Medieanalytiker Malene Augestad evaluerer kommunikasjonsarbeidet

Malene Augestad jobber som medieanalytiker i Retrievers analyseavdeling. Analyseavdelingen måler og evaluerer kommunikasjonsarbeidet til en rekke offentlige og private virksomheter.  

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

— Stort sett jobber jeg med porteføljen min som består av en rekke større og mindre analysekunder som jeg leverer løpende analyser til. Som medieanalytiker i Retriever samler vi inn data fra redaksjonelle og sosiale medier og andre relevante kilder som podkast, TV- og radio, vurderer medieoppslag, lager analyser og presenterer funnene til kunder. Vi bistår også kunder med spørsmål, hasteleveranser og faglige diskusjoner.

 

I tillegg til å levere analyser på vegne av kundene får man som medieanalytiker i Retriever ofte større forskningsprosjekter. På oppdrag fra Stiftelsen Fritt Ord leverte Malene og assisterende analysesjef i Retriever, Ingunn Vålandsmyr nylig en større rapport om medienes dekning av terrorangrepene 22. juli. 

 

Å få lov til å jobbe med så komplekse og samfunnsnyttige oppdrag er noe av det som gjør jobben spennende og utfordrende. Vi jobbet i nesten et år med å filtrere ut og analysere omtalen som i utgangspunktet består av mer enn 500.000 oppslag i norske medier. Rapporten har blitt en viktig dokumentasjon på norsk mediehistorie, og har også fått mye mediedekning. Jeg presenterte funnene på Dagsnytt 18, vi ble intervjuet i Medier24s podkast Pressepodden, og har blitt omtalt i en rekke aviser. Vi er glade for at vi har fått gode tilbakemeldinger fra alle som har lest rapporten. 

 

AMEC-sertifiserte medieanalytikere

Retriever har Nordens største analysemiljø og høyt kvalifiserte medieanalytikere, dataanalytikere og kommunikasjonseksperter. Som medlem av AMEC (International Association for Measurement and Evaluation of Communication) er vi godt kjent med de beste internasjonale standarder for kommunikasjonsmåling. Mange av våre medieanalytikere innehar AMEC-sertifiseringen «Certificate in Measurement and Evaluation» og gir våre kunder analyse og kommunikasjonsevaluering i verdensklasse. Nylig ble både Malene og medieanalytiker Hanna Elvira Osnes Dal AMEC-sertifiserte.

 

 

Hvilke tre råd vil du gi til en virksomhet som skal i gang med medieanalyse?

  1. Jeg vil først og fremst oppfordre virksomheten til å definere det de ønsker å måle. For å få mest mulig ut av medieanalysen er det viktig at målene er forankret i kommunikasjonsstrategien og virksomhetens overordnede mål. Hvis virksomheten har gjennomtenkte og konkrete mål kan medieanalysen være et svært verdifullt styringsverktøy. Vi hjelper gjerne kundene med å formulere mål, og finne løsninger for hvordan vi best kan dokumentere endringer og måloppnåelse. 

  2. Videre vil jeg oppfordre virksomheten til å inkludere både kvalitative og kvantitative målinger i analysen, og i de fleste tilfeller også sosiale medier. Ved å inkludere kvantitative mål som volum og rekkevidde, samt kvalitative målinger av hvordan man lykkes i å kommunisere gjennom målrettede budskap og talspersoner, får man full innsikt i kommunikasjonsarbeidet. For mange virksomheter er det helt essensielt å ha oversikt over samtalen i sosiale medier for å få et komplett bilde. 

  3. Til slutt vil jeg oppfordre til å bruke medieanalysen aktivt! Ved å få medieanalysen levert i Retrievers interaktive dashbord får man mulighet til å følge med på virksomhetens medieomtale i sanntid. Samtidig får man full tilgang til å se alle artikler som Retrievers medieanalytikere har vurdert og kategorisert på ulike variabler, og hvordan disse reflekterer de overordnede målene.  

Hvorfor er medieanalyse viktig for kundene dine?

— Det aller viktigste er at medieanalysen gir deg et verktøy som dokumenterer verdien av dine kommunikasjonstiltak, og det gir en mulighet til å følge utviklingen av egen virksomhet og relevante konkurrenter over tid. Vi ser også at medieanalysen kan være en svært effektiv og nyttig måte for kommunikasjonsavdelingene til å dokumentere verdien av kommunikasjonsarbeidet for organisasjonen og ledelsen. Ved å vise frem verdien av virksomhetens talspersoner i mediene, og hvordan man lykkes med å kommunisere virksomhetens verdier, skaper man både intern stolthet og understreker kommunikasjonsavdelingens nøkkelrolle i virksomheten.  

 

Hvordan kan din ekspertise hjelpe kundene i kommunikasjonsarbeidet?

— I analyseavdelingen hjelper vi kunder med å identifisere målsetninger, og gjør disse målene om til forståelige og målbare KPIer. Medieanalysene våre gir kundene en strukturert oversikt over virksomhetens medieeksponering, som dokumenterer arbeidet de gjør. Vi presenterer også svært gjerne analysene vi utarbeider. Her går vi gjennom resultatene for perioden og diskuterer funnene med kunden. Dette gir nyttig innsikt i alt fra hvordan enkeltsaker er vurdert, til hvordan man ser for seg å kunne forbedre måloppnåelsen. Gjennom å diskutere dette får vi bedre innsikt og forståelse av kundens utfordringer, samtidig som vi kan bidra med faglige vurderinger og erfaringer. 

 

Vil du vite mer om våre medieanalyser?

Snakk med oss om hvilken medieanalyse som passer for deg, og bruk innsikten som et målings- og styringsverktøy i kommunikasjonsarbeidet

Våre medieanalyser

 

Last ned vår e-bok om Barcelona-prinsippene 3.0

Hva alle kommunikasjonsfolk burde vite om måling av kommunikasjon

 

mockup-ebook-retriever-barcelonaprinsippene-3-0_NO_770x440-1

 

Få tilgang til e-boken