Näin NCC paransi mediasta välittyvää mielikuvaansa

Yhtenä Ruotsin suurimmista rakennusyhtiöistä NCC:llä ei ole pulaa medianäkyvyydestä.

Yrityksen haasteena on pikemminkin vaikuttaa siihen, miten ja millaisissa yhteyksissä yhtiö mediassa esiintyy – niin Ruotsissa kuin muualla Pohjoismaissakin. Tavoitteena on laadukas ja yhtenäinen mediakuva, joka vahvistaa NCC:n brändiä.

 

Ratkaisukeino:

NCC päätyi Retrieverin toimittamaan pohjoismaiseen kokonaisratkaisuun, joka sisältää erilaisia mediaseuranta- ja media-analyysipalveluita. Sen avulla NCC:n viestintävastaavat voivat tehdä päätöksiä NCC:n mediakuvaa vahvistavista strategioista. Ratkaisu on skaalautuva, ja sitä voidaan soveltaa niin pohjoismaisella tasolla kuin yksittäiselle maalle tai liiketoiminta-alueelle. 

 

NCC on yksi ankarasti kilpaillun ja välillä skandaalinkäryisen rakennusalan suurimmista toimijoista. Maininnat mediassa ovat yhtiön arkipäivää, joten haasteena ei ole niinkään lisänäkyvyyden saaminen, vaan omaan mediakuvaan vaikuttaminen. Sen on oltava yhtiön vision mukainen ja brändiä vahvistava.

 

– Suurena yhtiönä olemme esillä kaikenlaisissa yhteyksissä, myös itsellemme epäsuotuisissa, sanoo NCC:n Director and Head of Corporate Media Relations Anna Trane. Meidän on jatkuvasti tehtävä aktiivisesti työtä medianäkyvyytemme laadun eteen.

 

Retrieverin tarjoama palveluratkaisu yhdistää operatiivisen mediaseurannan ja syväluotaavan media-analyysin. Analyysitulosten pohjalta viestintäosasto voi ohjata strategista työtä. Analyysi antaa vastauksia esimerkiksi siihen, onko maininta NCC:stä sävyltään myönteinen vai kielteinen, missä yhteydessä yhtiö on mainittu ja ketkä yrityksen edustajista saavat eniten näkyvyyttä. Analyysin rinnalla käytetään mediaseurantaa perinteisen ja sosiaalisen median tarkkailuun.

 

– Monet seurantapalvelut soveltuvat hyvin joko perinteiseen tai sosiaaliseen mediaan, mutta kokonaiskäsityksen saadakseen niitä on tarkasteltava rinnakkain. Siihen tarkoitukseen Retrieverin palvelu on alansa kattavin, Anna Trane toteaa.

 

Nimensä veroinen media-analyysi syntyy parhaiten NCC:n ja Retrieverin läheisessä yhteistyössä. Mediakuvan laatua mitataan muutaman NCC:n visiota edistävän painopistealueen pohjalta, joita ovat muun muassa vastuullisuus, työympäristöasiat ja innovatiiviset ratkaisut.

 

– Hyvä ja laadukas analyysi edellyttää asiakkaalta osallistumista hakuprofiilin laadintaan, Trane sanoo. Retriever kuuntelee tarpeitamme herkällä korvalla, ja käymme jatkuvaa vuoropuhelua kehittymismahdollisuuksistamme.

 

Jokainen NCC:n lailla eri Pohjoismaissa toimiva yritys hyötyy siitä, että Retrieverin tarjoama mediaseuranta- ja analyysipalvelu kattaa kaikki Pohjoismaat. Kaiken lisäksi palvelu on ainoa laatuaan. Se tuottaa esimerkiksi tietoa mediakuvan eroista eri maiden välillä ja auttaa ymmärtämään, mitä viestintätoimenpiteitä yhtenäisen brändin rakentaminen vaatii. Palvelu voidaan kuitenkin myös mukauttaa työntekijöiden mielenkiinnon kohteisiin.

– Palvelu helpottaa minun ja muiden laajempaa pohjoismaista vastuuta kantavien työntekijöiden työtä. Käyttäjä voi kuitenkin myös rajata sen kattamaan vain tietyn maan tai liiketoiminta-alueen. Siitä on hyötyä monille.

 

Voitko antaa muutamia käytännön esimerkkejä tavoista, joilla Retriever on auttanut NCC:tä?

 

– Nyt kun työskentelemme yhdessä media-analyysin parissa, NCC saa entistä enemmän näkyvyyttä painopistealueisiimme liittyvissä yhteyksissä, Anna Trane kertoo. Pystymme ohjaamaan viestintäämme paremmin kuin ennen.

Toinen esimerkki on NCC:n pyrkimys tuoda esiin muutamaa valittua edustajaansa. Ohjaamalla ja mittaamalla medianäkyvyyttä yhtiötä mediassa edustanut epäyhtenäinen joukko on onnistuttu korvaamaan muutamalla henkilöllä, joilla on selkeä yhteys brändiin.

– Aloittaessamme työn toimitusjohtajamme ei juuri koskaan näkynyt tilastoissa, mutta nyt hän on useimmin mainittu edustajamme.

Anna Trane on ehdoton vaatimuksessaan: mediaseuranta- ja media-analyysipalvelun on tuotettava tulosta – muuten se saa olla.

– Molempien palveluiden hankkiminen Retrieveriltä ja jatkuva, tiivis vuoropuhelu heidän kanssaan on osoittautunut meidän kannaltamme parhaaksi ratkaisuksi.

 

NCC:n vinkit Retrieverin analyysiasiakkaille

  1. Olkaa aktiivisia. Mitä paremmin media-analyysi mukautetaan tämänhetkisiin tarpeisiinne, sitä enemmän hyötyä siitä on.
  2. Keskittykää laatuun. Jokaiselle yritykselle on hyväksi pohtia medianäkyvyyttään muutenkin kuin määrällisesti.
  3. Kiinnittäkää huomiota potentiaalisiin riskeihin – ja puuttukaa niihin. Älkää mitatko pelkästään myönteisiä asioita.

Haluatteko kuulla lisää media-analyysin mahdollisuuksista yrityksellenne? Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme!