Sveriges medieintresse för Finland kulminerar

Aldrig tidigare har Sverige intresserat sig så mycket för Finland som nu. Finlands och Sveriges processer fram till att det historiska beslutet om att ansöka om Natomedlemskap, har placerat Finland högt upp på den mediala agendan.

Både Finlands president Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin har besökt Sverige den senaste månaden och intresset har varit stort för Finlands Natoprocess. Dagens Nyheters ledarsida verkar ha upptäckt Finland för första gången under våren och publicerade texten ”Vi svenskar måste lära oss mer om Finland” den 3 maj. (Att jag själv upptäckte Finland genom att tindersvajpa österut en vårdag för tre år sen lämnar jag i denna parentes).

Min finska pojkvän säger ofta att Finland alltid bryr sig mer om Sverige än vad Sverige gör om Finland, och att länderna är hopplöst fast i ett lillebror-storebrorförhållande. Stämmer detta? Och har detta förhållande ändrats nu under Natovåren 2022?

En sökning i Retrievers mediearkiv på svenska källor som nämner ordet ”Finland” visar att det under maj månad har skrivits hela 16 700 artiklar som nämnt Finland. Som jämförelse har Ukraina nämnts 30 000 gånger och USA 23 000 gånger. Men i jämförelse bakåt i tiden är intresset just nu oerhört stort. Bara de senaste sju dagarna har det publicerats fler artiklar som nämner Finland än under hela maj förra året.

Om vi tittar på hur många artiklar som nämner Finland i relation till hur många artiklar som har publicerats i Retrievers system totalt, så kan vi räkna fram hur stor andel av alla artiklar som nämner Finland. En slags finsk ”share of voice” i den svenska mediebilden så att säga.

 

20220518-tabell-1-finland-sverige

 

Över tid ser vi då tydligt hur Finlands andel av mediebilden har ökat kraftigt under våren. Hittills i maj ligger andelen finska artiklar på fem procent, från att ha legat relativt stadigt kring två procent. Under coronapandemin publicerades ett stort antal artiklar som nämnde Finland, men eftersom det totala antalet artiklar ökade, påverkades andelen väldigt lite.

Men,hur ser det ut i Finland då? Stämmer tesen att Finland alltid bryr sig mer om Sverige än tvärtom?

Resultatet från Retrievers mediearkiv indikerar att så är fallet. Det finska intresset för Sverige har över tid alltid, sett till andelen artiklar, varit större än vice versa. Medelvärdet 2012-2021 är fem procent, alltså i linje med det svenska jätteintresset just nu. I Finland har det också, precis som i Sverige, skett ett ökat intresse för grannlandet under den här våren, och publiciteten kulminerar nu under maj med att en tiondel av alla artiklar i Finland nämner ordet Sverige.

 

20220518-tabell-2-finland-sverige

 

Den svenska andelen artiklar om Finland nu i maj 2022 är alltså som det finska genomsnittet över tid. Nästan 13 000 artiklar i finska medier har nämnt Sverige hittills under maj månad. i (jämförelseobjektet Ukraina ger 20 500 artiklar). En delförklaring tycks vara att det ökade intresset för Finland i Sverige har uppmärksammats i Finland, varefter det skrivits ytterligare artiklar om det svenska intresset. Dynamiken fortsätter.

Frågan är vad som händer nu? Kommer det svenska intresset för Finland bestå även efter att Nato-processen är klar, eller kommer Finland åter förpassas in i de mediala skuggorna och endast nämnas i två artiklar av hundra? Majoriteten av dessa är för övrigt, i bägge länderna, sportrelaterade. Igår, den 18 maj, möttes Tre Kronor och de finska Lejonen, och den svensk-finska mediesagan fortsätter.

 

Metod:
Sökningen har gjorts i Retrievers mediearkiv i tryckta och webbaserade medier. Pressmeddelandesajter har exkluderats. Sökordet i svenska medier är ”Finland” inklusive ändelser, sökordet i finska medier är ”Ruotsi” inklusive ändelser. 
Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.

 

 

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med mediebevakning eller medieanalys.

Boka demo