Insights dashboard hjälper till att skapa överblick, förståelse och insikt i din mediebevakning

På Retriever arbetar vi med att samla in, analysera och visualisera data för företag och organisationer över hela världen. För att göra det enkelt att arbeta med dessa data har vi utvecklat Insights dashboard.

För att göra det enklare för företag och organisationer att arbeta med dessa data har vi utvecklat Insights dashboard. Insights är vårt digitala och interaktiva analysformat som gör att du kan arbeta med data i en instrumentpanel, vilket hjälper företag och organisationer att omvandla data till handlingsbara insikter.

 

Visualisering av data skapar förståelse

Vi förstår att de data och insikter som vi tillhandahåller våra kunder behöver kommuniceras internt inom deras organisation. Det är därför viktigt att företaget eller organisationen enkelt kan förstå datan och använda de insikter vi tillhandahåller. Retriever Insights utgår därför från det enskilda företaget eller organisationen och skräddarsys ofta för att skapa rätt insikter. När vi arbetar med datavisualisering fokuserar vi också på att:

  • skapa en överblick över stora mängder data
  • ge insikt i de historier som företaget eller organisationen vill berätta i media
  • sätta data i perspektiv för att skapa större förståelse
  • kunna använda det som underlag för beslutsfattande för våra kunder

Med Insights kan företag och organisationer skapa mening i stora mängder data, förstå och skapa kopplingar mellan sina olika initiativ inom företaget eller organisationen, lyfta fram rätt berättelser och fatta rätt beslut som ett resultat av detta.

Att sätta data i perspektiv är en oerhört viktig del när man arbetar med medieanalys. Att sätta mediadata i perspektiv kan göras genom att sätta data i kontext med tidigare perioder så att det går att se en trend, benchmarka mediadata mot andra företags data och/eller införliva KPI:er så att företaget eller organisationen kan se om de är på rätt väg. Allt detta skapar en större förståelse för uppgifterna när företaget eller organisationen behöver rapportera sina siffror internt - och allt detta är möjligt med Insights.

 

Insights blog

Bilden är ett danskt exempel på en del av dashboarden med ämnen och omnämnanden över tid.

 

Rätt data och interaktivitet skapar insikter

Insikter kan bestå av exakt de data som ditt företag eller din organisation behöver. Retriever har förmågan att integrera och analysera mediedata - både redaktionella och sociala medier. Det gör det möjligt att kombinera olika typer av data för att skapa fler insikter. Det kan till exempel handla om publikdata, användarbeteende på företagets eller organisationens webbplats eller försäljningssiffror.

Insikterna består av olika parametrar och mätvärden som visualiseras i interaktiva diagram. Det är också möjligt att välja specifika tidsperioder, få tillgång till informationen bakom graferna och korsreferera grafer för att borra ner i informationen och skapa de insikter som kunden behöver för att göra sitt jobb.

Insights kan uppdateras dagligen, veckovis eller månadsvis, beroende på behov och typ av data som visualiseras. Insights kan dessutom nås direkt från företagets eller organisationens Retriever-plattform, så att kunden kan arbeta med sin mediebevakning när som helst.

 

Vill du veta mer om möjligheterna med Insights?

Kontakta oss