Opinionsbildarna som synts mest i media 2022

Retriever har analyserat hur några av landets största opinionsbildare omnämnts i media under 2022. Listan på opinionsbildare är framtagen av Dagens Opinion.

När över 170 000 redaktionella print och webbartiklar och eterinslag är granskade kan vi konstatera att det är Sveriges kommuner och regioner (SKR) som haft det största mediala genomslaget.

Retriever färska analys visar att av de 50 utvalda opinionsbildarna är det Sveriges kommuner och regioner (SKR) som omnämnts mest i media under 2022. Fackförbundet Kommunal har den största andel profilerande artiklar, och av företrädarna är det Riksidrottsförbundet avgående ordförande Björn Eriksson som synts överlägset mest i media.


SKR aktiv på många nivåer

Att SKR får så stort medialt genomslag beror dels på att SKR är aktiv på så många nivåer och i hela landet, vilket bidrar till att SKR syns både i stora rikstäckande nyheter och i lokala nyheter. För att sätta SKR:s genomslag i jämförelse, kan vi konstatera att SKR ligger och nosar uppe på samma höga nivåer av publicitet som storbankerna har, eller som några av landets mest kända företag som H&M och Spotify uppnår under 2022. SKR ligger också i linje med vissa myndigheters medieexponering, exempelvis Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Under 2022 får SKR visserligen mycket medial uppmärksamhet i samband med nyheter kopplat till mordet på Ing-Marie Wieselgren som jobbade inom SKR, nyheter som publiceras löpande under året. Men även med denna brottspublicitet exkluderad, ligger SKR i toppen av de jämförda opinionsbildarna. En publicitetstopp skönjs i SKR:s mediebild i november då SKR både syns mycket i rapporteringen om kommunernas budgetar för nästa år och i nyheter kopplat till mordet på Ing-Marie Wieselgren. 


Kommunal har en framskjuten roll

Av opinionsbildarna i toppen är det fackförbundet Kommunal som får den mest profilerande publiciteten, alltså har en framskjuten roll i störst andel av sina artiklar. Över 60 procent av Kommunals drygt 8 300 artiklar har medel till stort fokus på Kommunal. Störst genomslag får Kommunal i april då det bland annat rapporteras mycket om strejk inom Svenska kyrkan. 


Naturskyddsföreningens expertroll

Av intresseorganisationerna placerar sig Naturskyddsföreningen högst, ett väldigt stort genomslag för att vara en helt svensk organisation. Naturskyddsföreningen syns ofta som expert eller källa i olika miljö- och klimatrelaterade nyheter samt i nyheter om turerna kring om Cementa ska tillåtas bryta kalk på Gotland.


Avgående ordförande utklassar resten

Av opinionsbildarnas företrädare är det Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets avgående ordförande, som placerar sig som överlägsen etta. Björn Eriksson uttalar sig aktivt i media under hela året men syns lite extra mycket mot hösten då det blir klart att han avgår som ordförande. Totalt syns Björn Eriksson i nästan 40 procent av Riksidrottsförbundets artiklar.

 


Topp 20 mest omnämnda opinionsbildarna i media 2022

 

Placering Total publicitet per opinionsbildare 2022 Artiklar/inslag
1 Sveriges kommuner & regioner, SKR 18 509
2 Landsorganisationen, LO 12 350
3 Svenskt Näringsliv 11 545
4 Naturskyddsföreningen 9 743
5 Amnesty 9 586
6 Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 9 441
7 Kommunal 8 315
8 Hyresgästföreningen 8 029
9 Vårdförbundet 6 937
10 Riksidrottsförbundet 6 905
11 Lärarförbundet 6 285
12 Företagarna 6 028
13 Svensk Handel 5 740
14 Barnens rätt i samhället, Bris 4 036
15 IF Metall 3 548
16 Byggföretagen 3 001
17 M Sverige 2 712
18 Energiföretagen 2 614
19 Unionen 2 581
20 Greenpeace 2 363

 

 

Topp 20 talespersonerna för de opinionsbildande organisationerna i media 2022

 

Placering Opinionsbildarnas talespersoner i media 2022 Artiklar/inslag
1 Björn Eriksson, f.d. ordförande Riksidrottsförbundet 2 696
2 Susanna Gideonsson, LO-ordförande 1 970
3 Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet 1 751
4 Sofia Larsen, vd Svensk Handel 1 152
5 Malin Ragnegård ,ordförande Kommunal 978
6 Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet 719
7 Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen 683
8 Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv 662
9 Marie Nilsson, ordförande IF Metall 610
10 Anna Johansson, gd Amnesty 598
11 Günther Mårder, vd Företagarna 538
12 Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen 536
14 Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen 434
13 Jacob Wallenberg, ordförande Svenkskt Näringsliv 433
15 Anna Karin Hatt, vd LRF 408
16 Martin Linder, ordförande Unionen 394
17 Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen 370
18 Therese Svanström, ordförande TCO 337
19 Veronica Magnusson, ordförande Vision 330
20 Per Danielsson, ordförande SKR 320

 

 


Om mätningen:
Underlaget inkluderar publicitet i samtliga svenska redaktionella källor inom print, webb och eter som Retriever bevakar. Dagens Opinion har valt ut 50 opinionsbildare vars namn Retriever sökt på i dessa källor. För namn med flera betydelser som till exempel Kommunal, Bris, Vision, Företagarna, etc. har kopplingsord och vissa begränsande ord använts för att få en så korrekt träffbild som möjligt. För talespersonerna har sökningar gjorts på talespersonernas namn i samband med organisationens/förbundets/föreningens namn. Mätningarna är kvantitativa vilket betyder att materialet är granskat men varje enskild artikel inte är inte genomläst. Det innebär att vissa felträffar kan förekomma. Tidsperioden för mätningen är 1 januari – 31 december 2022. Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.

 

 

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med mediebevakning och medieanalys.

Boka demo