Ladda ned vår e-book om att mäta och analysera kommunikation

Kommunikation är avgörande för att främja de strategiska mål som din organisation har satt upp.

Effekten och resultaten av kommunikationsarbetet förtjänas att tydligt att visas upp och det är därför det är så avgörande att mäta kommunikation. 

När kommunikationsstrategin och kommunikationsmålen är kopplade till företagets övergripande mål. När du kan dokumentera förhållandet mellan investering och resultat kommer kommunikation att erkännas som en strategisk funktion och kommer att värderas av hela organisationen.

 

E-bok: Barcelona Principles 3.0

- Vad varje kommunikatör borde veta om att mäta kommunikation

 

I den här e-boken presenterar vi den senaste versionen, Barcelona Principles 3.0. Dessa principer ger vägledning till de som världen över arbetar med  att framgångsrikt sätta mål och och mäta av kommunikation. Följ med i den här e-boken för att bekanta dig med dessa principer och hur du praktiserar dem!

 

New call-to-action