Account Manager Rahand Omar kartlägger kundernas behov av mediebevakning och analys

Account Manager Rahand Omar började på Retriever i det finska kundrelationsteamet. Den produktkunskap och erfarenhet av kundgränssnittet som han fick i sin tidigare roll öppnade möjligheten för Rahand, som letade efter nya utmaningar, att göra en naturlig övergång till Retrievers säljteam.

Vad är ditt jobb på Retriever? Hur ser en typisk dag ut för dig?

Jag ansvarar för min egen kundportfölj och nykundsbearbetning. På Retriever gör alla Account Managers samma jobb, så alla är ansvariga för hela sälj- och kundprocessen. En typisk dag innebär många möten. Jag träffar många nya och befintliga kunder för att identifiera behov av mediebevakning och analys, och för att fundera på nya lösningar och utvecklingsmöjligheter. Vid sidan av mötena ägnar jag mycket tid åt att använda Retrievers tjänster. Jag använder regelbundet mediebevakningsverktyg för att hålla mig uppdaterad om situationen i olika företag och branscher. Även om försäljning i slutändan är ett individuellt jobb ägnar vi i säljteamet mycket tid åt att dela information och hjälpa varandra

 

Hur och när började du arbeta på Retriever?

Jag började på Retriever i december 2019, samma år som jag gjorde en praktik för att bli mer bekant med mediebevakningsverktygen. När praktiken var slut såg jag att Retriever hade lagt ut en jobbannons för en roll som kundrelationskoordinator, vilket blev starten på min karriär på Retriever. Från denna roll befordrades jag sedan till rollen som kundansvarig. Under våren 2022 gjorde jag dock en sidoförflyttning och flyttade från vårt kundrelationsteam till vårt säljteam. Efter att ha gjort samma jobb i ett par år ville jag ha fler utmaningar och lära mig mer. Att gå över till försäljning tvingade mig att gå utanför min bekvämlighetszon, vilket i efterhand var ett mycket smart beslut för mig själv. Även om jag inte hade någon tidigare arbetslivserfarenhet inom försäljning var jag övertygad om att mina senaste år på Retriever gav mig gott om möjligheter att lyckas

 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Först och främst vill jag lyfta fram min närmaste chef, mitt team och mina andra kollegor. Att gå in i en ny roll är alltid en utmaning, men med bra ledarskap och teamwork känns allt mycket enklare. Jag är omgiven av kollegor som är mer erfarna än jag själv och alla har sina egna styrkor. "Imitation är den uppriktigaste formen av smicker". Jag har hämtat inspiration från var och en av mina teammedlemmar och använt dessa lärdomar när jag utvecklat mina egna färdigheter som säljare. Vi har också en riktigt bra kultur på Retriever, vilket inte på något sätt är en självklarhet. En annan aspekt av att vara kund som jag tycker är mycket tilltalande är möjligheten till kontinuerligt lärande. Jag träffar och pratar med nya människor varje vecka som är proffs inom sitt eget arbete och sin egen bransch. Genom att lyssna på dem och lära mig mer om deras bransch lär jag mig hela tiden något nytt.

 

Vad är den mest utmanande delen av ditt jobb?

Det som gör det här jobbet riktigt intressant är också det som gör det här jobbet riktigt utmanande. Även om jag är säljare känner jag aldrig att jag säljer produkter, utan istället erbjuder jag kundcentrerade lösningar. För att kunna erbjuda kundcentrerade lösningar måste jag sätta mig in i kundens situation och förstå deras verksamhet och spelplan. Världen är inte på något sätt statisk, utan utvecklas ständigt. Kunderna måste reagera på förändringar, vilket innebär att vi måste hålla oss på samma våglängd.

 

Tell us about a recent success in your work?

In addition to personal successes, I have had the opportunity to make a difference internally at Retriever. Whether it's in product development, helping colleagues, or promoting Retriever's culture, I feel that I am listened to and my input is valued.

 

Vilken betydelse har mätning av kommunikation och mediebevakning?

Betydelsen av att mäta kommunikation och mediebevakning har ökat enormt, särskilt under finanskrisen. Med tanke på det oförutsägbara världsläget var det mycket viktigt att få relevant information oavsett vilket jobb man hade. Många av våra kunder använde våra tjänster i hela sin organisation. Oavsett om det handlade om en VD, en specialist eller en säljare så var mervärdet av en skräddarsydd mediebevakning eller analys baserad på deras eget arbete definitivt ett mervärde.

De sociala mediernas roll i medielandskapet blir allt viktigare. Dess utveckling och behovet av den kommer bara att öka i framtiden. Med tanke på det oförutsägbara världsläget är det också önskvärt att mediebevakning används för att övervaka mediedebatten i samhället som helhet.

 

Hur tillbringar du din fritid?

Sport har alltid varit en stor del av min identitet.Jag brinner för basket, amerikansk fotboll och fotboll.Jag spelar basket av med mina vänner i herrarnas 3-division, och jag ägnar varje söndagskväll åt att titta på NFL-matcher.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag

Boka demo