Customer Manager Mikko Silvennoinen utvecklar kundernas mediebevakning

Customer Manager Mikko Silvennoinen anslöt Retriever i samband med en uppköp av ett annat företag under våren 2021. Enligt Mikko har detta varit den största “lyckoträffen” i hans liv senaste tiden. 

Mikko arbetar som Customer Manager i Retriever Groups Relations-team och ansvarar för sin egen kundportfölj, vilket innebär mediebevakning för kunder av olika storlekar.

 

Hur ser en typisk dag ut för dig?

Alla dagar är olika tack vare variationen av kunder. Det enda som är rutin är morgonkaffet vid niotiden. Ofta består mina dagar av kundmöten antingen i Teams eller numera allt oftare "IRL”. Dessutom tillbringar jag en stor del av dagarna antingen med att uppfylla kundernas önskemål om utvecklingen av deras mediebevakning eller lösa problematiska situationer. 

 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med jobbet är utan tvekan alla stöttande kollegor och det varierande kundarbetet. I arbetet med kunder tycker jag speciellt om problemlösning, de varierande arbetsdagarna och att lära mig mer om kundernas verksamhet och olika områden i stort. 

 

Vad är det mest utmanande med ditt arbete?

Kundens förväntningar och önskningar skapar ibland ett korstryck under arbetet, men att klara av dessa utmaningar ger även en stor upplevelse av framgång. Andra utmanande situationer är när kunderna får överraskande tekniska problem som inte går att lösa snabbt och där du måste fungera som mellanhand och tolk mellan Retrievers tekniska support och kunden. 

 

Vilken betydelse har mediebevakning för organisationer?

För sociala medier särskilt är det allt svårare att utifrån det förflutna förutse vad som orsakar en krissituation som blossar upp hos allmänheten, så en fungerande mediebevakning är väsentlig för att hålla sig uppdaterad med situationen. Med hjälp av mediebevakning är det möjligt att övervaka de verkliga effekterna av organisationens kommunikationsinsatser på allmänheten och få hård, kvantitativ data om den önskade mediesynligheten. Att styra och leda med hjälp av information är något av en klyscha, men det gör det inte mindre viktigt. Mediebevakning är en viktig del av informationshantering.

 

Vilka är de viktigaste förändringarna av mediebevakning 2022?

En betydande trend är att erbjuda kunden allt mer relevant bevakning av sociala medier. Till exempel gör AI-tjänsten Retrievers Listen en tillförlitlig bedömning av relevansen och till och med tonen i inlägget (positiv, negativ eller neutral) så att kunden snabbt och enkelt blir medveten om de mest omtalade diskussionerna på sociala medier. I allmänhet är betydelsen av sociala medier ännu större, som att exempel Helsingin Sanomat specifikt börjat producera innehåll för sociala mediekanaler.

 

Vad gör du på fritiden?

Jag ägnar mig åt kreativt skrivande – jag har gett ut en roman som heter “Maailmanvallat”. På fritiden gör jag också mycket ideellt arbete med ungdomar. Dessutom har jag ambitionen att bekanta mig med alla de friluftsaktiviteter, som Centralparken erbjuder. Något jag försummat alldeles för länge.

 

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med er mediebevakning.

Boka demo