Vertailulla ideoita ja oivalluksia viestintään sosiaalisessa mediassa

Benchmarkkaamalla miten kilpailijat tai menestyvät brändit toimivat voit:

  • tunnistaa millainen sisältö toimii juuri sinun markkinallasi
  • saada ideoita kampanjoihin tai tunnistaa uusia kohderyhmiä
  • saada mittakaavaa omille tuloksille sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalisen median kuuntelu on hyvä keino päästä alkuun benchmarkkauksessa. Esimerkiksi Retrieverin some-työkalussa, Retriever Listenissä, on Markkinat-toiminto, jonka avulla voit saada suuntaa antavan kuvan siitä, miten alasi muut toimijat/kilpailijat menestyvät sosiaalisessa mediassa.

 

Tunnista toimiva sisältö kilpailijavertailulla

Parhaiden sosiaalisen median käytäntöjen löytämiseksi kannattaa tutkia, millainen sisältö toimii kilpailijoillesi. Mitä yhteistä on kilpailijoiden reagoiduimmilla julkaisuilla? Mitä aihetunnisteita he käyttävät? Millaista sisältöä heidän työntekijänsä luovat tai jakavat sosiaalisessa mediassa?

 

Kilpailijoiden sosiaalisen median tarkastelu auttaa myös suhteuttamaan omien kampanjoiden tai yksittäisten julkaisujen tuloksia. Millaiset seuraajien tai reaktioiden määrät ovat tyypillisiä alasi yrityksille? Millaista kasvua he saavat? Miten nämä luvut vertautuvat omiin lukuihisi?

 

Ideoita omiin some-kampanjoihin

Seuraamalla keskustelua brändillesi tai organisaatiollesi tärkeiden teemojen ympärillä voit saada ideoita uusiin kampanjoihin. Voit esimerkiksi tunnistaa aiheita, jotka puhuttavat sosiaalisessa mediassa ja minkä tyyppisiä aihetunnisteita tässä keskustelussa käytetään. Voi myös olla, että benchmarkkaamalla löydät sellaisia keskusteluja, joihin kilpailijasi jo osallistuvat mutta joissa oma organisaatiosi ei vielä ole aktiivinen.

 

Jokaisen organisaation ei kannata jakaa loputtomasti resursseja kaikkiin mahdollisiin sosiaalisen median kanaviin. Jos pohdit, kannattaisiko sinun ohjata resursseja johonkin toiseen sosiaalisen median kanavaan (esimerkiksi organisaatiosi on jo Twitterissä ja mietitte Instagramin lisäämistä), voit käyttää sosiaalisen median seurantaa selvittääksesi, miten kilpailijasi ovat kyseisessä kanavassa läsnä. Millaiset tilit reagoivat heidän sisältöönsä tai jakavat sitä eteenpäin?

 

Tunnista uusia kohderyhmiä somessa

Tarkastelemalla millaiset ihmiset tai tilit seuraavat ja reagoivat kilpailijoittesi sosiaalisen median julkaisuihin voit löytää uusia kohderyhmiä omalle viestinnällesi. Esimerkiksi eräs leipäyhtiö huomasi, että siinä missä heidän seuraajansa olivat varttuneempaa väkeä, kilpailijoiden seuraajissa oli paljon nuoria lapsiperheitä. Benchmarkkauksen avulla he siis tunnistivat kohderyhmän, jota kiinnostivat leipätuotteet, mutta joita heidän oma sosiaalisen median viestintänsä ei vielä sitouttanut.

 

Tutkimalla, millainen kilpailijan sisältö ja "tone of voice" sitoutti tätä kohderyhmää, he pystyivät muokkaamaan omaa sosiaalisen median viestintäänsä tavoittamaan kohderyhmän paremmin. Yhtiö esimerkiksi lisäsi julkaisuihinsa reseptejä ja kyselyitä pitkien tekstipainotteisten julkaisujen sijasta. Toinen esimerkki vertailun mahdollisuuksista on käyttää sitä tunnistamaan yleisö, joka käyttää tuotetta jollakin odottamattomalla tavalla.

 

Tarkoituksenmukainen vertailu

Benchmarkkaukseen pätee kaiken mittaamisen kultainen sääntö: sitä saat, mitä mittaat. Kannattaa siis käyttää alussa aikaa oikeiden mittareiden ja tavoitteiden pohtimiseen, sillä tämä palkitsee myöhemmin relevanteilla ja toteuttamiskelpoisilla tuloksilla. Mittareita valitessa ei siis kannata vain tyytyä helpoimmin saatavilla oleviin, vaan miettiä, mitkä palvelevat juuri sinun organisaatiosi kehitystarpeita.

 

Myös oikeiden vertailukohteiden valinnalla on väliä. Benchmarkkaatko kilpailijoihin vai kenties saman tyyppisiin organisaatioihin? Miten heidän markkinaosuutensa tai käytettävät resurssinsa vertautuvat omaan organisaatioosi? Jos esimerkiksi olet pieni toimija joka on liikkeellä pienellä budjetilla hyvin kilpailulla alalla, ei ehkä ole realistista olettaa että jättäisit vanaveteesi alan jättimäisen markkinajohtajan, mutta heidän tekemisestään voi silti olla mahdollista tunnistaa hyviä käytäntöjä jotka auttavat sinua nappaamaan markkina-osuuttasi isomman siivun sosiaalisessa mediassa. Brändisi vertailu johonkin sosiaalisen median megajulkkikseen kuten Kim Kardashianiin ei ehkä myöskään ole relevanttia.

 

Sosiaalisen median kuuntelu on hyvä keino saada uusia ideoita ja pysyä ajan tasalla, kun taas sosiaalisen median analyysissä näkökulma on pidemmän tähtäimen strategiassa ja tätä tukevissa räätälöidyissä mittareissa, myös benchmarkkauksen osalta. Retrieverin analyytikot, minä mukaan lukien, hyödynnämme työssämme viestinnän mittaamisen alan kansainvälisen kattojärjestö AMECin parhaita käytäntöjä. Analyysissä siis sukellamme syvemmälle sosiaalisen median näkyvyyteen ja liitämme sen eri tavoin osaksi muuta organisaation näkyvyyttä.Vertaile Retriever Listenin avulla 

Haluatko viedä nämä vinkit käytäntöön? Ota käyttöön sosiaalisen kuuntelun työkalu Retriever Listen!

  • Retriever Listenin avulla benchmarkkaaminen sosiaalisessa mediassa on helppoa. Päätä vain keneen haluat itseäsi verrata ja linkitä omat ja valitun verrokin julkiset sosiaalisen median kanavat palveluun. Työkalu huolehtii lopusta!
  • Datan tulkinta näkymästä on helppoa. Työkalu visualisoi vertailutiedon automaattisesti eikä vaadi monimutkaisien suodatusnäkymien rakentamista. Et tarvitse analyytikon ammattitaitoa saadaksesi uusia oivalluksia. 
  • Retriever Listenin avulla voit kehittää ja optimoida viestintääsi sosiaalisessa mediassa ja pohjata työsi dataan. Et tarvitse monimutkaisia järjestelmiä päätösten tekemiseen.

 

Onnistu sosiaalisen median mittaamisessa Retriever Listenin avulla

Varaa esittely