Analyytikot Retriever-tavasta mitata viestintää

Sofia Cottman ja Jenny Wikstrand työskentelevät media- ja data-analyytikkoina Retrieverin Ruotsin toimistolla. Selkeästi määritelty analyyttinen metodi on heille sekä vahvuus että työtä helpottava tekijä.

media analyst sofia cottman retriever– Yhteinen metodologia antaa tuloksille luotettavuutta. Artikkelien sävyn arviointi on hyvin haastavaa, erityisesti asiakkaille itselleen. Metodologian ansiosta tulokset ovat myös vertailukelpoisia sekä asiakkaan omiin tuloksiin että suhteessa muihin Retrieverin asiakkaisiin, sanoo  Sofia Cottman. 

 

media analyst jenny wikstrand retriever– Retrieverillä analyytikon luotettavuus on keskeinen osa työnkuvaa. Osallistumme säännöllisesti kalibrointitesteihin, joissa kaikki luemme samat artikkelit ja vertailemme tulkintojamme. Tavoitteena on saavuttaa yhteinen taso. Käymme myös jatkuvaa sisäistä dialogia metodologiasta ja siitä, miten arvioimme artikkeleita. Kun olet lukenut paljon tiettyyn alaan liittyvää julkisuutta, riskinä on, että mielikuvasi siitä, mikä on negatiivista, muuttuu. Voit tulla tavallaan sokeaksi negatiiviselle julkisuudelle. Siksi luotamme toisiimme tavallaan “päivittäisenä kalibrointina”, sanoo Jenny Wikstrand.

 

Retrieverin metodologia ammentaa teksti- ja diskurssianalyysistä, mikä tarkoittaa että artikkelin sävyn määrittelemisessä tarkastellaan sekä artikkelia kokonaisuutena että sen osia. Retriever käyttää semantiikkaan perustuvaa metodia, jossa etsimme positiivisia ja negatiivisia sanavalintoja. 

 

– Ensisijaisesti tarkastelemme sitä, miten analyysin kohde esitetään. Millaisilla sanoilla siihen viitataan? Mutta on myös elintärkeää tarkastella kokonaiskuvaa kuten artikkelin otsikkoa ja kuvien käyttöä. Tavoitteena on löytää jonkinlainen objektiivinen totuus, miten keskimääräinen lukija tulkitsisi tämän artikkelin? Oma kokemukseni on, että asiakas arvostaa sitä, että tarjoamme ulkopuolisen näkökulman julkisuuteen. Asiakkaalla on usein mielikuva, että negatiivista julkisuutta on ollut paljon enemmän kuin miten asia todellisuudessa on, ja Retriever voi tarjota hyviä uutisia, sanoo Jenny Wikstrand. 

 

Määrällisissä raporteissa on avoimuuden ja metodologian kannalta hyvin tärkeää tehdä selväksi käytetyt luokittelut ja metodit. Tavoitteena on toistettavuus, eli että samalla datalla tehtynä tulokset olisivat identtisiä. 

 

– Määrällisissä raporteissamme on tärkeää tehdä selväksi tarkasteltava ajanjakso, mitkä lähteet sisältyvät analyysiin ja mitä eri mittarit tarkoittavat. Retrieverin tietokanta on niin laaja, että on tärkeää olla yhteisymmärryksessä esimerkiksi siitä, sisältyvätkö analyysiin myös esimerkiksi radio- ja televisiomaininnat tai sosiaalinen media. On myös tärkeää tehdä selväksi minkä kohteen mainintoja mitataan. Useimmille asiakkaille tämä on yrityksen nimi, mutta jotkut brändit saattavat haluta mitata myös alabrändejä tai yrityksen edustajia, sanoo Jenny Wikstrand.

 

Asiakkaan julkisuuden asettaminen laajempaan kontekstiin hyödyttää asiakasta. Retrieverillä on dataa sadoista asiakkaista, mikä auttaa rakentamaan Retrieverin indeksejä ja vertailutilastoja. Retrieverillä on vertailudataa useista mittareista, kuten näkyvyyden laatu, proaktiivisuus, edustajien saavuttama näkyvyys, agendan asettaja -rooli ja vastuullisuus. 

 

– Retriever indeksin myötä voimme asettaa asiakkaan tulokset laajempaan kontekstiin. Voimme myös vertailla tuloksia samalla alalla. Useimmat asiakkaat kokevat tämän hyvin hyödylliseksi, sanoo Sofia Cottman. 

 

 

Tärkeimmät edut Retrieverin käytöstä Jennyn ja Sofian mielestä

  • Retriever on itsenäinen ja puolueeton toimija, joka voi arvioida julkisuutta uskottavasti ja objektiivisesti. 

  • Retriever toimii läpinäkyvästi sekä metodologian että lähteiden suhteen. Erottelemme toimituksellisen julkisuuden ei-toimituksellisesta. 

  • Kaikki Retrieverin analyytikot Pohjoismaissa käyttävät samaa metodologiaa.

  • Analyytikot kalibroivat osaamistaan säännöllisesti varmistaakseen, että kaikki tulkitsevat artikkeleita samalla tavalla.

  • Hyödyntämällä Retrieverin indeksiä ja muuta vertailudataa, asiakkaiden tulokset voidaan asettaa laajempaan kontekstiin.