Varför ska du mäta din kommunikation och hur du gör

Kommunikation är ett kraftfullt verktyg som driver organisationens strategiska mål framåt. Inverkan och framgång för kommunikationsarbete förtjänar att synas på ett tydligt sätt. Det är därför det är så viktigt att mäta kommunikation.

När kommunikationsstrategin och kommunikationens målsättning kommer från hela organisationens strategier och målsättningar, och du kan visa fördelningen mellan underlag och utfall inom kommunikation med hjälp av tydliga mätetal – då kommer kommunikation att betraktas som en strategisk funktion och uppskattas av den högsta ledningen.

 

Mål är nyckelord inom mätningar. Utan tydliga mål har du inte något att mäta mot. När du vet vad du vill kan du utvärdera resultaten. När du lägger in mätningar på dagordningen i kommunikationsplaneringen skapar du ett villkor för att kunna presentera kommunikation på ett greppbart sätt.

 

Det finns inget ”one size fits all”-mätetal för att mäta kommunikation.Kommunikationsmål varierar beroende på olika målgrupper, tid och organisationens övergripande mål, och det finns inga universella mätetal som gäller för alla.

 

Det finns lyckligtvis sju universella principer för att mäta kommunikation som alla kommunikatörer kan nyttja och implementera i sitt eget mätningsarbete. Dessa principer kallas för Barcelona-principerna och de anses vara de högsta internationella standarderna för mätning och utvärdering av kommunikation och PR.

 

Barcelona-principerna 3.0

 

Barcelona-principerna antogs för första gången av PR-arbetare från 33 länder som träffades i Barcelona, Spanien år 2010 på en konferens som anordnades av International Association for Measurement and Evaluation of Communication (AMEC). Sedan dess har principerna uppdaterats två gånger. En gång 2015 till version 2.0, och en gång 2020 till den senaste versionen, Barcelona-principerna 3.0. Regelbundna uppdateringar adresserar de snabba förändringarna inom kommunikationsbranschen.

 

 

  • Princip 1 - Att sätta mål är en absolut förutsättning för kommunikationsplanering, mätning och utvärdering

  • Princip 2 - Mätning och utvärdering bör identifiera effekt, resultat och möjlig påverkan

  • Princip 3 - Resultat och effekt bör identifieras för intressenter, samhälle och organisationen

  • Princip 4 – Kommunikationsmätningar och -utvärderingar ska omfatta både kvalitativa och kvantitativa analyser

  • Princip 5 – AVE är inte värdet av kommunikation

  • Princip 6 – Holistiska kommunikationsåtgärder och utvärderingar omfattar alla relevanta online- och offlinekanaler

  • Princip 7 - Kommunikationsmätning och utvärdering baseras på integritet och metodisk öppenhet för att främja inlärning och insikter

I e-boken Barcelona Principles 3.0 - What every communicator should know about measuring presenterar vi den senaste versionen, Barcelona-principerna 3.0. 

 

Dessa principer ger vägledning till kommunikationsarbetare världen över så att de kan lyckas med att mäta och sätta upp mål. Läs igenom e-boken för att bekanta dig med standarderna och se hur du ska använda dem!

 

I e-boken kan du även läsa hur några av våra kunder arbetar med att sätta upp mål, mäta och utvärdera sin kommunikation.

Ladda e-boken för att lära dig mer

Barcelona Principles 3.0 - What every communicator should know about measuring

Ladda ned här