Vi stärker och utvecklar vårt erbjudande inom sociala medier

Vi på Retriever arbetar för fullt med att bygga en helt ny produkt för bevakning- och analys av sociala medier - Retriever Listen.

Sommaren 2019 förvärvade Retriever sociala medieföretaget RelationDesk, för att stärka vår lösning inom sociala medier och kunna erbjuda en helhetslösning för hantering av redaktionella- och sociala medier. RelationDesk är ett verktyg för dig som publicerar innehåll på sociala medier, och som sköter kommunikation och kundsupport genom företagets sociala kanaler. Året efter anställde vi en social medieexpert tillika produktägare för att vidareutveckla vår kommande produkt Retriever Listen.

 

johanna_strande– Sedan 2010 har vi en egen bevakning för sociala medier, många känner till den som Pulse. Då var det ett komplement till vår stora mediebevakningsprodukt Monitor. Men tiderna förändras, våra kunder har helt andra behov idag och för att möta dessa har vi tagit fram en helt ny produkt. Våra kunder har varit delaktiga i hela processen, och några har redan testat det. På vägen har vi frågat dem vad de tycker är bra, vad som är relevant och vad som är mindre relevant säger Johanna Strande, produktägare, sociala medier, Retriever.

 

Vad önskar Retriever uppnå med denna nya produkt?

– En konkurrenskraft produkt som kunderna gillar att använda. Det handlar inte bara om att förstå och lyssna av sociala medier utan också att skapa insikter. För alla företag och organisationer finns normer för vad som är bra och dåligt. Alla vill veta hur de själva presterar, vilka som lyckas bättre och sämre. Retriever använder de källor som finns att tillgå: Facebook, Youtube, Instagram och Twitter samt en del bildsajter som Pinterest. Linkedin och Snapchat går idag inte att komma åt. Från dess källorna hämtar Retriever hem rådata från inlägg men även kommentarer.


En stor del av framgången ligger i att hitta rätt saker att mäta i rådatan.

– De stora sociala mediekanalerna bjuder inte/får inte bjuda på mycket demografiska variabler. Men vi kan segmentera fram målgrupper beroende på vad folk skriver i sina inlägg och i bilderna de lägger ut. Då kan vi få en bild av hur gammal personen är och typ av intressen.

 

Artificiell intelligens är en viktigt komponent i Retrievers nya sociala medieprodukt. Den nya produkten ska även kunna mäta positiv och negativ sentimenten, eller tonen det som skrivs om ett företag eller i ett ämne.


– Våra algoritmer tittar på alla inlägg för att se vilken ton ett företags kunder har. Det är bra om ett företag behöver agera på innehållet.

 

Hur ska den nya produkten vara konkurrenskraftig?

– Genom att lyssna på kunderna. Jag tjatar mycket om det. Tjänsten ska ligga i molnet och GDPR-säkras och kunna köpas i paket med Retrievers mediebevakningstjänster eller som en standalone.

När ska tjänsten vara klar?

– Det är ju en interaktiv process, men vi ska ha en basprodukt Q1 2022.

 


Retriever utvecklar med egna krafter och har både ux och ai internt. Retriever nya tjänst ska konkurrera med Falcon, Meltwater och Notified.