6 tips för att sätta upp bra mediebevakning

Syftet med mediebevakning är att hålla dig uppdaterad om viktiga nyheter relaterade till ditt företag och din bransch, och att stödja planeringen och genomförandet av din kommunikation.

Här är sex tips som hjälper dig att få ut mesta möjliga av din mediebevakning:

 

 

 • 1. Definiera dina bevakningsbehov

  Vilka är de viktigaste frågorna för ditt företag att bevaka? Bevakningsprofiler baseras ofta på företagets omtalande i media, branschnyheter, konkurrenter, projekt, personer och kampanjer som är viktiga för ditt företag. Börja med att lista de viktigaste ämnen att bevaka för just ditt företag.

 • 2. Involvera fler människor i planeringen av bevakningen

  Om du vill att bevakningen ska täcka hela företagets behov behöver du också andras input för att definiera relevanta nyckelord. Diskutera med de olika avdelningarna vilka bevakningsbehov som är viktiga för dem. I Retrievers digitala plattform kan vi anpassa e-postnotiser så att anställda får de bevakningsprofiler som är relevanta för dem.

 • 3. Investera tiden väl och dela er expertis

  Retrievers avdelning för kundsupport hjälper er att bygga relevanta bevakningsprofiler som fångar in relevanta nyheter. Du behöver inte tänka på själva strukturen den fixar vi. Men du har den bästa kompetensen inom ditt område för att ta fram de nyckelord och annan viktigt information som vi sedan kan bygga bevakningsprofiler utifrån. När du investerar lite tid i att sätta bevakningsprofiler i början av samarbetet blir mediebevakningen så relevant som möjligt från början. Aktivt deltagande i början är värt det, för då startar bevakningen snabbt och uppföljningsarbetet minimeras.

 • 4. Tänk på omfattningen av dina sökningar

  Det kan vara frestande att göra en så bred sökning som möjligt, men om det finns för många träffar tar det tid att bland dessa hitta de relevanta nyheterna. Bevakningsprofiler kan begränsas med olika justeringar. Vår kundsupportavdelning skräddarsyr dessa profiler efter överenskommelse med dig. Vi kan välja att utesluta nyckelord, söka i samband med relevanta sökningar eller begränsa källvalet. Om du till exempel vill bevaka nyheter relaterade till utbildning kanske du vill begränsa din sökning eller bryta ner träffarna som är associerade med olika bevakningsprofiler. Detta kan till exempel begränsas genom att söka på grundskola, yrkesutbildning och högre utbildning. Eller om ditt mål är att följa nyheter relaterade till utbildningspolitiken i en kommun kanske du vill begränsa källan till sökningen.

 • 5. Definiera de anställdas behov

  Anställda har olika användningsbehov för mediebevakningen. Ofta är det ledningsgruppen och/eller kommunikationsavdelningen som behöver logga in i plattformen för att mer detaljerat se över bevakningen eller sammanställa analysrapporter. Som ovan nämnts anpassas e-postnotiser ofta till de anställdas behov och sänds också ut till flera anställda utan att de behöver tillgång till plattformen. Välj gärna en kontaktperson som är ansvarig för att vara i kontakt med en kundansvarig i Retriever. Kontaktpersonen kan vidarebefordra behov å företagets vägnar för att till exempel uppdatera befintliga bevakningsprofiler, skapa nya, utbildning i plattformen etc.

 • 6. Uppdatera mediebevakningen i linje med förändringar och kommunikationsstrategi

  När företagets affärsstrategin förändras, gör också ofta behovet av mediebevakning detsamma. När du sätter upp nya mål för kommunikation bör mediebevakningen justeras så att du kan mäta framgången för dessa nya målsättningar. Du kanske till exempel vill att en talesman i företaget ska vara mer synlig i nyhetsbilden om hälso- och sjukvård och att du därför behöver en separat bevakningsprofil för just denna talesman. Mediebevakning kan inte vara en statisk tjänst som förblir oförändrad i flera år. Det bör granskas regelbundet och uppdatera bevakningsprofilerna när det sker förändringar i verksamheten eller annat ni bevakar.

Vill du veta mer?

Om du vill förbättra din mediebevakning och få tillgång till mer omfattande, djupgående och aktuellt innehåll ska du kontakta Retriever. Vårt team av experter hjälper dig att hitta rätt lösning för dina behov.

Boka demo