Medieanalytikern Malene Augestad utvärderar kommunikationsarbetet

Malene Augestad jobbar som mediaanalytiker på Retrievers norska analysavdelning. Analysavdelningen mäter och utvärderar kommunikationsarbetet för en rad offentliga och privata företag och organisationer.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

— Mestadels jobbar jag med min portfölj som består av ett antal större och mindre analyskunder som jag levererar löpande analyser till. Som medieanalytiker i Retriever samlar vi in ​​data från redaktionella och sociala medier och andra relevanta källor som poddar, TV och radio, bedömer medierapporter, skapar analyser och presenterar rönen för kunderna. Vi bistår även kunder med frågor, akuta leveranser och professionella diskussioner.

Förutom att leverera analyser för kundernas räkning får du som medieanalytiker på Retriever i Norge ofta större forskningsprojekt. På uppdrag av Stiftelsen Fritt Ord levererade Malene och biträdande analyschef på Retriever, Ingunn Vålandsmyr, nyligen ett stort reportage om medias bevakning av terrorattackerna den 22 juli.

– Att få jobba med så komplexa och samhällsnyttiga uppdrag är en av de saker som gör jobbet spännande och utmanande. Vi arbetade i nästan ett år med att filtrera bort och analysera bevakningen, som i princip består av mer än 500 000 notiser i norska medier. Rapporten har blivit en viktig del av den norska mediehistorien och har också fått mycket mediebevakning. Jag presenterade rönen på Dagsnytt 18, vi intervjuades i Medier24:s podcast Pressepodden, och har varit med i en rad tidningar. Vi är glada att vi har fått bra feedback från alla som har läst rapporten.

 

AMEC certifierade mediaanalytiker

Retriever har Nordens största analysavdelning och högt kvalificerade medieanalytiker, dataanalytiker och kommunikationsexperter. Som medlem i AMEC (International Association for Measurement and Evaluation of Communication) är vi väl förtrogna med de bästa internationella standarderna för kommunikationsmätning. Många av våra medieanalytiker innehar AMEC-certifieringen "Certificate in Measurement and Evaluation" och förser våra kunder med analys och kommunikationsutvärdering i världsklass. Nyligen blev både Malene och medieanalytikern Hanna Elvira Osnes Dal AMEC-certifierade. 

 

 

Vilka tre råd skulle du ge till ett företag som ska börja med medieanalys?

  • Jag vill först och främst uppmuntra verksamheten att definiera vad de vill mäta. För att få ut så mycket som möjligt av medieanalysen är det viktigt att målen är förankrade i kommunikationsstrategin och verksamhetens övergripande mål. Om verksamheten har genomtänkta och konkreta mål kan medieanalysen vara ett mycket värdefullt ledningsverktyg. Vi hjälper gärna kunderna att formulera mål, och hitta lösningar för hur vi bäst kan dokumentera förändringar och måluppfyllelse.

  • Vidare skulle jag uppmuntra verksamheten att ta med både kvalitativa och kvantitativa mätningar i analysen, och i de flesta fall även sociala medier. Genom att ta med kvantitativa mål som volym och räckvidd, samt kvalitativa mätningar på hur framgångsrik du är i att kommunicera genom riktade budskap och talespersoner får du full inblick i kommunikationsarbetet. För många verksamheter är det absolut nödvändigt att ha överblick över samtalet i sociala medier för att få en helhetsbild.
  • Slutligen vill jag uppmuntra dig att använda medieanalysen aktivt! Genom att få medieanalysen levererad i Retrievers interaktiva dashboard får du möjlighet att följa företagets mediebevakning i realtid. Samtidigt får du full tillgång att se alla artiklar som Retrievers medieanalytiker har bedömt och kategoriserat på olika variabler, och hur dessa speglar de övergripande målen.

 

Varför är medieanalys viktig för dina kunder?

— Det viktigaste är att medieanalysen ger dig ett verktyg som dokumenterar värdet av dina kommunikationsinsatser och det ger dig möjlighet att följa din egen verksamhets och relevanta konkurrenters utveckling över tid. Vi ser också att medieanalysen kan vara ett mycket effektivt och användbart sätt för kommunikationsavdelningarna att dokumentera värdet av kommunikationsarbetet för organisation och ledning. Genom att visa värdet av företagets talespersoner i media, och hur man framgångsrikt kommunicerar företagets värderingar, skapar du både intern stolthet och framhåller kommunikationsavdelningens nyckelroll i verksamheten.

 

Hur kan din expertis hjälpa kunderna i deras kommunikationsarbete?

— På analysavdelningen hjälper vi kunderna att identifiera mål, och omvandla dessa mål till begripliga och mätbara KPI:er. Våra medieanalyser ger kunderna en strukturerad överblick över företagets medieexponering, vilket dokumenterar det arbete de utför. Vi presenterar också mycket gärna de analyser vi tar fram. Här går vi igenom resultatet för perioden och diskuterar fynden med kunden. Detta ger användbar insikt i allt från hur enskilda fall bedöms, till hur man tänker sig att kunna förbättra måluppfyllelsen. Genom att diskutera detta får vi bättre insikt och förståelse för kundens utmaningar, samtidigt som vi kan bidra med professionella bedömningar och erfarenheter.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig att mäta och utvärdera din kommunikation.

Kontakta oss