Retriever nominert i den internasjonale konkurransen for medieanalyse

AMEC Awards er kommunikasjon- og analysebransjens Academy Awards. Her hedres de beste analyseprosjektene fra hele verden. I år er tre av Retrievers prosjekter nominert i til sammen fire kategorier.  

AMEC (International Association for the Measurement and Evaluation of Communication) er en global organisasjon som jobber for å utdanne og informere om hvordan kommunikasjon bør måles og evalueres. Dette arbeidet bidrar til å heve kvaliteten og integriteten til kommunikasjonsbransjen som helhet. Organisasjonen samler forskere, medieovervåkere, medieanalysebyråer og kommunikasjonsfolk for å sørge for kunnskapsdeling og utvikling. Retriever er ett av 160 medlemmer, og flere av våre analytikere er sertifiserte gjennom AMEC College. 

 

Hvert år arrangeres AMEC Awards der de beste analyseprosjektene fra hele verden konkurrerer om heder og ære. Felles for prosjektene som nomineres er god metodebruk, der datadrevet innsikt brukes for å oppnå effektiv kommunikasjon med gode resultater og der medieinnhold analyseres i jakten på svar som er avgjørende for et godt ordskifte.  

 

 

Retrievers gullkandidater

 

Et endret narrativ: Hvordan AUF påvirket diskursen etter terroren 22. juli

På oppdrag fra Stiftelsen Fritt Ord har Retriever ført en omfattende analyse av mediedekningen etter 22. Juli 2011. Datagrunnlaget inkluderer 500 000 artikler og våre analytikere kombinerte kvantitative målinger, nærlesning, bylinesøk, boolske søk og AI-kategorisering i analysearbeidet. Vi kartla agendasettere og deres meninger, temaer i nyhetsdekning og kronikker, samt høyreradikale budskap. Vi samarbeidet med C-REX for å definere ekstremisme og radikale grupper, og vi brukte bylinesøk for å identifisere kronikker fra AUF, ekstremistgrupper og viktige stemmer i det offentlige rom. Vi intervjuet også redaktørene i Norges største aviser da terroren skjedde i 2011, og C-REX gjennomførte en oppfølgingsstudie av befolkningens meninger om AUF og terroren. Prosjektet resulterte i en omfattende rapport.

 

— Mediedekningen av 22. juliterroren er noe av det som preget norsk politikk og journalistikk mest i et tiår. Derfor var vi glad for at Retriever leverte en så solid og omfattende analyse av mediedekningen i hele perioden, og vi er stolt over at rapporten nå er nominert til en prestisjefylt pris, sier Knut Olav Amås, direktør i Stiftelsen Fritt Ord.

 

Prosjektet er nominert i kategoriene: «Most effective planning, research and evaluation in the public and not-for-profit sectors» og «Most impactful client recommendations arising from a measurement study». 

 

 

Last ned rapport

 

 

Malene_Augestad_analyse

– Det var og er veldig viktig å ha respekt for at det er mange berørte, både etter terroren og etter medienes dekning. Vi måtte være trygge på at vi fremstilte mediehistorien riktig, og det ligger et stort ansvar i å skrive denne rapporten. Det er også første gang det gjøres en slik kartlegging, og den vil bli stående som et dokument på en viktig del av den norske mediehistorien. 

 

Malene Augestad, Senior medieanalytiker i Retriever

 

 

Ingunn_analyse

— Å få lov til å jobbe med så komplekse og samfunnsnyttige oppdrag er noe av det som gjør jobben spennende og utfordrende. Vi jobbet i nesten et år med å filtrere ut og analysere omtalen som i utgangspunktet består av mer enn 500.000 oppslag i norske medier. Rapporten har blitt en viktig dokumentasjon på norsk mediehistorie, og har også fått mye mediedekning.  

 

Ingunn Vålandsmyr, Assisterende analysesjef i Retriever                                                              

 

Bruk av AI for å utvikle ny strategi for det svenske Riksidrettsforbundet 

Som en del av arbeidet med det svenske Riksidrettsforbundets nye strategi har Retriever utført en omfattende redaksjonell medieanalyse. 

 

Hovedmålet med forbundets transformative arbeid er å oppmuntre flere mennesker til å ønske, og være i stand til, å engasjere seg i idrettsforeninger gjennom hele livet. 

 

Retriever startet med 700 000 artikler om barn- og ungdomsidrett i svenske medier det siste tiåret. Ved å bruke våre egenutviklede IT-verktøy, inkludert maskinlæring og LLM’s, kombinert med veiledning fra et dyktig kundeteam, ga Retriever forbundet verdifulle innsikter. 

 

Viktige innsikter inkluderte lokalmedienes rolle i å fremme inkludering, vellykket integrering av innvandrere gjennom idrett, økende bekymringer om eliminering av ungdomsidrett, og spesifikke nyhetskilder med stor innflytelse. 

 

Prosjektet er nominert i kategorien «Best use of new technology in communications measurement». 

 

per-landin-round

– Riksidrettsforbundet kom til oss med en målsetting og sentrale spørsmål. Gjennom et tett samarbeid kunne vi diskutere og avklare hva de ønsket å få ut av analysen, og deretter ga de oss tillit til å utforme metoden. Dette ga oss rom til å bruke de teknikkene og tilnærmingene som var best i de ulike fasene av analysen.  

 

Per Landin, Senior Advisor Media Analysis på Retriever

 

 

jenny_wikstrand_round

– Vanskeligheten med idrett er at det er så bredt - det er ikke nok å søke etter "ungdomsidrett", vi ønsket å kunne fange opp alt fra integreringsprosjekter til topping i ungdomslag.  Med hjelp av kunstig intelligens klarte vi å lage et relevansfilter som fanget opp "barne- og ungdomsidrett" på en svært nøyaktig måte og skapte et godt utvalg å analysere.

 

Jenny Wikstrand, dataanalytiker på Retriever

 

 

Måling av positiv endring i tekstilindustrien over 67 markeder 

I tillegg er Retriever nominert sammen med H&M Foundation i kategorien "Best multimarket reporting" for bidraget «Måling av positiv endring i tekstilindustrien over 67 markeder».  

 

 

Vil du vite mer?

Snakk med oss om hvordan våre medieanalyser kan hjelpe deg og din virksomhet med å få bedre innsikt

Kontakt oss