Tehosta viestinnän mittaamista interaktiivisella media-analyysityöpöydällä

Retriever Insights haastaa perinteisen media-analyysin ja auttaa viestinnän ammattilaisia tekemään työnsä tuloksia näkyväksi. Mitä etuja dashboard-pohjainen media-analyysi tarjoaa?

Viestinnän merkitys liiketoiminnassa korostuu entisestään, kun toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja informaatiovirta kasvaa jatkuvasti. Perinteinen tapa mitata ja raportoida viestinnän vaikutuksia pdf-muotoisina raportteina voi jäädä jälkeen nopeasti muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksista. Tässä kohtaa astuu esiin interaktiivinen media-analyysityöpöytä, Retriever Insights, joka tarjoaa ratkaisun viestinnän mittaamiseen ja tulosten näyttämiseen entistä tehokkaammin.

 

Mitä etuja dashboard-muotoisesta media-analyysistä on?

Perinteiset pdf-muotoiset media-analyysiraportit ovat staattisia ja rajoittuvat analyytikon kanssa valittuihin näkökulmiin. Ne tarjoavat yhden kuvan viestinnän tilasta tiettynä ajankohtana. Sen sijaan Retriever Insights tarjoaa interaktiivisen näkymän, joka antaa mahdollisuuden syvälliseen tutkimiseen ja analysointiin hyvin monista näkökulmista ja lyhyemmällä viiveellä. Tämä mahdollistaa kokonaisvaltaisemman ymmärryksen julkisuudesta sekä nopeamman reagoinnin muutoksiin ja mahdollisuuksien tunnistamisen heti niiden ilmaantuessa.

 

Interaktiivinen analyysityöpöytä ei siis rajoitu pelkkien taulukoiden ja kaavioiden näyttämiseen. Se on dynaaminen näkymä, jonka suodatus- ja ristiintarkastelumahdollisuudet tuovat monia etuja julkisuuden seuraamisen ja viestinnän mittaamiseen. Retriever Insights -dashboardeihin erikoistunut media-analyytikko Tuukka Hanhiniemi tiivistää merkittävimmät edut viiteen:

 

1. Syvempi ymmärrys julkisuudesta

Media-analyysin klikattavuus ja suodatustavat antavat mahdollisuuden porautua syvämmälle dataan – aina yksittäisiin artikkeleihin saakka. Interaktiivisten ominaisuuksien avulla voit tutkia jokaisen artikkelin taustaa ja ymmärtää tarkemmin, mikä tuo negatiivista tai positiivista julkisuutta tai millaisissa yhteyksissä avainviestinne saavat näkyvyyttä. Tämä luo sekä syvempää ymmärrystä viestinnän vaikutuksista, että tuo läpinäkyvyyttä siihen, miten aineistoa on luokiteltu eri mittareiden perusteella.

 

2. Mittareiden joustavampi käyttö ja yhdistely

Retriever Insights -analyysityöpöydällä, kuten kaikissa Retrieverin media-analyyseissä, mittarit on pohjattu suoraan viestinnän strategiaan ja tavoitteisiin. Retriever Insightissa on kuitenkin valtavasti enemmän mahdollisuuksia luoda erilaisia suodatuksia, ristiintarkasteluita sekä näkymiä. Tämä joustavuus mahdollistaa eri näkökulmien yhdistämisen yhdeksi kokonaiskuvaksi. Voit luoda näkymiä, jotka esimerkiksi vertailevat eri teemojen sävyjä, tarkastelevat julkisuuden huomioarvoa eri ajanjaksoina tai analysoivat avainviestejä suhteessa siihen, kuka yrityksenne edustajista on päässyt ääneen. Monipuolinen mittareiden käyttö ja yhdistely antavat syvällisemmän käsityksen siitä, miten viestintä vaikuttaa ja tukee organisaation tavoitteita. Saat muodostettua yhä kattavamman kokonaiskuvan sekä arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi.

 

3. Useammin päivittyvä aineisto mahdollistaa nopeamman reagoinnin

Interaktiivinen analyysityöpöytä tarjoaa nopean pääsyn ajantasaiseen dataan. Määrällisiin mittareihin perustuvat analyysiosiot voidaan päivittää vaikka joka päivä, mikä mahdollistaa nopean tiedonsaannin ja reagoinnin muutoksiin. Voit sopia myös mahdollisten laadullisten analyysiosuuksien päivityksen totuttua tiheämmäksi, esimerkiksi kahden viikon tai kuukauden välein, vaikka analyysien purut olisivatkin vaikkapa kvartaaleittain. Voit yhdistellä joustavammin analyysiaineiston päivitysvälejä sekä syvempiä analyysin purkuja analyytikon kanssa ja kerätä parhaat puolet niin päivittäisestä seurannasta että syvällisemmästä tarkastelusta.

 

4. Monipuolisempaa näkemystä kilpailijoiden tai toimialan julkisuudesta

Interaktiivinen analyysityöpöytä mahdollistaa laajempien aineistojen seurannan entistä monipuolisemmin myös määrällisin mittarein. Voit hyödyntää kilpailijoiden ja toimialan seurannassa samoja määrällisiä mittareita kuin omaan julkisuuteesi eli tutkia julkisuuden ajallista jakautumista ja julkisuuspiikkejä, mainintojen jakautumista medioiden ja mediatyyppien välillä tai eri toimijoiden huomioarvoa artikkeleissa. Erilaisilla hakusanaperusteisilla hauilla on mahdollista tutkia myös uutisoinnin teemoja tai valittujen aiheiden esiintymistä julkisuudessa. Esimerkiksi kosmetiikkayritys voi luokitella kosmetiikkauutisoinnin teemoja hakusanakokonaisuuksien avulla ihon terveyteen, kauden meikkitrendeihin ja kauneudenhoitoon liittyviin vinkkeihin. Valittujen mittareiden yhdistelymahdollisuudet antavat mahdollisuuden tarkastella laajaakin aineistoa eri näkökulmista ja hakea syvyyttä myös kilpailija- tai toimiala-analyysiin.

 

5. Analyytikon asiantuntemus käytössäsi

Vaikka interaktiivisuus antaa sinulle itsenäisen mahdollisuuden pureutua analyysiin, ei tämä tarkoita, että jäisit yksin. Analyytikon asiantuntemus ja näkemys ovat edelleen käytettävissäsi. Koska pystyt nyt löytämään enemmän vastauksia kysymyksiisi itse tutkimalla, voit käydä syvällisempiä keskusteluja analyytikon kanssa ja saada siten syvempää ymmärrystä viestinnän taustasta ja mahdollisuuksista. Myös omat mahdollisuutesi tehdä raportointia helpottuu, kun voit milloin vain ladata haluamiasi näkymiä analyysistä myös itse.

 

Kenelle Retriever Insights sopii?

Retriever Insights tarjoaa väylän interaktiiviseen tutkimiseen, viestinnän vaikutusten havainnollistamiseen ja nopeaan reagointiin. Tämä muuttaa tapaa, jolla viestintää mitataan ja ymmärretään, samalla innostaen viestinnän ammattilaisia uusiin, vaikuttaviin toimintatapoihin.

”Dahsboard-muotoinen analyysi sopii erityisen hyvin uteliaalle viestinnän ammattilaiselle, joka haluaa kyvyn löytää vastauksia kysymyksiinsä tutkimalla. Retriever Insightsin avulla voit seurata entistäkin dynaamisemmin niitä viestinnän mittareita, jotka heijastavat liiketoiminnan tavoitteita ja auttavat osoittamaan viestinnän vaikutukset johdon kiinnostuksen kohteisiin.”, Tuukka Hanhiniemi kertoo.

 

Miten lähteä liikkeellä?

Retriever Insights - interaktiivinen työpöytä tarjoaa viestinnän ammattilaisille mahdollisuuden tehdä näkyvästi ja vaikutuksellisesti entistä parempaa viestintää. Ota askel kohti tulevaisuuden viestintämittausta Retriever Insightsin avulla, ja varaa maksuton tapaaminen asiantuntijamme kanssa. Me kerromme sinulle, mitä Retriever Insights voisi tarjota juuri teidän viestinnällenne.