Retriever är nominerad i den internationella tävlingen för medieanalys

AMEC Awards är kommunikations- och analysbranschens Oscarsgala. Här hyllas de bästa analysprojekten från hela världen. I år är tre av Retrievers projekt nominerade i sammanlagt fyra kategorier.

AMEC (International Association for the Measurement and Evaluation of Communication) är en global organisation som arbetar med att utbilda och informera hur man bör utvärdera och mäta effekten av kommunikation. Detta arbete bidrar till att höja kvaliteten och integriteten inom kommunikationsbranschen som helhet. Branschorganisationen samlar forskare, omvärldsbevakningsföretag, medieanalysföretag och kommunikationsproffs för att främja kunskapsdelning och utveckling. Retriever är en av 160 medlemmar, och flera av våra analytiker är certifierade genom AMEC College.

Varje år arrangeras AMEC Awards där de bästa analysprojekten från hela världen tävlar om ära och berömmelse. Kriterierna för att blir nominerad är användning av god metodik, datadrivna insikter samt innehållsanalys av både redaktionella och sociala medier som tillsammans bidrar till att skapa effektiv kommunikation för kunderna.

 

 

Retrievers guldkandidater

 

Användning av AI för att utveckla ny strategi för Svenska Riksidrottsförbundet

Som en del av arbetet med Svenska Riksidrottsförbundets nya strategi har Retriever genomfört en omfattande analys av redaktionell media. 
Det främsta målet med förbundets omvandlingsarbete är att uppmuntra fler människor att vilja och kunna engagera sig i idrottsföreningar genom hela livet.

 

Retriever började med 700 000 artiklar om barn- och ungdomsidrott i svenska medier under det senaste decenniet. Genom att använda våra egenutvecklade IT-verktyg, inklusive maskininlärning och LLM's, i kombination med ett kompetent kundteam och nära samarbete med RF, fann Retriever mönster och insikter som RF kan plocka med sig i sitt pågående strategiarbete. 


Viktiga insikter inkluderade lokalmedias roll i att främja inkludering, framgångsrik integrering av nyanlända genom idrott, ökande oro för toppning inom ungdomsidrott och specifika nyhetskällor med stor påverkan på bilden av barn- och ungdomsidrott i media. 
Projektet är nominerat i kategorin: "Best use of new technology in communications measurement".

 

 

per-landin-round

– Riksidrottsförbundet kom till oss med en målbild och centrala frågeställningar. Genom ett nära samarbete fick vi möjlighet att diskutera och tydliggöra vad de ville få ut av analysen, och därefter förtroendet att utforma metoden. Det gav oss utrymme att använda den teknik och de tillvägagångssätt som var bäst i de olika stegen i analysen.    

 

Per Landin, Senior Advisor Media Analysis på Retriever

 

 

jenny_wikstrand_round

– Det svåra med sport är att det är så brett – det räcker inte med att söka på “ungdomsidrott” utan vi ville kunna fånga allt från integrationsprojekt till toppning inom ungdomslag.  Tack vare AI kunde vi skapa ett relevansfilter som fångade “barn- och ungdomsidrott” på ett mycket träffsäkert sätt och skapa ett bra urval att analysera.  

 

Jenny Wikstrand, dataanalytiker på Retriever

 


En förändrat narrativ: Hur norska Arbeiderpartiets ungdomsförbund (AUF) påverkade diskursen efter terrordådet den 22 juli

På uppdrag av Stiftelsen Fritt Ord har Retriever genomfört en omfattande analys av medias rapportering av terrordådet i Oslo den 22 juli 2011. Datamaterialet omfattar 500 000 artiklar, och våra analytiker kombinerade kvantitativa mätningar, närläsning, bylinesökningar, booleska sökningar och AI-kategorisering i analysarbetet. Vi kartlade agendasättare och deras åsikter, teman i nyhetsbevakning och krönikor, samt högerextrema budskap. Vi samarbetade med det norska centrat för forskning om extremism (C-REX) för att definiera extremism och radikala grupper, och vi använde bylinesökningar för att identifiera krönikor från AUF, extremistgrupper och betydande röster i det offentliga rummet. Vi intervjuade även chefredaktörerna för Norges största tidningar när terrordådet inträffade 2011, och C-REX genomförde en uppföljningsstudie om allmänhetens åsikter om AUF och terrordådet. Projektet resulterade i en omfattande rapport.

 

— Medierapporteringen om terrorattacken den 22 juli är något som har präglat händelserna i norsk politik och journalistik i över ett decennium. Vi var därför glada över att Retriever levererade en så gedigen och omfattande analys av mediebevakningen under hela perioden, och vi är stolta över att rapporten nu har nominerats till ett prestigefyllt pris", säger Knut Olav Amås, direktör för stiftelsen Fritt Ord.

 

Projektet är nominerat i kategorierna: "Most effective planning, research and evaluation in the public and not-for-profit sectors" och "Most impactful client recommendations arising from a measurement study".

 

 

Ladda ned rapport

 

 

 

Malene_Augestad_analyse

– Det var och är mycket viktigt att ha respekt för att det finns många berörda, både efter själva terrordådet men också av den efterföljande mediebevakningen. Vi var tvungna att vara säkra på att vi framställde mediehistoriken korrekt, det vilar ett stort ansvar på oss som skriver den här rapporten. Det är också första gången en sådan kartläggning görs, och den kommer att kvarstå som en dokumentation över en viktig del av den norska mediehistorien.

 

Malene Augestad, Senior medieanalytiker på Retriever

 

 

Ingunn_analyse

— Att få möjlighet att arbeta med så komplexa och samhällsnyttiga uppdrag är en av de saker som gör jobbet spännande och utmanande. Vi arbetade i nästan ett år med att filtrera och analysera medierapporteringen, som från början bestod av över 500 000 artiklar i norska medier. Rapporten har blivit en viktig dokumentation av norsk mediehistoria och har även fått betydande mediegenomslag.

 

Ingunn Vålandsmyr, Assisterende analyschef på Retriever                                                              

 

Att mäta positiv förändring inom textilindustrin i 67 marknader

Dessutom är Retriever nominerad för sina medieanalyser till H&M Foundation i kategorin "Best multimarket reporting" för bidraget "Att mäta positiv förändring inom textilindustrin i 67 marknader".

 

 

Vill du veta mer?

Prata med oss om hur våra medieanalyser kan hjälpa dig och ditt företag att få bättre insikter

Kontakta oss