Våre analytikere om Retriever-metoden for å måle kommunikasjon

Sofia Cottman og Jenny Wikstrand jobber som medie- og dataanalytikere i Retriever. Å jobbe med en klart definert metode er både en styrke og en stor hjelp for dem.

Sofia Cottman

 

En felles metodikk gir resultatene troverdighet. Det er ofte svært vanskelig å vurdere tendensen, eller tonen, i artiklene – spesielt for kunden selv. Metoden gir sammenlignbare resultater, både på tvers av egne analyser og andre Retriever-kunder sier Sofia Cottman, medie- og dataanalytiker i Retriever.

 

 

 

 

jenny_wikstrand_roundHos Retriever er analytikerens integritet en viktig del av jobben. Vi har regelmessige kalibreringtester, der vi alle leser de samme artiklene og sammenligner tolkningene våre. Målet er å komme frem til en felles forståelse. Vi har også en løpende dialog om metodikken vår og om  hvordan vi vurderer oppslag. Når du leser mye pressedekning om ett spesifikt emne, finnes det en risiko for at vurderingen din av hva som er et negativt oppslag endres. Du kan bli blind for hva som faktisk er negativt. Vi hjelper hverandre til å holde riktig fokus, det er en slags daglig kalibrering, sier Jenny Wikstrand, medie- og dataanalytiker i Retriever.

 

Retrievers metode for å vurdere tendens er inspirert av tekst- og diskursanalyse, hvilket betyr at man både ser oppslaget som helhet og de ulike delene av den når man skal fastslå tonen. I tillegg vurderer vi virksomhetens synlighet, troverdighet og budskapsformidling.

 

Først og fremst ser vi på hvordan objektet for analysen fremstår. Det er imidlertid helt nødvendig å også se på det store bildet: overskriften, ingressen og bildevalg. Målet er å finne en slags objektiv sannhet: Hvordan ville den gjennomsnittlige medieforbruker oppfatte oppslaget? Min erfaring er at kunden setter pris på at vi har dette eksterne perspektivet på publisiteten. Kunden har ofte inntrykk av at det er mer negativ publisitet enn hva som faktisk er tilfelle, og Retriever kan komme med gode nyheter, sier Jenny.

 

Når det gjelder metodikk og åpenhet, er det viktig å ha svært klare parametere og metoder for kvantitative rapporter. Målet er å være i stand til å reprodusere undersøkelsen med det samme datasettet og få identiske resultater.


I de kvantitative rapportene våre er det viktig å være tydelige om tidsrammen for rapporten, hvilke kilder som er inkludert, og betydningen av ulike KPI-er. Retriever-databasen er så omfattende at det er viktig å være tydelig når det gjelder valg av kilder, for eksempel om kringkastingsmedier eller omtaler i sosiale medier skal være med. Det er også viktig å være tydelige på hva som måles. For de fleste kundene våre er det selskapets navn som er gjenstand for analysen, men for noen kunder kan det også være undermerker, talspersoner eller konkurrenter, sier Jenny.

Å sette mediedekningen i et større perspektiv er til stor nytte for kunden. Retriever har data fra hundrevis av kunder som bidrar til å bygge opp Retrievers indekser og komparative statistikker. Retriever har komparative data for flere KPI-er, for eksempel mediekvalitet, proaktivitet, talspersoner, utforming av dagsorden og bærekraft.


Med støtte fra Retriever-indeksen kan vi sette kundens resultater i en bredere kontekst. Vi kan også sammenligne resultatene med andre aktører i samme bransje. De fleste kundene synes dette er svært nyttig, sier Sofia.

 

Hvorfor Jenny og Sofia anbefaler kommunikasjonsmåling gjennom Retriever:

  • Retriever er en uavhengig og objektiv aktør som kan evaluere publisiteten på en troverdig måte.

  • Retriever har en transparent måte å jobbe med både metodikk og kilder.

  • Alle Retriever-analytikerne i de fire nordiske landene følger en felles metodikk.

  • Analytikerne blir jevnlig «kalibrert» for å sikre at alle vurderer oppslag likt.

  • Ved å bruke Retriever-indeksen og andre komparative data, kan resultater enklere settes i kontekst.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å måle og evaluere kommunikasjonsarbeidet?

Book et Møte