Dags att planera medieåret 2022!

Hur har ert medieår 2021 sett ut? Har ert varumärke synts i media? Har ni nått ut med era önskade nyheter och frågor i redaktionella medier och på sociala medier? Vilka nyckeltal och insikter har ni om ert eller konkurrenternas genomslag? 

Ett bra sätt att planera medieåret 2022 är att ta avstamp i hur det faktiskt såg ut under 2021.

 

Retriever har hjälpt många kunder under årens lopp att summera och analysera sitt genomslag. Hur ert genomslag summeras beror på ert behov och er budget. Vi hittar den lösning som passar era behov bäst.


Två av våra vanligaste förfrågningar då det kommer till medieanalys är:

 • Hur omskrevs det egna varumärket?
 • Vilket genomslag fick det egna varumärket i förhållande till konkurrenterna?

Med utgångspunkt från ovan har vi sammanställt några olika upplägg för summering av medieåret. 

 ALTERNATIV 1

Årsanalys 2021 - STANDARD

Innehåll i analysen:

 

Ditt företags genomslag i redaktionella medier och på sociala medier. Genomslaget presenteras månad för månad och exempel på frågor som besvaras är:

 

 • Hur mycket talas det om ert varumärke i redaktionella och sociala medier?
 • Hur stor räckvidd har den redaktionella publiciteten?
 • Vilka är de källor som skrivit mest?
 • Hur delas den redaktionella publiciteten till Facebook och Twitter?
 • Hur utvecklas er närvaro i redaktionella och sociala medier över tid?
 • I vilka typer av medier/kanaler (storstadspress, landsortspress, Twitter, etc.) förekommer ni?
 • Vilka hashtaggar syns i er sociala medie-närvaro?
 • Vilka har mest inflytande över samtalet kring ert varumärke på Twitter och vilka inlägg retweetas mest?

 


 

ALTERNATIV 2

Årsanalys 2021 - PLUS

Innehåll i analysen:

PLUS omfattar samma innehåll som STANDARD, med tillägget att vi också ger er fördjupande insikter. Några ytterligare frågor som besvaras är:

 • Hur har ni nått ut jämfört med era konkurrenter?
 • Vilka av era talespersoner har nått ut?
 • Vad handlar er publicitet om? Vilka ämnen syns ni i?

 


 

ALTERNATIV 3

Årsanalys 2021 + Retriever Insights

 

insights-mockup-imac-people-at-desk_770x440.

 

Årsanalys 2021 är ett bra sätt att strukturerat få ett kvitto på hur genomslaget sett ut och våra medieanalyser används ofta som ett underlag för kommande kommunikationsinsatser. Ni kan redan nu säkra en fortsatt uppföljning av mediebilden under 2022.  

 

Årsanalys 2021 STANDARD och PLUS ovan innebär en utvärdering av innevarande år i en överskådlig pdf-rapport. Retriever INSIGHTS innebär dagliga uppdateringar av er publicitet i en flexibel dashboard, med möjlighet att filtrerar genomslaget på exempelvis önskad tidsperiod. Retriever Insights är ett bra sätt att följa upp ert genomslag löpande under 2022. Dashboard-lösningen omfattar samma KPI:er som i pdf-leveransen av Årsanalys 2021.

Retriever Insights-tillägget ger en möjlighet att under 2022 löpande följa upp genomslaget av Årsanalysen 2021

 

Vi erbjuder nu också fantastisk möjlighet att prova på vår dashboard-lösning, Retriever INSIGHTS till ett rabatterat pris.


Rabatt på STANDARD och PLUS ovan om man köper INSIGHTS samtidigt.

 


 

ALTERNATIV 4

Skräddarsydd årsanalys för 2021 eller Retriever Insights dashboard för 2022

 

Alternativen ovan är vanligt förekommande behov hos våra kunder. Men alla kunder står inför olika specifika utmaningar kopplat till vad man vill uppnå i sitt varumärkesbyggande och med sin kommunikation.

 

Har ni andra behov i er summering av medieåret 2021 än beskrivet ovan eller kanske intresserade av att veta mer om hur ni kan använda Retriever Insights för 2022 så kan vi självklart hjälpa till. Då tar vi tillsammans med er fram ett förslag som passar era behov.