Privacy policy

Genom att använda vår webbplats godkänner du att Retriever behandlar din personliga information enligt följande datapolicy. Retriever behandlar alla förfrågningar med sekretess för att skydda dina personuppgifter, och behandling av dessa uppgifter är i enlighet med aktuell lagstiftning. Om du inte accepterar vår datapolicy, ber vi dig att inte använda dig av webbplatsen.

 

Vad räknas som personuppgifter?

Personlig information omfattar all data som kan användas för att identifiera en fysisk person. Då inkluderas för- och efternamn, ålder, kön, adress samt e-postadress eller annan kontaktinformation. Kontaktinformation räknas oavsett om det är personens privata bostad eller arbetsplats.

 

Vilken personlig information samlar vi in och behandlar?

Som regel kan du komma åt webbplatsen utan att berätta för vem du är, eller på annat sätt tillhandahålla personlig information om dig själv. Vid användning av våra tjänster kan vi dock behöva registrera personuppgifter som är nödvändiga för användning av tjänsten.  Retriever samlar också in personuppgifter för att informera om nyheter och andra tjänster till våra kunder, vilket vi också gör i enighet med GDPR.

 

Retriever samlar och behandlar information om dig bland annat när vi:

- skapar ett nytt konto, lägger till användare eller gör ändringar i aktuella användarkonton

- behandlar inköp

- tar emot förfrågan eller ärenden

- tar emot feedback.

Som regel samlar vi bara in personuppgifter som är nödvändiga (t.ex. e-postadresser) för att kunna nyttja tjänstens kapacitet och leverera bästa möjliga användarupplevelse. Registrering av vissa personuppgifter är emellertid nödvändig för att kunna analysera hur användarna brukar webbplatsen Retriever, vilket mäts via Google Analytics och Apsis. Statistiken används för att förbättra och vidareutveckla tjänsten, och återges i sammanfattad form. Det är för att vi ska kunna se t.ex. vilka sidor och webbläsare våra kunder använder sig av mest.

 

Våra nyhetsbrev

I våra nyhetsbrev använder vi oss enbart av eget register och samlar in personuppgifter i form av statistik som är nödvändigt för leverera bästa möjliga användarupplevelse. . Vi kan därigenom se hur många som läser utskicken samt vilka länkar som klickas på. Detta gör att vi ständigt kan förbättra innehållet. Du kan alltid enkelt avregistrera dig från nyhetsbrevet. Läs mer om GDPR.

 

Vem skickar vi personuppgifter till?

Personuppgifter som behandlas av Retriever har en begränsad åtkomst till följande parter:

- Företagets interna avdelningar.

- Utvalda och betrodda tredje parter som kan använda din personliga information för att leverera varor eller tjänster du har beställt. Retriever upplyser kunden vid dessa tillfällen.

- Affärspartners i syfte att registrera och behålla kunders användarkonton.

Retriever skickar ut personuppgifter om kunden misstänks för att bedriva olaglig verksamhet i enighet med gällande lag, eller misstänks för bedrägeri eller missbruk av tjänsten mot Retriever.se.  Retriever lämnar inte uppgifter om den enskilda kundens användning av tjänsterna hos oss med undantag för ovanstående punkter.

 

 

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras på servrar i Norge, och där finns även Retrievers teknikavdelning. Retriever behåller endast den personliga informationen som är nödvändig enligt ändamål som är angivet i texten ovan, eller på annat sätt samspelar med rådande lagstiftning.

 

 

Behöver personuppgiftbiträdesavtal mellan Retriever och dess kunder tecknas?

Nej, parterna behöver inte teckna personuppgiftbiträdesavtal. Retriever är inte att anses som personuppgiftsbiträde till kunder som använder sig av tjänsterna Business Insights, Mediearkivet och Monitor. Det finns personuppgifter tillgängliga inom våra tjänster t.ex. i artiklar i Mediearkivet och företagsinformation i Business Insights. Retriever har licensavtal med publicister och därmed köper vi rätten att använda materialet i vår verksamhet. Fortsättningsvis är det Retriever som bestämmer ändamål och medel för personuppgiftsbehandlingen inom tjänsterna nämnda ovan, då det är Retriever som avgör vilken information som ska finnas tillgänglig i våra tjänster. Det är således Retriever själva som ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som visas i tjänsterna nämnda ovan och är därmed personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Retrievers kunder är på motsvarande sätt ansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker i deras egna tjänster.

 

 

Hur uppdateras Retrievers kundavtal?

Retriever har uppdaterat sina kundmallar med en ny paragraf om GDPR som ersätter tidigare text som hänvisar till PUL. Inom tjänsterna Monitor och Mediearkivet finns personuppgifter med, och det är med hänvisning till journalistiskt undantag. Det innebär att vi inte kan ta bort eller ändra i artiklar som innehåller personuppgifter, utan det justeras direkt hos publicisterna. För tjänsten Business Insights har vi ett registrerat utgivningsbevis att samla in och tillgängliggöra informationen för våra användare.

 

 

Hur får du åtkomst till dina personuppgifter?

Du kan alltid ändra din kontaktinformation som finns registrerad hos oss, samt avregistrera dig för utskick av erbjudanden av våra tjänster.

Du kan alltid begära ut vilken information vi har registrerat om dig. Det gör du genom att skriva till oss på personuppgifter@retriever.se. Där har du även rätt till att korrigera uppgifter som har blivit felaktigt registrerade.

Retriever.se förpliktar sig till att uppfylla de rättsliga kraven för skydd av dina personuppgifter.

 

 

Om du har frågor eller kommentarer om vår datapolicy, får du gärna vända dig till oss på dpo@retriever.se.

 

 

Läs hela Retrievers privacy policy