Når I hele vejen rundt med jeres kommunikationsmåling?

Hos Retriever arbejder vi med at gøre virksomheder og organisationers kommunikationsmål målbare, realistiske og indsigtsfulde for på den måde at sikre det bedste resultat for jeres kommunikationsmåling. 

Dette gør vi med afsæt i AMECs (International Association for Measurement and Evaluation of Communication) principper indenfor kommunikationsmåling. Disse er kaldet Barcelona-principperne 3.0.

 

Så hvordan evaluerer man bedst sin kommunikationsmåling?

  • Princip 1 - At sætte mål er en forudsætning for planlægning, måling og evaluering af kommunikation
  • Princip 2 - Måling og evaluering skal identificere eksponeringer (output), respons (outcomes) og potentiel effekt (impact)
  • Princip 3 - Respons (outcome) og effekt (impact) skal identificeres for interessenter, samfundet og organisationen
  • Princip 4 - Kommunikationsmåling og -evaluering skal inkludere både kvalitativ og kvantitativ analyse
  • Princip 5 - Estimerede annonceomkostninger er ikke lig med værdien af kommunikation
  • Princip 6 - Holistisk kommunikationsmåling og -evaluering inkluderer alle relevante online- og offline-kanaler
  • Princip 7 – Kommunikationsmåling og -evaluering er baseret på integritet og transparens for at fremme læring og indsigt

Hvordan arbejder I med de syv Barcelona-principper?

Lad os kigge på det første Barcelona-princip, “At sætte mål er en forudsætning for planlægning, måling og evaluering af kommunikation”, og på hvordan der gøres brug af dette hos os i Retriever.

 

I et nyopstartet samarbejde tager vi en snak om jeres ønske for jeres kommunikationsmåling;
Hvad er det, som I gerne vil opnå med jeres kommunikation, og hvordan kan jeres kommunikationsmåling afspejle dette?


Ligeledes er vi interessererede i at høre, hvordan vi hjælpe jer på rette vej med evaluering af relevante fokuspunkter. Det kan være, at I har flere kernebudskaber, som I ønsker at markere jer på, eller I har et mål om, at jeres ledelse skal agere eksperter i jeres fokusmedier.

For at opnå det bedste resultat er det derfor vigtigt, at jeres kommunikationsmål er specifikke, målbare og realistiske. Dette er nemlig afgørende for kommunikationsmålingen og den værdi, som I får ud af Retrievers redskaber.

Barcelona-princip nummer tre, ”Respons (outcome) og effekt (impact) skal identificeres for interessenter, samfundet og organisationen”, spiller ligeledes en vigtig rolle i kommunikationsmåling:
Hvad ønsker I at opnå med jeres kommunikationsstrategi, og hvordan ønsker I at påvirke jeres stakeholders, medierne og eventuelt jeres kunder? Og hvordan kan vi påvise denne effekt af jeres arbejde?

Hos Retriever arbejder vi med analyse af både redaktionelle og sociale medier, men vi har også muligheden for at inkludere ekstern data for at påvise effekten af jeres kommunikationsarbejde hos befolkningen og/eller jeres ønskede målgruppe, og hvorledes dette rykker ved deres holdninger til jeres omdømme. Ved at inkludere analyse af andre typer data end mediedata bliver det muligt at opnå indsigt i, hvorvidt jeres kommunikationsindsatser virker efter hensigten, og om I rammer den ønskede målgruppe med jeres budskaber.

 

Dette fører os videre til Barcelona-princip nummer fire: “Kommunikationsmåling og evaluering skal inkludere både kvalitativ og kvantitativ analyse”.


Hos Retriever dækker dette princip over, hvordan data bliver behandlet. Vi arbejder med kvantitativt behandlet data og kvalitativt behandlet data. Kvantitativt behandlet data dækker i grove træk over statistik, mens kvalitativt behandlet data har fokus på kvalitet og effekt. Ved at arbejde med begge metoder opnår man større indsigt i sin medieomtale.


Sidste Barcelona-princip, som vi vil berøre her, er nummer syv, nemlig: “Kommunikationsmåling og -evaluering er baseret på integritet og transparens for at fremme læring og indsigt”.

Kommunikationsmåling og -evaluering bør være en integreret del af kommunikationsarbejdet, hvor man lærer af den data, som indsamles, og tager disse nye indsigter med videre. Vi hos Retriever håber derfor, at vores arbejde kan være med til skabe nye indsigter, som skaber værdi hos jer, og gør jeres fremtidige kommunikationsarbejde nemmere.

 

Så hvordan evaluerer man bedst sin kommunikationsmåling?

Afslutningsvis er det værd at nævne, at der ikke findes en ”one size, fits all”, når man snakker om måling og evaluering af jeres kommunikation. Vi er derfor klar til at hjælpe jer med at komme i mål med den bedst mulige løsning i forhold til jeres behov for kommunikationsmåling.

Du kan desuden læse mere om Barcelona-principperne her.

 

Jeg vil gerne høre mere om medieanalyse og kommunikationsmåling

Kontakt os