Når du hela vägen runt med din kommunikationsmätning?

På Retriever arbetar vi med att göra företags och organisationers kommunikationsmål mätbara, realistiska och insiktsfulla för att säkerställa bästa resultat för din kommunikationsmätning. 

Detta gör vi utifrån AMEC:s (International Association for Measurement and Evaluation of Communication) principer inom kommunikationsmätning. Dessa kallas Barcelona Principles 3.0.

 

Så hur utvärderar du bäst dina kommunikation?

  • Princip 1 - Att sätta mål är en absolut förutsättning för kommunikationsplanering, mätning och utvärdering
  • Princip 2 - Mätning och utvärdering bör identifiera effekt, resultat och möjlig påverkan
  • Princip 3 - Resultat och effekt bör identifieras för intressenter, samhälle och organisationen
  • Princip 4 - Kommunikationsmätningar och -utvärderingar ska omfatta både kvalitativa och kvantitativa analyser
  • Princip 5 - AVE är inte värdet av kommunikation
  • Princip 6 - Holistiska kommunikationmätningar och utvärderingar omfattar alla relevanta online- och offlinekanaler
  • Princip 7 - Kommunikationsmätning och utvärdering baseras på integritet och metodisk öppenhet för att främja inlärning och insikter

Hur arbetar du med de sju Barcelona-principerna?

Låt oss titta på den första Barcelona-principen, "Att sätta mål är en absolut förutsättning för kommunikationsplanering, mätning och utvärdering", och hur detta används här på Retriever.

I ett nystartat samarbete har vi ett samtal om dina önskemål om din kommunikationsmätning;
Vad är det du skulle vilja uppnå med din kommunikation och hur kan din kommunikationsmätning spegla detta?

 

Vi är också intresserade av att höra hur vi kan hjälpa dig på rätt väg med utvärderingen av relevanta kontaktpunkter. Det kan handla om att du har flera kärnbudskap som du vill sätta din prägel på, eller så har du ett mål om att din ledning ska agera experter i dina fokusmedier.

 

För att nå bästa resultat är det därför viktigt att dina kommunikationsmål är specifika, mätbara och realistiska. Detta är avgörande för kommunikationsmätningen och värdet du får av Retrievers verktyg.

 

Barcelonaprincip nummer tre, "Resultat och effekt bör identifieras för intressenter, samhälle och organisationen", spelar också en viktig roll vid kommunikationsmätning:
Vad vill du uppnå med din kommunikationsstrategi, och hur vill du påverka dina intressenter, media och eventuellt dina kunder? Och hur kan vi visa denna effekt av ditt arbete?

På Retriever arbetar vi med analys av både redaktionella och sociala medier, men vi har även möjlighet att inkludera extern data för att visa vilken effekt ditt kommunikationsarbete har på befolkningen och/eller din önskade målgrupp samt hur detta påverkar deras attityder gentemot ditt anseende. Genom att inkludera analys av andra typer av data än mediedata blir det möjligt att få insikt i om dina kommunikationsinsatser fungerar som tänkt och om du träffar önskad målgrupp med dina budskap.

 

Detta leder oss till Barcelonas princip nummer fyra: "Kommunikationsmätningar och -utvärderingar ska omfatta både kvalitativa och kvantitativa analyser".

Hos Retriever täcker denna princip hur data behandlas. Vi arbetar med kvantitativt bearbetad data och kvalitativt bearbetad data. Kvantitativt bearbetad data omfattar grovt sett statistik, medan kvalitativt bearbetad data fokuserar på kvalitet och effekt. Genom att arbeta med båda metoderna får du större insikt i din mediebevakning.

 

Den sista Barcelona-principen som vi kommer att beröra här är nummer sju, nämligen: "Kommunikationsmätning och utvärdering baseras på integritet och metodisk öppenhet för att främja inlärning och insikter"

Kommunikationsmätning och utvärdering ska vara en integrerad del av kommunikationsarbetet, där man lär sig av den data som samlas in och tar till sig dessa nya insikter. Vi på Retriever hoppas därför att vårt arbete kan bidra till att skapa nya insikter som skapar värde för dig och underlättar ditt framtida kommunikationsarbete.

 

Så hur utvärderar du bäst dina kommunikationsmål?

Avslutningsvis är det värt att nämna att det inte finns någon "one size fits all" när det kommer till att mäta och utvärdera din kommunikation. Vi är därför redo att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga lösning i förhållande till dina behov av kommunikationsmätning.

Du kan också läsa mer om Barcelona-principerna
här.

 

Jag skulle vilja höra mer om medieanalys och kommunikationsmätning

Kontakta oss