Kvinna i toppen – men män nämns dubbelt så mycket i media

Kvinnor omnämns generellt mindre i media än vad män gör. Men det finns källor som går mot strömmen och bidrar till en större representation för kvinnor. Det visar färsk statistik från Retriever som undersökt hur regionala tidningar rapporterat under årets första månader.

Hittills under 2022 har mansnamn förekommit nästan dubbelt så många gånger i media som kvinnonamn gjort. Det visar färsk statistik från medieanalysföretaget Retriever, som undersökt över 280 000 artiklar publicerade i 209 regionala källor över hela landet. Under perioden utgör kvinnor i genomsnitt 35 procent av alla namngivna personer. Eftersom kvinnor utgör 49 procent av befolkningen, enligt SCB, kan vi konstatera att kvinnor hittills i år varit underrepresenterade i media.


Stockholm och Skärholmen i toppen

Retrievers statistik visar också att det finns flera källor som går i bräschen och bidrar till större representation för kvinnor. Vissa tidningar har till och med nämnt kvinnor i större utsträckning än män. I topp bland de tidningar som kommer ut minst en gång i veckan, ligger Mitt i Skärholmen, en stadsdelstidning i Stockholm. Där utgör kvinnor hela 57 procent av alla publicerade namn i år.

Hittills i år har regionala tidningar i Stockholms län (rikskällor är inte medräknade) i snitt nämnt kvinnor oftare än tidningar i andra län. När det gäller enskilda källor finns det däremot tidningar från olika delar av landet representerade i toppen. Vid sidan av Mitt i Skärholmen är det hela 22 tidningar som omnämner kvinnor oftare än män. I den andra änden av listan når 44 tidningar inte upp till snittet på 35 procents kvinnorepresentation. Bland de större tidningarna i botten av listan finns Göteborgs-Posten (31 procent kvinnor).


OS-framgångarna påverkar statistiken

Aktuella händelser under den undersökta perioden påverkar givetvis utslaget. Bland de mest omnämnda namnen hittar vi flera OS-atleter, framför allt kvinnor. Att Sverige har en kvinnlig statsminister påverkar också, Magdalena Andersson är den överlägset mest omnämnda personen. Bland männen i toppen rör det sig framför allt om politiker, som bland annat kommenterar kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Även om enskilda källor periodvis ger stort medieutrymme till kvinnor, är kvinnor som grupp sedan länge underrepresenterade i media. Det visa inte bara Retrievers statistik, även andra rapporter som släppts genom åren pekar på samma resultat. Ett av fokusområdena i Agenda 2030, de globala målen för en hållbar utveckling som Sverige skrivit på, fokuserar specifikt på att främja en mer jämställd medierapportering. Eftersom det är viktigt att se åt vilket håll utvecklingen går, kommer Retriever fortsätta att mäta könsfördelningen i media.

 

Län Andel kvinnonamn Antal ggr kvinnonamn nämns Antal ggr mansnamn nämns
Stockholms län 42% 9 838 13 761
Gotlands län 38% 4 634 7 546
Norrbottens län 38% 9 076 14 926
Södermanlands län 38% 9 251 15 288
Västerbottens län 37% 12 078 20 656
Västernorrlands län 37% 11 363 19 690
Jämtlands län 36% 6 737 11 747
Västmanlands län 36% 4 869 8 715
Hallands län 36% 9 662 17 309
Västra Götalands län 35% 38 031 69 174
Uppsala län 35% 5 567 10 252
Kalmar län 35% 17 036 31 376
Blekinge län 35% 6 939 13 006
Gävleborgs län 35% 15 175 28 781
Skåne län 35% 40 121 76 157
Jönköpings län 34% 18 918 36 074
Dalarnas län 34% 19 218 36 728
Värmlands län 34% 10 035 19 603
Kronobergs län 34% 5 617 10 984
Östergötlands län 33% 12 301 25 415
Örebro län 32% 6 858 14 665
Snitt 35% 273 324 501 853

 

 

 


Om undersökningen
Retriever har undersökt hur ofta kvinno- respektive mansnamn omnämns i media. Undersökningen inkluderar 280 000 tryckta artiklar i 209 regionala tidningar (samtliga tryckta landsortstidningar och stadsdelstidningar som Retriever bevakar), publicerade under perioden 1 januari till och med 26 februari 2022. Samtliga 21 län är representerade av minst två tidningar. Namnen identifieras automatiskt av Retrievers system som utgår från SCB:s kategorisering av namn, med vissa tillägg. Träffarna anger antal gånger som respektive namn omnämns i artiklar som publiceras under mätperioden. En artikel kan innehålla flera olika namn. 
Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.