Gjennomslag og spredning #metoo

Siden den gang er det publisert over tre millioner #metoo-innlegg på Twitter verden over, i Norge nær 10 000 innlegg.

Retriever har målt gjennomslaget og spredningen #metoo har fått i sosiale og redaksjonelle medier. I perioden 15. oktober til 20. november er det skrevet over tre millioner innlegg på Twitter. Innleggene har tilsammen generert 2,2 milliarder interaksjoner i form av delinger, likes og kommentarer.

 

 

USA står for nær halvparten av alle #metoo-innlegg på Twitter, etterfulgt av Storbritannia og India. Av de nordiske landene er det kun Sverige vi finner på listen. – I Sverige har engasjementet rundt #metoo vært spesielt stort. 2000 svenske artister, 1300 kvinner i politikken og en rekke kjente skuespillere har signert opprop og fronter saken i svenske medier. Dette engasjementet blant Sveriges mest kjente personer genererer igjen et stort engasjement blant folket, og gjør derfor Sverige til et av landene med størst #metoo-aktivitet i sosiale medier, sier analysesjef i Retriever, Guro Lindebjerg.

 

 

 

Dekningen har også vært bred i redaksjonelle medier. Totalt er #metoo nevnt eller omtalt i 1700 oppslag i norske medier. Flest artikler er det VG som skriver. Totalt publiserer mediet 135 oppslag som nevner eller handler om #metoo i perioden. På andreplass finner vi Aftenposten som totalt har publisert 111 oppslag.

 

 

Omtalen i redaksjonelle medier har alene generert 160 tusen interaksjoner på Facebook og Twitter, i form av delinger, kommentarer, likes, reaksjoner og retweets. Det er Aftenpostens #stilleforopptak, et opprop signert av 568 norske skuespillere, som har skapt mest engasjement med over 22 tusen interaksjoner.