Benchmarking på sociala medier för att få kommunikationsidéer och insikter

Att benchmark vad konkurrenter eller framgångsrika varumärken gör på sociala medier är ett bra sätt att:

  • identifiera vilken typ av innehåll som fungerar på din marknad
  • komma på idéer till kampanjer för att hitta nya målgrupper och hur man bäst pratar med dem
  • sätta din egen prestation i ett sammanhang

Att lyssna på sociala medier är ett bra sätt att börja benchmarka. Till exempel så har Retrievers sociala lyssningsverktyg Retriever Listen en funktion kallad Market, där du kan få en uppfattning om dina konkurrenters nuvarande prestation på sociala medier på din marknad.

 

Identifiera vilken typ av innehåll i sociala medier som fungerar på din marknad

Det är en bra idé att titta på vilket innehåll som fungerar för andra på sociala medier. Vad har dina konkurrenters inlägg med mest engagemang gemensamt? Vilka hashtags använder de? Hur interagerar deras experter eller anställda på sociala medier och vilket innehåll skapar och delar de?

Att uppmärksamma dina konkurrenters närvaro på sociala medier kan ge dig en måttstock för dina kampanjer och enskilda inlägg. Hur många följare och reaktioner eller hur mycket tillväxt är typiskt för organisationer på din marknad och hur jämför din aktivitet?

 

Brainstorma idéer för kampanjer i sociala medier

Att bevaka diskussioner och teman relaterade till ditt varumärke eller organisation på sociala medier kan hjälpa dig med idéer till nya kampanjer eller inlägg. Du kan till exempel identifiera ämnen som genererar stort intresse på sociala medier och relaterade hashtags. Eller så kan du se diskussioner du inte redan är en del av, men skulle kunna ha nytta av att vara aktiv i. 

Alla sociala medier är inte lika relevanta för alla företag. Om du funderar på om det är värt att spendera extra resurser för att vara aktiv på ännu en kanal (du kanske är på Twitter och överväger Instagram), kan du använda övervakning av sociala medier för att jämföra hur dina konkurrenter gör på den kanal du funderar på. Vilka användare delar och engagerar sig i ditt innehåll på den kanalen?

 

 

Hitta nya målgrupper och hur du bäst pratar med dem

Genom att titta på vilken typ av följare och personer som interagerar med dina konkurrenters sociala mediekanaler är det möjligt att avgöra om du också ska expandera till nya målgrupper. Ett bageri kan till exempel se att deras följare på sociala medier främst är äldre, medan deras konkurrenter har flest yngre följare. Sedan kan de försöka rikta in sig på yngre personer utifrån deras benchmarking med konkurrenterna. 

Genom att titta på vilket innehåll som engagerar konkurrenternas följare och deras stil och ton gentemot dem kan bagaren anpassa sitt eget innehåll så att de även fångar nya publiker. Ett annat exempel på att hitta nya målgrupper är att titta på alternativa sätt på vilka företagets produkter används och produceras på sociala medier.

 

Benchmarking med ett syfte

När du kommer igång med benchmarking är det bra att komma ihåg den gyllene regeln: du får vad du mäter. Ansträngningen du lägger ner på att sätta relevanta mål och mätvärden från början kommer att löna sig med mer relevanta och genomförbara resultat. När man väljer mätvärden för benchmarking är de som är lättast tillgängliga inte alltid de mest informativa eller relevanta.

Det är också bra att vara avsiktlig med att välja dina riktmärken. Benchmarkar du för din bransch eller någon annan faktor som typen av organisation? Hur är deras marknadsandel/resurser jämfört med dina (är det en rättvis jämförelse)? Till exempel, om du är en liten skådespelare i ett trångt fält med en liten budget för sociala medier, är det inte rimligt att anta att du kommer att slå ett etablerat varumärke med en stor avdelning för sociala medier, men du kan fortfarande identifiera bästa praxis eller bli större än din marknadsandel skulle tyda på. Att jämföra ditt varumärke, för att säga, Kim Kardashian är kanske inte heller särskilt relevant.

 

Social listening  är en bra start för att identifiera nya idéer och hålla sig uppdaterad med konkurrenter, där analys av sociala medier tar det ett steg längre och fokuserar mer på en längre strategisk nivå för mer kundspecifika mätparametrar. International Association for the Measurements and Evaluation of Communication (AMEC) sätter standarderna för bästa praxis och deras ramverk används av Retrievers analytiker i arbetet med kommunikationsmätning på sociala medier. I våra analyser arbetar vi med att koppla sociala medier till andra aspekter av din närvaro i andra medier.

 

Benchmark med Retriever Listen 

 

Gillade du dessa tips? Du kan förvandla dem till verklighet med Retriever Listen!

  • Retriever Listen gör det enkelt för dig att komma igång med benchmarking i sociala medier. Allt du behöver göra är att definiera vem du vill jämföra dig med och länka dina och ditt benchmarks kanaler till plattformen. Dashboarden i Listen gör resten.
  • Att läsa och förstå datan i dashboarden är enkelt! Jämförelsen presenteras automatiskt, utan någon filtrering. Du behöver inte vara analytiker för att få nya insikter.
  • Med Retriever Listen kan du utveckla och optimera dina kommunikationsinsatser på sociala medier baserat på data. Ingen komplex programvara behövs för att fatta beslut.

 

Låt oss hjälpa dig förbättra din närvaro online

Boka demo