Glöm annonsvärdet - förtjänad media förtjänar bättre mätningar

Varför ska organisationer fokusera på förtjänad synlighet i media, dvs. den publicitet som företaget får från tredjepartskällor som t.ex. mediebevakning, recensioner och omnämnanden i sociala medier?  När ett företag får den önskade förtjänade medieexponeringen kan det förbättra företagets rykte och trovärdighet i potentiella kunders, investerares och andra intressenters ögon.

Förtjänad medieexponering är värdefull av flera skäl:


Trovärdighet: Förtjänad medieexponering kan öka ett företags trovärdighet eftersom den kommer från tredjepartskällor som anses vara mer objektiva och tillförlitliga än företagets egen marknadskommunikation.
 
Kostnadseffektivitet: Förtjänad medieexponering kan vara ett kostnadseffektivt sätt att skapa publicitet och öka företagets synlighet eftersom det inte kräver några annonskostnader.

Räckvidd: Förtjänad medieexponering kan nå en bredare publik än betald reklam eftersom den delas mellan medier och plattformar med etablerad publik.
 
Engagemang: Det är mer sannolikt att förtjänad medieexponering skapar engagemang hos publiken eftersom den uppfattas som mer autentisk och relaterbar än betald reklam.

Bygga anseende: Förtjänad medieexponering kan hjälpa företag att bygga upp ett positivt rykte och mildra negativ publicitet.

Krishantering: Förtjänad medieexponering kan mildra effekterna av negativ publicitet på företaget under en kris.

I allmänhet kan synlighet i förtjänad media vara ett effektivt sätt för företag att öka sitt erkännande och sin trovärdighet och att nå ut till en bred publik.

 

Varför hamnar reklamvärdet redan i papperskorgen?

Eftersom förtjänad publicitet är så värdefull är det viktigt att mäta dess inverkan och värde med rätt mått. Annonsvärde eller AVE (Advertising Value Equivalency) är ett gammaldags mått som försöker beräkna värdet av förtjänad medieexponering genom att jämföra det med kostnaden för motsvarande annonsutrymme.  Om ett företag till exempel får en helsidesartikel i en tidning, beräknar annonsvärdet synlighetsvärdet genom att jämföra det med priset för en helsidesannons i samma tidning.

 

Annonsvärdet eller AVE är dock ett mycket opålitligt och begränsat mått för att fastställa värdet av förtjänad media av flera skäl:

  • Kvalitet: Annonsvärdet tar inte hänsyn till kvaliteten eller tonen i den erhållna medieexponeringen, vilket påverkar exponeringsvärdet.  En artikel som lyfter fram företagets styrkor och huvudbudskap är mycket mer värdefull än ett kort omnämnande med en neutral eller negativ ton.  Annonsvärdet tar inte ställning till innehållet i synligheten.
  • Effekt: Förtjänad medieexponering har en annan påverkan än betald reklam eftersom den uppfattas som mer trovärdig och tillförlitlig.  Annonsvärdet tar inte hänsyn till skillnader mellan förtjänad medieexponering och reklam i sammanhang.  Detta leder till en felaktig uppskattning av den verkliga effekten av synlighet.Förtjänad medieexponering har en annan påverkan än betald reklam eftersom den uppfattas som mer trovärdig och tillförlitlig.  Annonsvärdet tar inte hänsyn till skillnader mellan förtjänad medieexponering och reklam i sammanhang.  Detta leder till en felaktig uppskattning av den verkliga effekten av synlighet.
  • Felaktig jämförelse: Annonsvärde jämför förtjänad medieexponering med motsvarande annonsutrymme, men de två är inte jämförbara.  Förtjänad medieexponering ger redaktionellt innehåll, medan annonsering är betalt innehåll.  Kommunikation och reklam är olika saker, liksom kostnad och värde.  Värdet av förtjänad medieexponering kan inte mätas exakt genom annonsvärdet.
  • Brist på standardisering: Det finns ingen branschgemensam standard för beräkning av reklamvärde, vilket leder till inkonsekventa och otillförlitliga resultat.  Detta gör det svårt att jämföra värdet av medieexponering i olika medier eller kampanjer.Det finns ingen branschgemensam standard för beräkning av reklamvärde, vilket leder till inkonsekventa och otillförlitliga resultat.  Detta gör det svårt att jämföra värdet av medieexponering i olika medier eller kampanjer.
  • Inte lämplig för den digitala miljön eller sociala medier: Annonsering fungerar annorlunda online än i tryckt press.  Onlineannonsering baseras på betalda visningar och inte på garanterade publiceringsplatser.  Det är därför inte möjligt att göra någon tillförlitlig bedömning av reklamvärdet när det gäller onlineannonsering, och än mindre när det gäller innehåll i sociala medier.

Synligheten av förtjänad media är i en helt annan klass när det gäller värde och skiljer sig väsentligt från synligheten av betald reklam.  Annonsvärdet förenklar utvärderingsprocessen och tar inte hänsyn till egenskaperna eller innehållet i den förtjänade medieexponeringen.

 

Välj istället mått som är baserade på målen för er kommunikation

Det är viktigt att företag får en heltäckande förståelse för värdet av förtjänad medieexponering för att stödja beslutsfattandet i kommunikationsstrategier.  Så vad finns i stället för annonsvärde?  Det är viktigt att fastställa mätvärdena på ett sådant sätt att de kan användas för att utvärdera om kommunikationsmålen har uppnåtts.  I urvalet finns många mer omfattande mått för att utvärdera synlighet i media, t.ex. kvalitativ räckvidd, uppmärksamhetsvärde, närvaro av huvudbudskap eller viktiga teman i media och synlighet för experter.  Resultaten av medieanalyserna kan speglas och kombineras med andra datakällor som är relevanta för dina egna kommunikationsmål, t.ex. ryktesstudier eller kundundersökningar.
 
För att sätta upp kommunikationsmål och mäta dem kan du hitta de bästa tipsen i vår e-bok "Barcelona principles 3.0 - Vad varje kommunikationsperson borde veta om mätning", där du får veta de bästa internationella metoderna för att mäta kommunikation och hur man använder dem i praktiken.

Låter detta intressant? Låter det här intressant?

Låt oss berätta mer om hur Retriever kan hjälpa dig att visa effekten av din kommunikation.

Boka demo