Partiledare bakom lås och bom

Att nå ut till väljarna är A och O för våra åtta partiledare, speciellt under ett valår. Men var publiceras deras utspel egentligen och vilka når de? 

Retriever har kartlagt den senaste månadens publicitet och kan konstatera att nästan var tredje artikel om partiledarna hamnar bakom betalvägg – det vi kallar låst webb.

 

Av drygt 9 200 unika artiklar och inslag som publicerats i april om våra åtta partiledare hamnar nästan var tredje artikel bakom betalvägg. Riks- och storstadspressen är mest benägen att låsa in sitt material. Hela 71 procent av alla webbartiklar de publicerar är exklusiva för prenumeranter. För landsortspressen är motsvarande siffra 63 procent. Kvällspressen är mer bjussig och lägger bara fem procent av partiledarpubliciteten bakom betalvägg.

 

Partiledarpubliciteten per medietyp

 

20220503_chart_partiledarpubliciteten-per-medietyp


Vem nås och vem missas?

 

Vem är det då man når när man omnämns i en låst webbartikel, och vem missar man? Den senaste rapporten ”Svenskarna och internet”, Internetstiftelsens årliga undersökning om våra internetvanor, ger en del svar. Av alla hushåll med internetanvändare över 18 år har 28 procent haft en digital dagstidningsprenumeration det senaste året. Det framgår också att prenumerationsgraden skiljer sig åt mellan generationerna. Av äldre internetanvändare över 66 år har 37 procent en digital dagstidningsprenumeration, medan motsvarande siffra för de yngre, 18 - 29 åringarna, bara är 20 procent Det kan med andra ord betyda att det är svårare att nå en yngre generation om man syns mycket i låsta webbartiklar.

 

Mycket tryckta artiklar i kvällspressen

 

Även om vi konsumerar allt fler nyheter digitalt, kan vi konstatera att mediehusen fortfarande satsar mycket på sina tryckta tidningar. Över var tredje artikel om partiledarna publiceras i tryckta källor. Vad gäller det tryckta materialet utmärker sig stadsdels- och kvällspressen lite extra, de skriver lika mycket om partiledarna i sina tryckta upplagor som på webben.


Viktigt att ha koll på hela sin mediebild

 

Så är fördelningen av öppen och låst webb, print och eter unik för våra partiledares publicitet? Nej, det är den inte. Vi kan söka på en rad olika ämnen och få fram liknande resultat: en betydande andel artiklar hamnar bakom betalvägg och är oläsbara för icke-prenumeranter. En stor del av rapporteringen publiceras dessutom i tryckta källor. Det är viktiga insikter för alla som vill ha koll på sitt mediegenomslag och till fullo mäta sina kommunikationsinsatser.

 


Metod och begrepp
Sökningar på de åtta partiledarna har gjorts i hela Retrievers databas för tryckta och webbaserad redaktionella källor samt etermedier. Resultaten baseras på drygt 9 200 unika artiklar om partiledarna som publicerats mellan 1a och 27e april 2022.
Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med mediebevakning och vilka källor du kan nå bakom betalväggar.

Boka demo