Enormt genomslag för #metoo i media

Det har gått en månad sedan startskottet i medier världen över för nätkampanjen #metoo. Sammanlagt har över tre miljoner inlägg skrivits på Twitter, bara i Sverige har nära 84 000 inlägg skrivits.

Retriever har mätt genomslaget och spridningen för #metoo i sociala och redaktionella medier. Sedan den 15 oktober har över tre miljoner inlägg skrivits på Twitter och nära 20 miljarder interaktioner i form av delningar, gilla-markeringar och kommentarer har gjorts.

 

 

 

USA står för nära hälften av alla inlägg på Twitter om #metoo, följt av Storbritannien och Indien. Sverige kommer på en sjätte placering över de länder som använt #metoo mest frekvent. Sverige ligger långt före våra nordiska grannländer. I Finland har nära 18 000 inlägg skrivits på Twitter medan det har publicerats drygt 6000 inlägg i Norge och nära 5000 inlägg i Danmark.

 

 

Hittills har artiklarna om #metoo skapat över en miljon interaktioner på Facebook och Twitter. Uppropet #tystnadtagning, som publicerades i Svenska Dagbladet, är den artikel som har skapat mest engagemang i sociala medier med över 75 000 interaktioner.

 

 

De svenska tidningarna har flitigt uppmärksammat #metoo. Sammanlagt har 12 470 artiklar publicerats om kampanjen under den gångna månaden. Dagens Nyheter och Aftonbladet har rapporterat mest med över 400 publicerade artiklar vardera.