Våra analytiker om Retrievers metod för att mäta kommunikation

Sofia Cottman och Jenny Wikstrand arbetar som analytiker på Retriever i Sverige. För dem är det en trygghet och en styrka att jobba efter en tydligt definierad metod.

media analyst sofia cottman retriever– Att vi har en gemensam och väl förankrad metod ger absolut trovärdighet åt resultaten, säger Sofia Cottman. Det gör även att resultaten jämförbara, både för kunden internt över tid och i relation till andra Retriever-kunder. Bedömning av ton kan exempelvis bli väldigt godtycklig. Speciellt om en kund ska bedöma sin egen publicitet, säger Sofia Cottman. 

 

jenny_wikstrand_roundPå Retriever är analytikernas integritet en stor del av jobbet. Med jämna mellanrum har vi kalibreringsövningar, där vi alla läser samma artikel och jämför våra tolkningar för att hitta en gemensam nivå. Vi har också en löpande dialog kring metod och hur vi bedömer enskilda artiklar. Läser man mycket publicitet om ett ämne finns det en risk att analytikerns acceptans för vad som är en negativ nyhet förflyttas, och man kan bli blind för vad som faktiskt är en negativ händelse. Där tar vi stor hjälp av varandra för att hålla fokus, det blir som en slags vardagskalibrering, säger Jenny Wikstrand.

 

Retrievers metod för tonbedömning är inspirerad av text- och diskursanalys, vilket betyder att man både tittar på delar av artikeln och artikeln som helhet i samband med tonbedömningen. Retrievers metod utgår från semantik och baserar tonen på förekomsten av positivt och negativt laddade ord.

 

Vi tittar framför allt på hur själva analysobjektet omnämns i artikeln, vilka ord som används.   Men man måste alltid ta in helheten, rubriksättning, ingress, bildsättning och ordval. Målet är att hitta någon slags objektiv sanning, hur skulle en genomsnittlig mediekonsument tolka den här artikeln? Jag upplever att kunderna ofta uppskattar att vi har den blicken utifrån, även om det ibland kan kännas jobbigt att förmedla om det varit mycket negativ publicitet. Men många gånger tror kunden att det har varit mer negativt än det verkligen är, så vi får ofta vara den som kommer med goda nyheter! säger Jenny Wikstrand. 

 

För kvantitativa undersökningar och statistikrapporter är det viktig med tydligt redovisade parametrar och tillvägagångssätt. Målet ska vara att man med samma data ska kunna göra om mätningen och få samma resultat en gång till.   

 

I våra kvantitativa statistikrapporter redovisar vi tydligt alltifrån mätperiod, till vad olika mått betyder och vilka källor som ingår. Retrievers databas hämtar in så otroligt många källor så det är jätteviktigt att veta vad det som ska mätas i den aktuella rapporten, till exempel om radio och tv ska vara med – eller om både de tryckta -och webbeditionerna ska vara med. Det är också viktigt att vara transparent kring vad analysobjektet är. För en kund kan det vara företagsnamnet enbart. Men för andra aktörer kanske företagsnamnet och namn på undervarumärken eller egna experter är det som vi söker efter, säger Jenny Wikstrand. 

 

Att kunna sätta sitt mediala genomslag i ett större perspektiv ger stort mervärde för kunden. Retriever har mängder av data från hundratals kunder vilket ligger till grund för Retrievers olika index och jämförelsetal. Retriever inkluderar jämförelsedata för flera olika KPI:er som mediekvalitet, proaktivitet, talespersoner, aktörskap och hållbarhet.

 

Med stöd av Retrievers index kan vi jämföra kundens resultat mot exempelvis andra aktörer i samma bransch. Det är något de flesta kunder är intresserade av, säger Sofia Cottman.

 

Jennys och Sofias viktigaste fördelar med att använda Retriever

 


Jennys och Sofias viktigaste fördelar med att använda Retriever

  • Att låta Retriever som objektiv och oberoende aktör utvärdera och analysera en kunds mediebild ger trovärdighet åt resultaten.

  • Retriever är transparanta med vårt sätt att arbeta, det gäller både metodiken och våra data. Vi skiljer exempelvis på redaktionella och icke-redaktionella källor och i våra rapporter framgår det alltid tydligt vad underlaget till analysen baseras på.

  • Analytikerna på Retriever i hela Norden jobbar efter en gemensam metod.

  • Analytikerna kalibreras kontinuerligt med varandra för att säkerställa att vi bedömer och analyserar likvärdigt.

  • Retrievers index gör att vi kan jämföra våra kunders resultat, vilket bidrar till kontext och mervärde för kunden.

 


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med att mäta och analysera er kommunikation?

Boka demo