Retriever delar stordata med nytt forskningscenter för artificiell intelligens

Det nya forskningscentret för artificiell intelligens NorwAI vid NTNU i Trondheim samlar ett antal solida aktörer inom artificiell intelligens och big data, där Retriever är en av flera partners.

– Centrets syfte är att utveckla banbrytande teorier, metoder och teknik för effektivt och ansvarsfullt nyttjande av datordriven artificiell intelligens i innovativa, industriella lösningar, säger professor Jon Atle Gulla vid institutionen för datateknik och informatik vid NTNU, chef för det nya centret NorwAI (Norwegian Research Center for AI Innovation).

 

Hur kan Retrievers data bidra till forskningscentrets arbete?

 

– Våra data är särskilt intressanta för att forska i vad som kallas Natural Language Processing (NLP), säger Claes Lyth Walsø, CIO på Retriever. Detta innebär att förstå det mänskliga språket och sedan skapa AI-modeller. Eftersom vi har stora mängder textinnehåll med god kvalitet är det en utmärkt utgångspunkt för att skapa bättre modeller inom entitesigenkänning, sentimentanalys och liknande.

– Vi på NorwAI arbetar för närvarande med att definiera möjliga applikationer och problem relaterade till denna information. Då hoppas jag att vi får våra leverantörer att bidra här, eftersom vi behöver deras godkännande innan vi kan bidra med denna typ av data, säger Claes.

 

Kan forskningscentret bidra till att vi kan leverera nya metodanalyser till våra kunder?


– Jag både hoppas och tro det, säger Claes. Ett av framgångskriterierna för forskningscentret är just att forskningen kontinuerligt ska kunna leda till innovation bland parterna. Personligen tror jag att vi med tiden kommer att kunna arbeta både brett och djupt med NorwAI. Med djup menar jag att vi kan göra det vi gör idag, men med ännu bättre noggrannhet. Dessutom kommer vi att arbeta för att öka bredden av vad vi gör genom att leverera nya metodanalyser eller kanske tänka helt nytt om hur vi levererar våra tjänster.

 

Hur arbetar vi med artificiell intelligens i Retriever idag?

 

– På Retriever arbetar våra analytiker med stora mängder data varje dag, och vi använder artificiell intelligens (AI) eller maskininlärning för två huvudsyfte som används nära varandra:

En är att vi med AI kan vi göra helt andra typer av analyser än vad vi kan med traditionella metoder. Detta i sin tur kan leda till att vi kan ge våra kunder nya insikter och affärsförståelse. Med detta kan vi ytterligare öka värdet av förståelse och mätning av PR och kommunikation, vilket är vårt huvudfokus. Dessutom öppnar det också dörrar för andra typer av kunder som kan hitta värdefull insikter i vårt datamaterial, till exempel för dem som arbetar med varumärke och strategi.

Det andra huvudsyftet är att vi använder maskininlärning för att göra jobbet mer effektivt för våra analytiker, så att de också kan analysera större datamängder och fokusera mer på det kvalitativa arbetet.

 

Vill du veta mer om hur Retrievers tjänster kan hjälpa dig att optimera din dataanalys redan nu? Eller är du kanske nyfiken på att lära dig mer om hur mätning och dataanalys kan gynna dig och ditt företag? Här kan du läsa om alla fördelar som kommer med att mäta och analysera din data, och hur du kan gå tillväga för att komma igång.

 


Om Norwegian Research Center för AI Innovation (NorwAI)
 
NorwAI är ett forskningscenter för AI-driven industriell innovation på högsta internationella nivå. 11 norska företag och fem universitet och forskningscentra bidrar till projektet som pågår i åtta år från och med den 1 oktober 2020.
 
Verksamheterna i konsortiet kommer från branscherna media, finans och Industry 2.0: Schibsted ASA (styrelseordförande) Telenor ASA, DNB ASA och Sparebank1 SMN, Norsk Rikskringkasting AS, Retriever Norge AS, DNV GL AS, Kongsberg Digital AS, Cognite AS, Trønderenergi AS och DigitalNorway.
 
Centret ligger vid Institutet for datateknologi og informatikk , NTNU i Trondheim, och leds i samarbete med  SINTEF Digital. Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger och Norsk Regnesentral ingår också i konsortiet.
 
Centret kommer att arbeta nära med branschstödda Norwegian Open AI Lab och några av de starkaste forskargrupperna och nätverken vid universitet i Europa, USA och Kina.