Medieinsikt i journalistiskt arbete med hjälpa av Mediearkivet

Noggrann research är grunden för god journalistik. Retrievers arkiv Mediearkivet används dagligen av bland annat journalister för att söka bland tusentals redaktionella källor.

Ordet "research" används som en fackterm inom journalistiken för det arbete journalisten gör i samband med insamling av data innan en artikel publiceras. Genom research kan du hitta relevanta nyhetsartiklar från olika källor om det ämne du vill ha mer information om. Bra research gör historien trovärdig och du kan hitta nya vinklar och användbar information som underbygger historian.

Genom att använda Mediearkivet i ditt journalistiska arbete sparar du tid när du behöver hitta redaktionella artiklar om ett specifikt ämne, person eller fråga. Dessutom kan du få mycket insikt i ditt ärende med de olika sök- och filtreringsalternativen i Mediearkivet. Nedan ger vi dig ett exempel på hur du kan få inblick i ditt ärende med en enda sökning i arkivet.

 

Spara tid och få insikt: Baneheia-fallet

Medietrycket kring Baneheiafallet i Norge har varierat genom åren. Vi ville undersöka hur mycket publicitet det har varit de senaste tre åren jämfört med de tre föregående åren, samt vilka personer och organisationer som varit mest synliga i publiciteten.

 

En sökning i norska Mediearkivet Atekst på Baneheia ger träffar i alla redaktionella artiklar som nämner Baneheia* under den aktuella perioden. Stjärna används när man vill inkludera alla sökfraser för Baneheia som "Baneheiafall" och "Baneheiamord" och så vidare.

 

En öppen sökning på Baneheia i norska Mediearkivet Atekst visar att fallet har fått tre gånger så mycket publicitet de senaste tre åren jämfört med de tre föregående åren. Vidare kan det i denna sökning vara intressant att undersöka vilka personer och organisationer som oftast förekommer i omnämnandena. Sökningen visar att Viggo Kristiansen är den person som oftast nämns i samband med Baneheia. Kristiansen nämns i 4 500 fler publikationer än Jan Helge Andersen. Av organisationerna är det Gjenopptakelseskommisjonen som oftast nämns i samband med Baneheia, följt av Fædrelandsvennen och Høyesterett.

 

Värt att notera är att vi inte har begränsat sökningen och att den därför även ger träffar i alla frågor som rör Baneheia som geografisk plats, såsom vägarbeten och liknande. Vi har valt att inte begränsa sökningen då vi tror att det finns få fall om platsen som inte är relaterade till Baneheia-fallet, och eventuell begränsning i sökningen kan sluta med att relevanta artiklar utesluts. Om du vill ha träffar på ärenden som bara är relaterade till exempelvis återupptagandet kan du begränsa sökningen till (Baneheia* OCH gjenoppta*). Det kommer att ge träffar på fall som nämner Baneheia i sammanhang med fraser som återupptagande, återupptagande eller återupptagande och liknande.

 

Fem tips för användning av Mediearkivet:

1. Skapa dina egna källurval
2. Välj om du vill söka i rubriken och ingressen eller i hela artikeltexten
3. Spara dina sökningar för senare användning
4. Visualisera dina sökresultat i analysverktyget och jämför sökningar
5. Exportera rapporterna i Excel, Word eller PPT

 

 

Vill du veta mer om Mediearkivet?

Nordens största mediearkiv som samlar in nyheter från tryckta och digitala redaktionella medier samt radio och tv

Mer om Mediearkivet
  • Banheia-fallet
    Fallet Baneheia är ett av de mest omtalade mordfallen i norsk kriminalhistoria. Det handlar om morden på Stine Sofie Sørstrønen (8 år, född 1992) och Lena Sløgedal Paulsen (10 år, född 1990) i Baneheia i Kristiansand den 19 maj 2000. Viggo Kristiansen (21 år, född 1979) och Jan Helge Andersen (19 år) år, född 1981) dömdes för morden.