Följ valet i media med Retriever!

Valrörelsen 2022 står för dörren. Retriever mäter löpande i en interaktiv dashboard vilka partier och partiledare som får störst utrymme i media.

Genom Retrievers interaktiva dashboard kan du lätt undersöka hur ett parti eller en partiledare slagit igenom under en viss tidsperiod, eller jämföra olika partiers mediala genomslag med varandra.

Detta kan du se i dashboarden:
  • Vilka partier och partiledare omnämns i flest artiklar
  • Vilka har den mest framträdande rollen i publiciteten
  • Vilka har störst synlighet i artiklarna
  • Vilka syns i flest rubriker
  • Vilka syns på flest förstasidor
  • Vilka delas mest i sociala medier
 
 
valet-i-media-dashboard-mockup-ipad_1920x1080Insikter och resultat från dashboarden får spridas med angivande av källa.
Vi finns på sociala medier

Följ gärna Retriever på Linkedin, Twitter och Facebook där vi löpande kommer lägga ut mediemätningar inför valet under hashtaggen #valetimedia.

 

Vill du veta mer?

Få djupare insikter i din mediatäckning - och mycket mer - när du behöver det. Vår interaktiva dashboard byggs utifrån ditt företags behov och av experter.

Mer om Insights