Förbättra din kommunikationsmätning med en interaktiv medieanalysdashboard

Insights utmanar traditionell medieanalys och hjälper kommunikationsexperter att synliggöra resultaten av sitt arbete. Vilka är fördelarna med dashboard-baserad medieanalys?

Kommunikationens betydelse i affärslivet blir allt viktigare i takt med att miljön förändras snabbt och informationsflödet fortsätter att öka. Det traditionella sättet att mäta och rapportera effekterna av kommunikation i form av PDF-rapporter kan inte alltid leva upp till kraven i en snabbt föränderlig affärsmiljö. Det är här den interaktiva dashboarden för medieanalys, Insights, kommer in i bilden och erbjuder en lösning för att mäta kommunikation och visa resultat på ett mer effektivt sätt.

 

Vilka är fördelarna med en dashboard-analys av media?

Traditionella medieanalysrapporter i PDF-format är statiska och begränsade till de perspektiv som analytikern har valt. De ger en enda bild av kommunikationsläget vid en viss tidpunkt. Insights ger däremot en interaktiv vy som möjliggör fördjupad undersökning och analys ur en mängd olika perspektiv och med kortare fördröjning. Detta möjliggör en mer holistisk förståelse av den offentliga sfären, samt en snabbare reaktion på förändringar och identifiering av möjligheter när de uppstår.

Den interaktiva dashboarden är därför inte begränsad till att bara visa tabeller och diagram. Det är en dynamisk vy med filtrerings- och korskontrollfunktioner som ger många fördelar för offentlig övervakning och kommunikationsmätning. Medieanalytikern Tuukka Hanhiniemi, som är specialiserad på Insights dashboard, sammanfattar de viktigaste fördelarna i fem viktiga punkter:

 • En djupare förståelse av den offentliga sfären

  Medieanalysens klickbarhet och filtreringsmöjligheter gör att du kan fördjupa dig i djupare data - ända ner till enskilda artiklar. Interaktiva funktioner gör att du kan utforska kontexten för varje artikel och förstå mer i detalj vad som ger negativ eller positiv publicitet, eller i vilka sammanhang dina nyckelbudskap exponeras. Detta skapar både en djupare förståelse för effekterna av din kommunikation och insyn i hur ditt material rankas enligt olika mått.

 • Mer flexibel användning och kombination av indikatorer

  I Insights dashboard för analys, liksom i all Retrievers medieanalyser, baseras mätvärdena direkt på kommunikationsstrategi och mål. Insights erbjuder dock betydligt fler alternativ för att skapa olika filter, korskontroller och vyer. Denna flexibilitet gör att du kan kombinera olika perspektiv till en helhetsbild. Du kan skapa vyer som till exempel jämför tonen i olika ämnen, tittar på publicitet under olika tidsperioder eller analyserar nyckelbudskap i förhållande till vilka av ditt företags talespersoner som har haft en röst. Genom att använda och kombinera ett brett spektrum av mätmetoder får du en djupare förståelse för hur kommunikationen påverkar och stöder din organisations mål. Du får en alltmer heltäckande bild och värdefull information som stöd för ditt beslutsfattande.

 • Mer frekvent uppdaterade data möjliggör snabbare respons

  En interaktiv dashboard ger snabb tillgång till aktuella data. Analysavsnitt som baseras på kvantitativa mått kan uppdateras till och med dagligen, vilket ger snabb tillgång till information och reaktion på förändringar. Du kan också se till att eventuella kvalitativa analysavsnitt uppdateras oftare än vanligt, t.ex. varannan vecka eller månad, även om analyserna t.ex. görs kvartalsvis. Du kan kombinera mer flexibla intervall mellan uppdateringar av analysdata och mer djupgående analyser med din analytiker, och få ut det bästa av både daglig övervakning och mer djupgående analyser.

 • En bredare bild av konkurrenternas eller branschens publicitet

  Den interaktiva dashboarden gör det möjligt att bevaka ett bredare spektrum av data, inklusive kvantitativa mått. Du kan använda samma kvantitativa indikatorer för att bevaka dina konkurrenter och din bransch som du använder för din egen publicitet, t.ex. för att undersöka den tidsmässiga fördelningen av publicitet och publicitetsspikar, fördelningen av omnämnanden mellan medier och medietyper eller den uppmärksamhet som ägnas åt olika aktörer i artiklar. Med hjälp av olika nyckelordsbaserade sökningar är det också möjligt att undersöka teman i nyhetsbevakningen eller den offentliga närvaron av utvalda ämnen. Ett kosmetikföretag kan till exempel använda nyckelordsfraser för att kategorisera kosmetiknyheter i hudhälsa, säsongsbetonade sminktrender och skönhetstips. Möjligheten att kombinera de valda mätvärdena gör att du kan titta på ett brett spektrum av data från olika perspektiv och även söka djup i konkurrent- eller branschanalys.

 • En analytikers expertis till ditt förfogande

  Även om interaktivitet ger dig möjlighet att själv sätta dig in i analysen betyder det inte att du är helt ensam. Analytikerns expertis och insikter står fortfarande till ditt förfogande. Eftersom du nu kan hitta fler svar på dina frågor genom att göra din egen research, kan du ha mer djupgående samtal med analytikern och därmed få en djupare förståelse för sammanhanget och potentialen i kommunikationen. Dina egna rapporteringsmöjligheter underlättas också, eftersom du när som helst kan ladda ner de vyer du vill ha från analysen.

Vem är Insights till för?

Insights är ett medium för interaktiv visualisering av kommunikationens effekter och snabba insatser. Det förändrar hur kommunikation mäts och förstås, samtidigt som det inspirerar kommunikationsexperter att anta nya, effektiva tillvägagångssätt.

"Dahsboards analysformat är särskilt lämpat för nyfikna kommunikatörer som vill ha möjlighet att hitta svar på sina frågor genom forskning. Med Insights kan du ännu mer dynamiskt spåra de kommunikationsmått som återspeglar affärsmålen och hjälper till att visa kommunikationens inverkan på ledningens intressen", säger Tuukka Hanhiniemi.

 

Hur kommer man igång?

Insights - en interaktiv dashboard som ger kommunikationsexperter möjlighet att skapa en mer synlig och effektiv kommunikation. Ta ett steg mot framtidens kommunikationsmätning med Insights och boka ett kostnadsfritt möte med en av våra experter. Vi låter dig veta vad Insights kan erbjuda ditt kommunikationsteam.