbetar med LexisNexis om global medieövervakning och mediearkiv

Retriever går in på marknaden för medianalys.

2008

2008

Retriever utökar sitt erbjudande med en tjänst som erbjuder affärsinformation.

2009

2009

Den största nyhetstjänsten i Norden TT och NTB, Norges största nyhetsbyrå, förvärvar Retriever.

 

En innehållsavdelning skapas för att säkerställa kvaliteten på källor och samarbeten.

2010

2010

Källorna börjar levererar nyheter i PDF, vilket ger kunderna möjlighet att se artiklarna precis som de såg ut i tidningarna.

2011

2011

Retriever förvärvar NewsWatch i Danmark.

2012

2012

Retriever är den föredragna leverantören av nordiska och internationella tjänster för medieövervakning och mediaanalys.

 

Ett nytt kontor öppnar i Köpenhamn, Danmark.

2013

2013

Ett nytt kontor öppnar i Göteborg, Sverige.

2015

2015

Retriever har fler än 150 anställda i Sverige, Norge och Danmark.

2016

2016

Ett nytt kontor öppnar i Helsingfors, Finland.

2018

2018

Retriever Insights lanseras och med detta kan vi leverera traditionell medianalys i interaktiva dashboards till våra kunder.

2019

2019

Retriever förvärvar RelationDesk, en startup inom sociala medier.

2022

2019

Retriever lanserar ett nytt lyssningsverktyg för sociala medier, Retriever Listen, för att hjälpa våra kunder att bevaka och analysera sociala medier.