Så höjde NCC kvalitén på sin mediebild

Som ett av Sveriges största byggbolag saknar de inte medieutrymme. NCC:s utmaning är snarare att styra hur och i vilka sammanhang de syns. Både i Sverige och övriga Norden. Målet? En kvalitativ och enhetlig mediebild som stärker NCC:s varumärke.

 

Lösning


Retriever levererar en nordisk helhetslösning med olika tjänster för mediebevakning och medieanalys. Utifrån den kan NCC:s kommunikationsansvariga besluta vilka strategier som stärker deras mediebild. Lösningen är skalbar och kan tillämpas både på nordisk nivå och för varje enskilt land eller affärsområde. 

 

I en konkurrensutsatt och tidvis skandalomsusad byggbransch är NCC en av de största aktörerna. Att omnämnas i media är vardagsmat. För NCC är utmaningen snarare att kunna styra sin mediebild. Den ska gå i linje med bolagets vision och stärka varumärket.

 

– Som ett stort företag syns vi i alla slags sammanhang, även dåliga, säger Anna Trane, Director and head of Corporate Media Relations på NCC. Vi måste hela tiden arbeta aktivt med kvalitén på vårt medieutrymme.

 

Tjänstelösningen som banar väg för det är en kombination av operativ mediebevakning och djuplodande medieanalys från Retriever. Utifrån analysen kan kommunikationsavdelningen styra det strategiska arbetet. Den ger svar på frågor som om NCC omnämns i positiva eller negativa termer, i vilka sammanhang de syns och vilka företagsrepresentanter som har störst genomslag. Parallellt använder de mediebevakningen för uppföljning i traditionella och sociala medier.

 

– Många bevakningstjänster är starka på antingen traditionella eller sociala medier. För att få en hel bild måste man titta på kombinationen. Där har Retriever den mest heltäckande tjänsten, konstaterar Anna.

En medieanalys värd namnet fixar NCC och Retriever i tight samarbete. Kvalitén på mediebilden mäts utifrån ett antal fokusområden som driver NCC:s vision. Som hållbarhet, arbetsmiljöfrågor och innovativa lösningar.

 

– En bra, kvalitativ analys förutsätter att man som kund är delaktig i att bygga sökprofilen, säger Anna. Där är Retriever lyhörda inför våra behov. Dialogen om hur vi kan utvecklas pågår kontinuerligt.

Att Retriever erbjuder en mediebevaknings- och analystjänst för hela Norden är en fördel för alla företag som precis som NCC finns i flera nordiska länder. Och tjänsten är unik. Den ger exempelvis insikt i hur mediebilden skiljer sig mellan länderna och vilka kommunikationsinsatser som behövs för ett enhetligt varumärkesbyggande. Men tjänsten kan också anpassas efter medarbetarnas olika intresseområden.

 

– Tjänsten underlättar för mig och andra som har ett nordiskt ansvar. Samtidigt kan de som vill avgränsa den till ett specifikt land eller affärsområde. Den är användbar för många.

 

Så, konkreta exempel på hur Retriever har hjälpt NCC?

 

– NCC syns mer i sammanhang som har koppling till våra fokusområden nu när vi jobbar med dem i medieanalysen, säger Anna. Vi styr vår kommunikation bättre.

 

Ett annat exempel är NCC:s arbete med att lyfta fram några utvalda talespersoner. Genom att parallellt styra och mäta deras genomslag i media har de gått från en spretig skara företagsrepresentanter till att skapa en tydlig koppling mellan några talespersoner och varumärket.

– När vi påbörjade det arbetet syntes vår vd knappt i statistiken. Nu är han den mest omtalade.

 

För Anna Trane är det allt eller inget. En tjänst för mediebevakning och medieanalys måste leverera - annars får det vara.

– Att samla de här tjänsterna hos Retriever och ha en kontinuerlig, tät dialog var den bästa lösningen för oss.

 

NCC:s tips till Retrievers analyskunder:

  • Var aktiv. Ju mer en medieanalys anpassas efter era behov just nu, desto mer användbar är den.
  • Fokusera på kvalitet. Alla företag mår bra av att inte bara tänka på kvantiteten av sitt medieutrymme.
  • Se potentiella risker – och gör något åt dem. Mät inte bara det som är positivt.