Customer Manager Emma Nylén vägleder kunderna i deras mediebevakning

Emma Nylén arbetar på den svenska kundrelationsavdelningen på Retriever. Denna avdelning ansvarar bland annat för att hantera mediebevakningen för olika företag och organisationer. Dessutom är de också ett viktigt stöd för sälj- och analysavdelningen på Retriever.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Jag är i nära dialog med våra kunder via olika kontaktplattformar så som möten, per mejl, telefon och chatt för att konsultera och säkerställa att de får all den information och den kunskap de behöver. Att lyssna in kundens behov och på bästa möjliga sätt optimera deras dagliga mediebevakning. Jag håller även i utbildningar där jag på ett pedagogiskt sätt vägleder dem både genom medielandskapet och Retriever-plattformens olika verktyg och funktioner. Sen håller jag även nära dialog med våra teknik- och utvecklingsteam för att genom kundernas perspektiv och behov optimera våra verktyg på bästa möjliga sätt. 

 

Vad är det bästa med ditt arbete?

Att få vara en go-to-person och problemlösare för att klura ut kreativa idéer när våra kunder stöter på problem eller har utmanande behov för sin mediebevakning. Men även att få möta kunder inom så många olika segment, branscher och organisationer och få en inblick i hur deras vardag med kommunikationsarbetet fungerar. Även efter många år inom branschen lär jag mig ständigt nya saker.

 

Vilken betydelse har mediebevakning/kommunikationsmätning? 

Gemensam och systematisk omvärldsbevakning ger samma ramar och referenser. För organisationer är det en viktig aktivitet att införskaffa insikter om omvärlden, kartlägga sin bransch och sin kommunikation för att på så sätt kunna analysera och utveckla sin verksamhet. Att löpande och strukturerat följa mediebilden och lära av inträffade händelser kan till exempel förebygga eller hantera potentiella kriser eller mediestormar.

 

Vilka är de viktigaste förändringarna inom mediekommunikation och mediebevakning som kunden bör vara medveten om? 

Jag möter ibland på kunder som stirrar sig blinda på enbart sådant som är mätbart för att utvärdera sin verksamhets kommunikativa aktiviteter. Annonsvärdespriser för redaktionella medier kan till exempel vara en sådan sak. Man bör då vara medveten om att priser för annonseringen har ändrats drastiskt över tid. Detta på grund av den stora reformering av medielandskapet som skett under de senaste åren delvis pga ändrat läsarbeteende och andra utmaningar inom branschen. Önskar man mäta siffror och kvantitet så rekommenderar vi i stället att titta på räckviddstal så som möjliga läsartillfällen eller fundera på om man kanske ska ta hjälp av någon av våra duktiga analytiker för att granska sin mediebild kvalitativt för djupare insikter.

 

 

Vilka tre råd skulle du ge till en kund som ska börja med mediebevakning?

  • Inventera först och främst era behov, syftet med mediebevakningen och vem som behöver vad? Identifiera era need-to-know och nice-to-know och prioritera alltid need-to-know först.
  • En viktig målbild för sin omvärldsbevakning är att öka relevansen av artikelträffarna och minska informationsöverflödet för mottagarna. 
  • Är man osäker på hur man ska gå till väga ta gärna hjälp av oss och rådfråga någon av våra mediebevakningsexperter för rådgivning. Vi är erfarna och kan hantera de flesta förfrågningar inom området.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med er mediebevakning.

Kontakta oss