Använda räckviddssiffror vid utvärdering av kommunikationens effekter

Räckviddssiffror är ett användbart mått för att utvärdera kommunikationens effektivitet. De ger värdefull information om hur brett och på vilket sätt kommunikationen når målgruppen.

Hur ska våra kunder använda dem i sitt eget kommunikationsarbete?  Dessa tre perspektiv hjälper dig att använda räckviddsssiffror i ditt dagliga arbete:

 • Siffror för räckvidd ger en måttstock för att utvärdera hur framgångsrik kommunikationen är

  När du vet hur brett ditt budskap når din målgrupp i olika medier kan du bevaka och analysera resultaten.  Du kan identifiera de mest effektiva kampanjerna och strategierna och optimera din kommunikation för att uppnå bättre resultat i framtiden.

  Genom att titta på räckviddssiffrorna kan du se vilka av dina kommunikationsinsatser som genererar mest synlighet och genomslag för din organisation.  Baserat på denna information kan du fokusera dina resurser på de budskap som ger din organisation den mest önskade medieexponeringen.  Å andra sidan kan du också rikta in nödvändiga åtgärder på sådana budskap som inte når ut i medierna på önskat sätt.

 • Siffrorna hjälper dig att planera din kommunikation

  När du vet vilka medier och kanaler som når din målgrupp mest effektivt kan du planera din kommunikation och marknadsföring utifrån dem.  Att använda räckvidd som ett mått är motiverat, eftersom enbart antalet kommunikationsåtgärder eller medieträffar inte säger något om effekterna av de åtgärder som vidtagits.  Även om antalet medieträffar är högt kan den totala räckvidden vara mycket låg.  Å andra sidan, om syftet med kampanjen har varit att nå läsare av lokaltidningar i ett visst område, kan kampanjen vara mycket framgångsrik, även om dess räckvidd inte är enorm.

 • Lär känna din målgrupp bättre med Retrieverplattformen

   Plattformen ger dig en mängd värdefull information om din målgrupp.  Du kan gå in på den totala publicitet som du har fått och se den baserat på t.ex. medietyp och publiceringsprovins.  Du kan också jämföra räckviddssiffrorna med dina konkurrenters räckviddssiffror inom det tidsintervall du väljer.  Med hjälp av plattformen kan du extrahera information från big data som berättar hur väl ditt budskap har tagits emot i mediefältet.
   
   Retrievers mediebevakningsverktyg erbjuder heltäckande och aktuella räckviddssiffror för medier.  Genom att använda dessa siffror för att mäta kommunikationen kan du optimera din kommunikationsstrategi, bättre förstå din målgrupp och uppnå bättre resultat.

Låter detta intressant?

Låt oss berätta mer om hur Retriever kan hjälpa dig med din mediebevakning och mäta din kommunikation.