Dataanalytiker Jenny Wikstrand skapar värdefulla insikter

Jenny Wikstrand arbetar som dataanalytiker på Retrievers svenska analysavdelning. Analysavdelningen mäter och utvärderar kommunikationsarbetet för Retrievers kunder.

Vad gör du på Retriever?

Jag har arbetat på Retriever sedan 2019 och arbetar i analysavdelningens datateam, vilket innebär att jag, precis som övriga analytiker, arbetar med korta och löpande uppdrag där våra kunder vill undersöka vad medierna skriver om en viss fråga. I datateamet så är ofta projekten komplexa med många olika datapunkter och jag använder ofta våra AI-system för att lösa problemen. Ibland kan det handla om väldigt stora datamängder, där jag kan ta hjälp av vår automatiska ämnesklassificering för att hitta rätt publicitet, eller kan få hjälp att sålla fram negativ publicitet där den aktuella frågan får stort medieutrymme. Tekniken kan hjälpa oss att göra smartare analyser och att fokusera på de viktigaste artiklarna, eller sociala medieinläggen.

 

Vilket råd skulle du ge till en kund som ska börja med medieanalys?

För den som vill börja med medieanalys skulle jag ge rådet att tänka igenom vad man egentligen vill veta, utan att fokusera så mycket på hur det ska göras. Det kan vi på Retriever ofta hjälpa kunderna med, men har man en genomtänkt fråga eller ett tydligt kommunikativt problem så har man en bra start.

 

Vilken betydelse har medieanalys för dina kunder? 

För mina kunder är medieanalysen ofta en komponent i det större pusslet. Att veta hur ens normala mediebild ser ut, vilka som är ens starkaste ämnen och talespersoner, kan vara viktigt att veta om man någon gång hamnar i mer utmanande medietider. Att mäta sin kommunikation löpande är ofta ett viktigt arbete för pressavdelningar för att utvärdera olika aktiviteter och pressmeddelanden. Och ibland handlar det om att förstå hur media skriver om en specifik fråga, för att förstå vilka möjligheter som finns att positionera sig där. 

 

Hur kan din expertis hjälpa kunderna i deras kommunikationsarbete?

Min expertis ligger nog i att hitta sätt att hjälpa kunden, utan att begränsas av att en fråga har omskrivits i 10 000 artiklar, eller där man inte vet vilka mätpunkter man ska välja. Att hitta rätt KPI eller indikator kan vara väldigt kreativt, och det är en härlig känsla när man hittar rätt.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med medieanalys.

Kontakta oss