Customer Manager Nils Bjørseth optimerar mediebevakning

Nils Bjørseth arbetar på den norska kundrelationsavdelningen på Retriever. Denna avdelning ansvarar bland annat för att hantera mediebevakningen för olika företag och organisationer. Dessutom är de också ett viktigt stöd för sälj- och analysavdelningen på Retriever.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Först och främst underhåller jag mediebevakningen i plattformen för de kunder jag ansvarar för. Det kan vara så att jag måste ändra och justera bevakningen efter dialog med kund, sätta upp aviseringar för anställda, eller hjälpa till att hämta en rapport från plattformen. Jag håller ofta flera möten i veckan med utbildning i plattformen eller genomgång för att ändra upplägget av sökningarna. Utöver dagliga uppgifter från kunderna håller jag utbildande webbinarier, inom olika ämnen. Jag har även en nära dialog med vår tekniska avdelning om utvecklingen av plattformen.

 

 

Vilka tre råd skulle du ge till en kund som ska börja med mediebevakning?

  • Definiera målen för mediebevakningen. Mediebevakning kan användas inom många områden och man kan få otroligt mycket information från redaktionella och sociala medier. Det kan därför vara bra att fundera över vad som är viktigt för att du ska få ut av mediebevakningen och anpassa det hela därefter.
  • Anpassa mediebevakningen till de som ska använda tjänsten. Vi har möjlighet att anpassa tjänsten så att medarbetarna får den information som är viktig för dem. Det kan vara så att du har olika behov gällande vad du vill bli meddelad om, när du vill bli meddelad eller att du behöver hämta ut olika rapporter.
  • Begränsa mediebevakningen till relevanta nyheter. För att mediebevakningen ska fungera optimalt är det viktigt att det som samlas in är relevant och att det inte blir för många träffar som samlas in, eftersom det kan leda till att du tappar överblicken. Vi hjälper till att sätta upp och justera mediebevakning så att relevanta nyheter fångas åt dig.

 

Vilken betydelse har mediebevakning för dina kunder?

Mina kunder använder mediebevakning för olika ändamål, men den gemensamma nämnaren är att mediebevakning är ett viktigt kommunikationsverktyg som stödjer både intern och extern kommunikation i organisationen. Vår tjänst hjälper kunder att mäta sina kommunikationsinsatser och hålla sig uppdaterade om de ämnen som är viktiga att bevaka.

 

Hur kan din expertis hjälpa kunderna i deras kommunikationsarbete?

Jag och de andra på avdelningen för kundrelatiopner optimerar tjänsten så att kunderna kan nyttja mediebevakningen fullt ut. Det är våra kunder som har kunskapen om vad de vill bevaka men vi bistår med hur det ska bevakas för att få den information som är viktig för dem. Det kan handla om hur man optimerar söktermer, sätter upp notiser, epost-utskick eller hämtar rapporter samt hur verktyget kan användas internt i det dagliga kommunikationsarbetet

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med er mediebevakning.

Kontakta oss