När kombinationen av människor och artificiell intelligens smälter samman

På Retriever har vi högutbildade analytiker anställda för att utvärdera och analysera mediebevakning för företag och organisationer. Vi vet att mänskliga ögon ser flest nyanser, vilket kan skapa de bästa insikterna. Men genom flera års erfarenhet vet vi också att artificiell intelligens med fördel kan användas för att stödja våra duktiga analytiker. Det är därför vi på Retriever använder oss av både människor och artificiell intelligens.

"Läser du all publicitet vi får i media? Då läser du säkert mycket!"

 

Det är en av frågorna vi ofta får när vi pratar med företag och organisationer som arbetar med att utvärdera sitt rykte. För ja, vi läser ofta alla omnämnanden av ett företag eller en organisation i media, och ja, det är vi läser många omnämnanden varje dag året runt.

Anledningen till att vi gör detta är för att skapa rätt insikter för företag och organisationer. En analys måste kunna hjälpa till att besvara frågor som:


Vilka av våra budskap får vi fram i media? Vilka berättelser presterar bättre än andra? Hur framställer media oss?

Många frågor som artificiell intelligens inte kommer att kunna besvara.

Men vi ser också nya möjligheter i användningen av artificiell intelligens och inom de senaste åren har vi utvecklat flera modeller baserade på artificiell intelligens för att både stödja våra analytikers arbete och skapa nya insikter för våra kunder.

 

Så, vad kan artificiell intelligens göra?

Medan våra analytiker kan skapa insikterna för företag och organisationer, kan artificiell intelligens skapa överblicken. När vi använder artificiell intelligens är det ofta för att bearbeta stora mängder data eller för att visa de generella linjerna som en analytiker sedan kan arbeta efter. Du kan också separera de två tillvägagångssätten genom att kalla dem ett kvalitativt och kvantitativt sätt att bearbeta data.

Möjligheterna inom artificiell intelligens kan till exempel vara att identifiera vilka personer, organisationer eller teman som nämns i en stor mängd publicitet och vilka vi inte känner till i förväg. Artificiell intelligens ger alltså möjlighet till nya, utforskande insikter om data, som analytikern kan ta utgångspunkt i och arbeta vidare med.

Genom att använda artificiell intelligens om ovanstående drar vi inga slutsatser i vår data innan vi behandlar den, men det gör att vi kan dra rätt slutsatser i efterhand, vilket kan ge nya insikter till företagen och organisationerna.


Vilken kombination kommer att passa ditt företag eller din organisation bäst?

Oavsett om vi använder en kombination av människor och artificiell intelligens, är bara människor eller endast artificiell intelligens upp till det enskilda företaget eller organisationen och handlar i slutändan om den output de behöver. Och just därför är vi glada över att kunna erbjuda lösningar som stödjer varje enskilt företags eller organisations specifika behov.

För att ta reda på vilken typ av mät- och analyslösning som passar ditt företag bäst kan du börja med att svara på följande:

 

  • Behöver du fokusera på trender eller specifika mål och insikter när du mäter ditt kommunikationsarbete?

    Om dina kommunikationsmål är knutna till mycket specifika siffror, till exempel hur många proaktiva berättelser du får igenom i media, behöver du en analytikers ögon. Eftersom pressmeddelanden kan variera i språk och uttryck rekommenderar vi en kvalitativ bedömning av publiciteten för att komma fram till en så exakt mätning som möjligt. Om artificiell intelligens används för detta kan antalet skilja sig något, eftersom media inte alltid producerar en berättelse på samma sätt, och därför kan vi inte fånga alla nyanser.

  • Behöver du veta hur dina konkurrenter framställs i media eller hur specifika ämnen porträtteras?

    Här blir en kombination av artificiell intelligens och en analytiker den bästa lösningen. Vi kan använda artificiell intelligens för att identifiera de övergripande trenderna genom att titta på: vem nämns, hur mycket och i vilka medier? Om det finns behov av att fördjupa sig och lära sig mer av insikterna kan en analytiker bearbeta datan kvalitativt och berätta vad som händer i media när konkurrenten eller ämnet nämns.

     

     

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig att mäta och utvärdera din kommunikation.

Kontakta oss