Privacy policy

Samtycke att kommunicera

Retriever Group skyddar och respekterar din integritet. Dina personuppgifter används endast till att administrera ditt konto och tillhandahålla begärda produkter och tjänster. Med jämna mellanrum vill vi också kunna kontakta dig angående våra produkter och tjänster och skicka information om annat innehåll som vi tror kan bara intressant för dig. Om du ger ditt medgivande till att vi får kontakta dig ska du markera kryssrutan som finns under webbplatsen alla formulär "Jag samtycker till att ta emot andra utskick från Retriever Group". Du kan när som helst avsluta prenumerationen på dessa meddelanden.

Samtycke till att behandla data

Vi måste lagra och behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla det begärda innehållet. Om du ger ditt medgivande till lagring av personuppgifter ska du markera kryssrutan som finns under webbplatsen alla formulär "Jag godkänner att Retriever Group lagrar och behandlar mina personuppgifter".För mer information om hur vi är arbetar för att skydda och respektera din integritet, läs vår Privacy policy.